DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2011 str. 104     <-- 104 -->        PDF

Muškarci 4 x 8 km (2 natjecateja klasičnim stilom +
2 slobodnim stilom, bez pucanja):
Hrvatska I (AlenAbramović, Denis Kauzlarić, Mladen
Šporer i Blažimir Crnković) 10. mjesto;
Hrvatska II (Franjo Jakovac, Denis Štimac,Andrija
Crnković i NevenVukonić) 50. mjesto;


Hrvatska III (DamirTrnski, Goran Prelac,Tomislav
Kranjčević i Klaudio Lisac) 81. mjesto od 133 muške
štafete.


U petak je u poslijepodnevnim satima održan redoviti
sastanak Komiteta EFNS (predstavnici ekipa) na kojemu


Slika 13.Muška štafeta Hrvatska 1 – slijeva: Blažimir Crnković,
AlenAbramović, Denis Kauzlarić, Mladen Šporer


je prema dnevnom redu: analizirano izvršenje programa
susreta i proteklo natjecanje, analizirani prijedlozi i zaključci
s prethodnog jesenjeg sastanka Izvršnog odbora,
podnešeno financijsko izvješće i potvrđen mandat Izvršnog
odbora, korigiran Pravilnik natjecanja, nakon prezentacije
prihvaćen je domaćin 46. EFNS (Finska), a naposljetku
predstavili su se Njemačka (Todenau) kao do-
maćin 44. EFNS i Hrvatska (Mrkopalj, Delnice) kao
domaćin 45. EFNS. Hranislav Jakovac, predstavnik Hrvatske
u Komitetu EFNS, koji je već 2009. okvirno, a
2010. god. detaljnije predstavio Hrvatsku kao domaćina,
uz nekoliko napomena, predao je riječ Damiru Delaču,
članu Organizacijskog odbora zaduženom za pripremu i
organizaciju ekskurzija i tematskih predavanja, koji je uz
kratko predstavljanje šumskih potencijala Hrvatske, detaljnije
predstavio 5 potencijalnih stručno-turističkih
ekskurzija, za koje vjerujemo da će dostojno prezentirati
struku i ljepotu Hrvatske. Sastanku je nazočio i podpredsjednik
Organizacijskog odbora 45. EFNS Robert Abramović
i Josip Dundović.Naše predstavljanje podržala je
u uvodnoj riječi i podpresjednica EFNS gospođica
Katja Konečnik, koja je nekoliko dana prije našeg odlaska
u Švedsku posjetila Gorski kotar i prema zaduženju
pripremila izvješće za Komitet EFNS. Kolega Janez
Ko neč nik, sudionik 20-ak dana prije održanog skijaškog
Maratona mira u Mrkoplju, također je dao pozitivnu
ocjenu, naglasivši kako Hrvatska nema kao drugi
ekskulzivni biatlonski centar, ali ima iskustvo i skijašku
tradiciju i u stanju je organizirati susret na pravoj šumarskoj
razini.


U večernjim satima uz proglašenje rezultata štafetnih
natjecanja, zajedničku večeru i druženje, te predaje
zastave novom domaćinu sada već 44. EFNS, završen
je 43. susret europskih šumara s pozdravom i doviđenja
u Njemačkoj.


H.Jakovac, J. Dundović
(fotografije OliverVlainić)


ZAPISNIK
1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a,
održane 24. ožujka 2011. god. u prostorijama rasadnika Hajderovac UŠPPožega


Nazočni: prof. dr. sc. Igor Anić, Stjepan Blažičević,
dipl. ing., Mario Bošnjak, dipl. ing., Davor Bralić, dipl.
ing., mr. spec. Mandica Dasović, mr. sc. Josip Dundović,
mr. sc. Zoran Đurđević, prof. dr. sc. Milan Glavaš,
Tijana Grgurić, dipl. ing., Dubravko Hodak, dipl. ing.,
mr. sc. Petar Jurjević, Tihomir Kolar, dipl. ing., Čedo
Križmanić, dipl. ing., Marina Mamić, dipl. ing., akademik
Slavko Matić, Darko Mikičić, dipl. ing., Marijan
Miškić, dipl. ing., Damir Miškulin, dipl. ing., Vlatko
Petrović, dipl. ing., Dragomir Pfeifer, dipl. ing., Darko
Posarić, dipl. ing., OliverVlainić, dipl. ing., Zdravko
Vukelić, dipl. ing., Hranislav Jakovac, dipl. ing., Ilija
Gregorović, dipl. ing., dr. sc. VladoTopić, Damir De lač,
dipl. ing., Biserka Marković, dipl. oec.


Ispričani: prof. dr. sc. Ivica Grbac, Benjamino Horvat,
dipl. ing., prof. dr. sc. Josip Margaletić, prof. dr. sc.
Branimir Prpić, prof. dr. sc. Boris Hrašovec, izv. prof.
dr. sc. Ivica Tikvić, Biserka Šavor, dipl. ing., dr. sc. DijanaVuletić,
Josip Maradin, dipl. ing.


Predsjednik HŠD-a mr. sc. Jurjević pozdravio je sve
nazočne i zahvalio domaćinima na čelu s predsjednikom
požeškog ogranka HŠD-a i voditeljem UŠPPožega,
Stjepanom Blažičevićem, dipl. ing.


Nakon toga utvrdio je kvorum i jednoglasno je
usvojen ovaj
ŠUMARSKI LIST 3-4/2011 str. 105     <-- 105 -->        PDF

Dnevni red:


1. Ovjerovljenje Zapisnika 3. sjednice Upravnog odbora
HŠD-a. (Zapisnik je objavljen u ŠL 11–
12/2010.).
2. Obavijesti iAktualna problematika.
3. Prihvaćanje izvješća o radu i poslovanju HŠD-a u
2010. god.
a) Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana za


2010. god.
b) Izvješće Povjerenstva za popis imovine i potra


živanja na dan 31. 12. 2010. god.
c) Šumarski list i ostale publikacije.
d) Izvješće Nadzornog odbora.
e) Rasprava po izvješćima i zaključci.


4. Pripreme za 115. redovnu skupštinu HŠD-a.
5. Pitanja i prijedlozi.
Ad 1.Zapisnik 3. sjednice Upravnog i Nadzornog
odbora, održane 1. prosinca 2010. god. u prostorijama
Šumarskoga doma, jednoglasno je prihvaćen.


Ad 2.Obavijesti iz središnjice HŠD-a iznio je tajnik,
Damir Delač, dipl. ing.


U završnoj fazi su pripreme za tiskanje knjige koje
HŠD izdaje u počast Glavnom uredniku Šumarskoga
lista prof. em. dr. sc. Branimiru Prpiću, povodom
40 godina uređivanja lista. Knjiga će se
sastojati od Uvodnika Šumarskoga lista i njegovih
najznačajnijih znanstvenih radova.


Ekipa hrvatskih šumara vratila se s 43. EFNS-a u
švedskom Östersundu na kojemu je sudjelovala od


6. do 12. ožujka 2011. godine.
U natjecanju su ostvareni sljedeći rezultati:
Žene klasični stil:
21–30 godina – Ivana Ćosić 3. mjesto;
31–40 godina – Silvana Skender 13. mjesto,
Andreja Ribić-Marincel 21. mjesto;


41–50 godina –Tijana Grgurić 29. mjesto;
51–60 godina – Marija Gubić 9. mjesto.
Muškarci klasični stil:


21–30 godina – Denis Kauzlarić 14. mjesto;
31–40 godina –AlenAbramović 16. mjesto;
41–50 godina – Franjo Jakovac 32. mjesto,
Denis Štimac 82. mjesto, DamirTrnski 106. mjesto;
71–80 godina – Hranislav Jakovac 18. mjesto.


Žene slobodni stil:


21–30 godina – Ivana Ćosić 7. mjesto.
Muškarci slobodni stil:
21–30 godina – Blažimir Crnković 14. mjesto;
41–50 godina – Mladen Šporer 16. mjesto,
NevenVukonić 44. mjesto, Andrija Crnković


59.mjesto, Klaudio Lisac 60. mjesto, Goran Prelac


64.mjesto,Tomislav Kranjčević 69. mjesto.
Žene štafeta 3x5 km (1 klasični stil + 2 slobodni stil):


Hrvatska (Marija Gubić, Silvana Skender
i Ivana Ćosić) 21. mjesto od 51 štafete.


Muškarci štafeta 4 x 8 km (2 klasični stil + 2


slobodni stil):


Hrvatska 1 (AlenAbramović, Denis Kauzlarić,


Mladen Šporer i Blažimir Crnković) 10. mjesto;


Hrvatska 2 (Franjo Jakovac, Denis Štimac,


Andrija Crnković i NevenVukonić) 50. mjesto;


Hrvatska 3 (DamirTrnski, Goran Prelac,


Tomislav Kranjčević i Klaudio Lisac) 81. mjesto


od 133 štafete.


Osim samog natjecanja, članovi hrvatske delegacije
sudjelovali su i u stručnim ekskurzijama. Jedna od
njih bila je posvećena je korištenju biomase u kogeneracijskom
postrojenju tvrtke Jämtkraft koja zagrijava
čitav Östersund, grad od 60 tisuća stanovnika.


Druga ekskurzija bila je posvećena šumarstvu u pokrajini
Jämtland. U klimi gdje je veći dio godine
hladno, šumarstvo koristi te specifičnosti pa tako
gradi zimske ceste preko zaleđenih močvara preko
kojih eksploatira drvnu masu iz šuma. Osim zavičajnih
vrsta obične smreke, običnoga bora i breze,
unesena je kanadska vrsta bora Pinus contorta koja
ima produkciju drvne mase 30–40 % veću od običnog
bora. Sav posao je mehaniziran te se obavlja
harvesterima, forvarderima i kamionima.


Uz stručno educiranje slobodno vrijeme je iskori


šteno za upoznavanje Östersunda i njegove okolice,


pa je tako obiđena farma losova, skijaški centar u


Areu i zimski park Östersund. Na završnom sa


stanku vođa ekipa razmatrano je EFNS natjecanje u


Švedskoj, izvješće Njemačke kao sljedećeg doma


ćina te izvješće glede problematike organizacije 45.


EFNS 2013. god. u Hrvatskoj. Potpredsjednica


EFNS-a Katja Konečnik iz Slovenije, podnijela je


izvješće o pripremama Hrvatske za domaćinstvo


2013. godine, a tajnik HŠD-a Damir Delač izložio


je plan stručnih ekskurzija na 45. EFNS-u.


Alpe-Adria skijaško natjecanje šumara Italije,Aus trije,
Slovenije i Hrvatske, koje se ove godine trebalo
održati u našoj zemlji, odgođeno je zbog pomanjkanja
snijega.


Prof. dr. sc. Milan Glavaš izvijestio je skup o nagradi,
Povelja za zlatnom plaketom, koju je za rad na
zaštiti šuma i šumarskoj entomologiji, na 55. seminaru
biljne zaštite u Opatiji, dobio v.d. Glavnog urednika
Šumarskoga lista prof. dr. sc. Boris Hrašovec.


U završnoj fazi je rad na knjizi 10 godina šumarske
sekcije na Seminarima biljne zaštite u Opatiji. U
knjizi su preslikani sažeci i završni komentari radova
iznesenih na tom seminaru.


Mr. sc. Josip Dundović izvijestio je o svom sudjelovanju
na Srednjoeuropskoj konferenciji o biomasi,
koja je od 26–29. siječnja održana u Grazu uAustriji.


2. veljače u prostorijama HND organiziran je okrugli
stol na temu, kako ostvariti projekte obnovljivih
ŠUMARSKI LIST 3-4/2011 str. 106     <-- 106 -->        PDF

izvora energije u RH, gdje je mr. Dundović podnio
referat.


Od 13–16. travnja priprema se stručna ekskurzija
šumara izAustrije, na temu crni bor, koju organizira
kolegaVlado Čamba iz austrijskog ministarstva.


Marina Mamić, dipl. ing. izvijestila je o promociji
knjige Bukove šume i bukovina bjelovarskog područja,
autora dr. sc. Marinka Prke, u Narodnoj knjižnici
Petar Preradović u Bjelovaru.


Obilježavanje 2011. Međunarodne godine šuma


Povodom obilježavanja 2011., Međunarodne go-
dine šuma, 2. veljače 2011. u nazočnosti resornog
ministra i potpredsjednika vlade RH, mr. sc. Božidara
Pankretića, u zgradi UN-a u NewYorku svečano
je otvorena izložba fotografija s bjelovarskog
Salona fotografija “Šuma okom šumara”.


Središnjica HŠD-a financirala je tiskanje dvije replike
istih izložaka (2 x 50 kom) od kojih je jedna
postavljena u Šumarskom domu, dok će druga biti
postavljana na raznim lokacijama diljem Hrvatske,
u skladu s planiranim aktivnostima Ogranaka.


U dogovoru s HKIŠDTnapravit će se reprint izdanja
knjige pitalica u stihovima o poznavanju prirode
“Priče bez naslova” u nakladi od 2000 komada.
Knjige će se podijeliti školama i dječjim vrtićima
diljem Hrvatske.


Najavljena promocija kviza 50 000 prijatelja šume,
koja se u organizaciji MRRŠVG trebala održati 21.
ožujka na svjetski Dan šuma nije održana, te će se
ista održati 23. travnja na Cvjetnom trgu (Dan planeta
zemlje) u organizaciji HŠD-a, HŠ UŠPZagreb
i HKIŠDT. Manifestacija će se ponoviti 21. svibnja
na Bundeku u okviru akcije Zeleni grad.


Aktualna problematika


Povjerenstvo za izradu nove iskaznice HŠD-a predložilo
je konačno rješenje: koje je Upravni odbor
jednoglasno prihvatio.


Darko Posarić, dipl. ing. predsjednik ogrankaVinkovci
uputio je u središnjicu pismo kojim u 4 točke
potiče raspravu:


1. Nadležnost Predsjednika i Upravnog odbora HŠD-a
se u nekim člancima Statuta preklapaju (Sazivanje,
utvrđivanje termina i Dnevnog reda Skupštine), pa
predlaže izmjene.
Ovaj prijedlog je usvojen i s tim u skladu izmijenit
će se Članak 38. Statuta.


2. Traži tumačenje načina stjecanja imovine HŠD-a


(Šumarske zabave i slične aktivnosti).
O tome je više puta raspravljano na sastancima
Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a. Zaključak je
da su to tradicionalne i poželjne aktivnosti, ali se pri
organizaciji istih moramo pridržavati zakonske regulative.


3. Upozorava na opasnosti po gospodarenje šumama
koje mogu proisteći iz Nature 2000. Ističe negativna
iskustva i restrikcije u gospodarenju koje su nametnute
u mađarskom šumarstvu. Nadovezao se kolega
Davor Bralić, dipl. ing., predsjednik virovitičkog
ogranka, koji daje primjer šumovlasnika sa svog područja.
Oni, bojeći se za status svoje šume u slučaju
proglašenja Nature 2000., žele je posjeći “dok se još
može”.


Predsjednik Jurjević objasnio je da je HŠD u više
navrata na sjednicama Upravnog odbora raspravljalo
o problematici Nature 2000, a sudjelovali smo
i izrazili naše stavove na više Okruglih stolova i javnih
rasprava na tu temu. Hrvatsko šumarsko društvo
je podržalo prijedlog za izdvajanje šumskih
površina za Naturu 2000, koji je na tematskom
skupu na Šumarskom fakultetu iznio prof. dr. sc.
JosoVukelić. Svjesni smo opasnosti, koje se na gospodarenje
šumama mogu odraziti uslijed prevelikog
zahvata u šumske površine, ali i restriktivne
mjere provođenja Nature 2000, pa ćemo i nadalje
pratiti događanja u vezi s tim.Akademik Matić u
svojoj raspravi upućuje na to da je Natura 2000 u
začetku krivo postavljena. Ona bi se trebala odnositi
na revitalizaciju ugroženih vrsta i staništa, a to je u
Hrvatskoj ponajprije područje Dalmacije, gdje su
zastupljeni razni degradacijski oblici šuma hrasta
crnike i medunca. U Slovačkoj Naturu koriste za
reintrodukciju klimatogenih vrsta na površine koje
su sada pod smrekom. Kod nas se sasvim pogrešno
u Naturu 2000 predlažu šumske površine s vrstama
koje su u svom optimumu.


Šumarska javnost uznemirena je izjavama nekih političara,
koji izlaz iz teške ekonomske situacije u
kojoj se nalazi naša zemlja, vide u davanju koncesija
na šume i prodaji šuma i šumskog zemljišta. Zanima
ga što što će HŠD s time u vezi činiti. Iako su
posljednje izjave resornog ministra i članovaVlade


o toj problematici umirujuće, HŠD će na svim poljima
zastupati interese šumarske struke, a posebice
u borbi oko najveće opasnosti kao što je koncesija
na šume i rasprodaja državnih šuma. Uvodnik Šumarskoga
lista 1-2/2011 jasno izražava naše stavove
o toj problematici.
Na tom tragu pripremamo i stručnu temu 115. go


dišnje Skupštine HŠD-a, “Ususret novom Zakonu o
šumama”.


Prijedlozi za izmjene Statuta


Članak 9.
Prije


Pečat HŠD-a je okrugao, promjera 30 mm. Obodno
je ispisan naziv Hrvatsko šumarsko društvo, a u sredini
u dva retka HŠD Zagreb. HŠD ima i pravokutni
pečat s natpisom Hrvatsko šumarsko društvo i adre
ŠUMARSKI LIST 3-4/2011 str. 107     <-- 107 -->        PDF

som. Pečat ogranaka je isti, samo što u sredini stoji
ogranak i naziv grada ili mjesta gdje je sjedište
ogranka (eventualno i naziv regije ako ogranak djeluje
na dvije ili više županija).


Znak HŠD-a je ovalnog oblika predstavljen listom
hrasta lužnjaka i iglicama jele te godinom utemeljenja
HŠD-a.


Sada


Pečat HŠD-a je okrugao, promjera 30 mm. Obodno
je ispisan naziv Hrvatsko šumarsko društvo, a u sredini
u dva retka HŠD Zagreb. HŠD ima i pravokutni
pečat s natpisom Hrvatsko šumarsko društvo i adresom.
Pečat ogranaka je isti, samo što u sredini stoji
ogranak i naziv grada ili mjesta gdje je sjedište
ogranka (eventualno i naziv regije, ako ogranak djeluje
na dvije ili više županija).


Znak HŠD-a je ovalnog oblika predstavljen listom
hrasta lužnjaka i iglicama jele te godinom utemeljenja
HŠD-a.Na znaku jedinstvene udruge u podnožju
je tekst Šumarski list 1877, a na znaku
ogranka je naziv ogranka.


Članak 25.
Prije


Ogranak samostalno priprema i ostvaruje godišnji
program rada i financijski plan. Financijska samostalnost
ostvaruje se na temelju Zakona o platnom
prometu u zemlji (N.N. br. 27/93, 24/96, 29/96 i
50/96)koji to dijelovima pravne osobe omogućuje.
Poslovanje je uređeno Pravilnikom kojega donosi
Upravni odbor HŠD-a, a koji je u skladu s Pravilnikom
o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih
organizacija. Godišnji program rada u skladu je sa ciljevima
propisanim Statutom HŠD-a i “Pravilima”.


Skupština ogranka predlaže visinu članarine
prema željama i mogućnostima članstva i s njime
raspolaže u cijelosti, kao i s ostalom imovinom
bez obveza izvan ogranka.


Odluke Skupštine ogranka provodi Upravni odbor
ogranka između dvije Skupštine, a poslovanje nadzire
Nadzorni odbor.


Sada


Ogranak samostalno priprema i ostvaruje godišnji
program rada i financijski plan. Financijska samostalnost
ostvaruje se na temelju Zakona o platnom
prometu u zemlji koji to dijelovima pravne osobe
omogućuje. Poslovanje je uređeno Pravilnikom
kojeg donosi Upravni odbor HŠD-a, a koji je u
skladu s Pravilnikom o knjigovodstvu i računskom
planu neprofitnih organizacija. Godišnji program
rada u skladu je sa ciljevima propisanim Statutom
HŠD-a i “Pravilima”.


Ogranak samostalno raspolaže prikupljenim financijskim
sredstvima.


Odluke Skupštine ogranka provodi Upravni odbor


ogranka između dvije Skupštine, a poslovanje na


dzire Nadzorni odbor.


Članak 38. U nadležnost Upravnog odbora spada:


Stavak 2


Prije


Odluka o sazivanju redovitih i izvanrednih Skupština
HŠD, i utvrđivanje Dnevnog reda Skupštine;


Sada


Odluka o određivanju termina i utvrđivanje Dnevnoga
reda Skupštine.


Članak 47.
Prije


Imovina HŠD-a stječe se prihodima od stručnih i
društvenih aktivnosti, stalnom i povremenom izdavačkom
djelatnošću, upravljanjem i korištenjem
imovine HŠD-a,članarinom,novčanim prilozima,
pretplatom od Šumarskoga lista, potporom Ministarstva
regionalnog razvitka, šumarstva i vodnog
gospodarstva, Ministarstva znanosti, obrazovanja i
športa, Hrvatskih šuma d. o. o., i drugih subjekata,
kao i iz drugih izvora u skladu sa Zakonom i ovim
Statutom.


Sada


Imovina HŠD-a stječe se prihodima odčlanarina,


stručnih i društvenih aktivnosti, stalnom i povreme


nom izdavačkom djelatnošću, upravljanjem i kori


štenjem imovine HŠD-a, novčanim prilozima,


pretplatom od Šumarskoga lista, potporom Mini


starstva regionalnog razvitka, šumarstva i vodnog


gospodarstva, Ministarstva znanosti, obrazovanja i


športa, Hrvatskih šuma d. o.o. i drugih subjekata,


kao i iz drugih izvora u skladu sa Zakonom i ovim


Statutom.


Zaključak: Prijedlozi za promjenu Statuta HŠD-a


jednoglasno su prihvaćeni i dat će se na usvajanje


Skupštini HŠD-a.


Ana Horvat, dipl. iur., dugogodišnja članica društva
književnika do sada je objavila 15-tak knjiga poezije.
Sakupila je zbirku pjesama posvećenih stablima
i šumi, objavljenih od 15. stoljeća do danas.
Traži pomoć HŠD-a pri izdavanju knjige. Zaključeno
je da bi izdavanje ove knjige bio lijep prilog
obilježavanju Međunarodne godine šume, a potrebna
sredstva za knjigu (oko 40. 000 kn) pokušat će
se prikupiti od HKIŠDT, MRRŠVG, Hrvatskih
šuma d. o. o.,AŠZ i HŠD-a.


HAZU, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo
– Uputilo nam je poziv za suorganizaciju
znanstvenog skupa pod naslovomŠumarstvo i poljoprivreda
hrvatskog Sredozemlja na pragu Europske
unije. Skup će se održati 13. i 14. listopada


2011. godine u Splitu. Šumarska sekcija znanstve
ŠUMARSKI LIST 3-4/2011 str. 108     <-- 108 -->        PDF

nog skupa nosi naslov Gospodarski i općekorisni
značaj šuma hrvatskoga Sredozemlja. Akademik
Matić obrazložio je ovaj skup i pozvao HŠD na
suorganizaciju i financijsku pomoć pri organizaciji,
što je i prihvaćeno.


Od prof. Franjića sa Šumarskog fakulteta došla je
zamolba za sufinanciranje sveučilišnog udžbenika
Šumsko zeljasto bilje Hrvatske,kojega je izradio zajedno
s doc. dr. sc. Željkom Škvorcom. Zaključeno
je da se od prof. Franjića zatraže dodatne informacije
o tom projektu i nakon toga biti će odlučeno o
eventualnoj financijskoj pomoći.


Održavanje Šumarskoga doma


Nakon što su izmijenjena 4 krovna prozora u potkrovlju
zgrade povjerentvo, Jakovac, Marković i
Delač, izvršilo je uvid u stanje ostalih prozora na
zgradi. Zaključak je da je na svim vanjskim prozorima
zgrade potrebno, uz prethodnu pripremu (kitanje
i popravak mehanizama za otvaranje), izvršiti
bojanje.


Prema zapisniku s ispitivanja neizravnog dodira napona
koji je izvršila tvrtka Tehkont, potrebno je
ukloniti nedostatke na I. i II. katu zgrade koji koriste
H Š d. o. o. Cjelokupni iznos troškova zahvata procijenjen
je na 40-tak tisuća kuna. Od toga se polovica
zahvata odnosi na radove koji su posljedica
dotrajalosti zgrade i elektroinstalacija, i taj dio troška
snosit će HŠD. Druga polovica je prilagodba
potrebama tvrtke HŠ d. o. o. te bi oni trebali snositi
troškove zahvata.


Dio fasade (oko 1m2) na pročelju zdrade Šumarskoga
doma, vjerojatno je uslijed toga što je žlijeb
uz nju probušen pa voda curi po fasadi, otpao i trebat
će ga sanirati. Uz to će se popraviti i prizemni
dio fasade pročelja uVukotinovićevoj.


Kako bi koordinirali sve neophodne zahvate na održavanju
zgrade Šumarskoga doma zatražiti ćemo
sastanak s poslovodstvom HŠ d. o. o. Od većih zahvata
slijede popravci na prozorima s bojanjem, a na
dijelovima i izmjena ili popravak podova u poslovnim
prostorima.


Ad 3.
a) Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana za
2010. god.


Obilježavajući 40. obljetnicu uređivanja Šumarskoga
lista Glavnog urednika prof. dr. sc. Branimira
Prpića, prikupili smo materijale za tiskanje knjige s
njegovim Uvodnicima Šumarskoga lista i znanstvenim
radovima. Knjigu ćemo tiskati tijekom 2011.
godine.


12. i 13. veljače u mjestu ForniAvoltri, pokrajina
Friuli Venezia Giulia u Italiji, sudjelovali smo na
Alpe-Adria, regionalnom skijaškom natjecanju šumara
Italije,Austrije, Slovenije i Hrvatske.Od 1. do 6. ožujka ekipa hrvatskih šumara, u organizaciji
HŠD-a sudjelovala je na 42. EFNS-u u Ramsau
uAustriji.


U cilju priprema za 45. EFNS-a natjecanje 2013.
godine u Hrvatskoj, tijekom godine održano je nekoliko
sastanaka Organizacijskog odbora.


Početkom svibnja u dvodnevnoj ekskurziji na području
šumarijeVrbovec, NPŠO Lipovljani i Parka
prirode Lonjsko polje, bili smo domaćini grupi šumara
iz švicarskog-kantonaAargau (Zirih).


U nazočnosti 150 gostiju i delegata, 16. lipnja 2010.
godine u dvorani Novinarskog doma, održana je
114. redovita izborna sjednica skupštine Hrvatskoga
šumarskoga društva. Na Skupštini je formirana
nova sekcija HŠD-a: Sekcija za kulturu, sport i
rekreaciju. Stručna teme Skupštine bila je “Prva nacionalna
inventura šuma u Republici Hrvatskoj”.Polovinom srpnja organizirali smo dvodnevnu stručnu
ekskurziju s temom sajam šumarstva INTERFORST
u Münchenu. Uz članove Upravnog i
Nadzornog odbora HŠD-a, na stručnoj ekskurziji sudjelovali
su predstavnici Hrvatskih šuma d. o. o., Šumarskog
fakulteta i HKIŠDT.


Od 23. do 25. rujna 2010. god. HŠD je bilo domaćinom
EFN (Europian Foresty Network – Mreža šumarskih
društava Europe) susreta. Na ovogodišnjem
susretu šumara Europe sudjelovalo je 18 delegata iz
Austrije, Njemačke, Estonije, Slovačke, Škotske i
Hrvatske.


Napravljena je PDF prezentacija o šumama i šumarstvu
Hrvatske na hrvatskom i engleskom jeziku.


U Crnim Lazima u bliziniTršća u Gorskom kotaru,
rodnom mjestu dr. sc. Lojzeta Čampe, sudjelovali
smo na otvorenju spomen ploče koja je podignuta
na prijedlog slovenskih kolega.


Kako je postojeća Članska iskaznica HŠD-a forma-
tom i sadržajem zastarjela,usvojen je prijedlog za
izradu nove iskaznice. Tiskat će se tijekom 2011.
godine, nakon dovršetka revizije članstva HŠD-a.


Zajedno sa Šumarskim fakultetom, pri Ministarstvu
znanosti, obrazovanja i športa, pokrenuli smo postupak
nominiranja prof. dr. sc. Branimira Prpića za
dodjelu Nagrade za životno djelo.


U organizaciji Sekcije za kulturu, sport i rekreaciju,
14. listopada je kao preteča budućim Glazbenim
večerima u Šumarskom domu, održan solistički
koncert primadone Splitske opere Cynthie HansellBakić.
Ona je uz klavirsku pratnju Maria Čopora
svim nazočnima pružila nezaboravan glazbeni doživljaj,
izvodeći pjesme Georga Gerswina, Leonarda
Bernsteina i Jeroma Kerna.U srijedu 26. siječnja 2011. u prostorijama Šumarskoga
doma održan je Gitaristički koncert studenata
u klasi red. prof. Darka Petrinjaka.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2011 str. 109     <-- 109 -->        PDF


Web sustav je ažuran i redovito se održava i osvježava.
Osim stranica HŠD iAŠZ obuhvaća i stranice
pet sekcija i 7 ogranaka (koje uređuju sami ogranci).
Članski sustav (baza podataka članstva) uveden je u
četiri ogranka. Djeluje i nekoliko lokalnih sustava
strogo za interne potrebe HŠD (pretplatnički sustav
za ŠL, adresar, analiza planova,…). Imenik šumara
okuplja 13 966 osoba; redovito se održava i dopunjuje.
Šumarski list je došao do 1 038 svezaka - svi
digitalizirani i dostupni – 76 870 stranica, pretraživanje
po bibliografskoj bazi podataka ili po punom tekstu.
Redovito i ažurno članci se objavljuju i na
Portalu znanstvenih časopisa RH - Hrčku.
Digitalna biblioteka HŠD obuhvaća 1 400 parcijal no
digitaliziranih i klasiranih knjiga – akcija digitali
zacije i katalogizacije se nastavlja. Osim toga,
evidentirano je i 180 naslova časopisa raspoloživih
u biblioteci, s neutvrđenim brojem svezaka.
Digitalni arhiv također obuhvaća i oko 26 500 fotografija
(identificirano oko 750 osoba) i 12 dokumentarnih
filmova o šumama i šumarstvu (dostupno
samo u HŠD).Na zgradi šumarskog doma u podrumskom dijelu
napravljeni su soboslikarski radovi zbog sanacije od
vlage. Četiri krovna prozora u potkrovlju zgrade
koje koriste Hrvatske šume d. o. o. su izmijenjena.


Hrvatsko šumarsko društvo pomagalo je, organizacijski
i financijski, ograncima i pojedincima u njihovim
aktivnostima. Ogranci su organizirali brojna
stručna predavanja, okrugle stolove, šumarske zabave,
a kao gosti ili domaćini sudjelovali u međusobnim
ili međunarodnim stručnim ekskurzijama.
U novije vrijeme ogranci se aktivno uključuju u rad
HKIŠDT organizacijom stručnih predavanja. Od
ostalih aktivnosti posebno navodimo međunarodni
Salon fotografija “Šuma okom šumara” bjelovarskog
ogranka, izdavanje šumarske literature i sl.


Održane su tri sjednice Upravnog i Nadzornog odbora
HŠD-a: dvije na terenu, na području UŠPDel-
nice i UŠPNašice, i jedna u Šumarskom domu.


U cilju obilježavanja2011. Međunarodne godine
šumaHŠD je pripremilo nekoliko projekata.


1. Ishodovali smo pravo korištenja logotipa Međunarodne
godine šuma i on će biti postavljen na svim
službenim dokumentima, WEB stranicama, kalendarima,
Božićnim i Novogodišnji čestitkama, pozivnicama,
plakatima, kao i naslovnicama časopisa
“Šumarski list”.
2. Postavljanje izložbe fotografija “Šuma okom šumara”.
Uz odabrane fotografije sa svih dosadašnjih
7 Salona postaviti će se u zgradi UN-a te na više lokacija
u Hrvatskoj.
3. Zajedno s HKIŠDTnapravit ćemo reizdanje knjige
pitalica u stihovima o poznavanju prirode za mlađe


uzraste, “Priče bez naslova” pokojnog kolege Mije
Matezića, dipl ing. u tiraži od 2000 komada. Knjige
će se prikladno promovirati i podijeliti najmlađima
po vrtićima i školama diljem Hrvatske.


4. U skladu s američkim standardima pripremili smo
film “Šindra očuvanje starih vještina”, kako bi ga poslali
na natječaj za najbolji film s temom šumarstva.
5. Za javnu prezentaciju pripremili smo multimedijalni
kviz o poznavanju prirode, šume i šumarstva,
autora prof. dr. sc. Ivana Martinića, “50 000 prijatelja
šume”.
6. Zajedno sAŠZ promovirati ćemo Znanstvenu monografiju
“Šume hrvatskoga sredozemlja”.


Sekcija Pro Silva Croatia (izvješće predsjed nika
Sekcije, prof. dr. sc. Igora Anića)


Na sjednici Upravnoga vijeća asocijacijePro Silva
Europa,koja je održana u razdoblju 17–20. 6. 2010.
godine, nije sudjelovao predstavnikPro Silva Croatia.
Naime, voditelj hrvatske sekcije bio je spriječen
obvezama u nastavi na Šumarskom fakultetu, a zbog
održavanja skupštine Hrvatskog šumarskog društva
nije pronađena adekvatna zamjena. Domaćini skupa
u Nizozemskoj o tome su na vrijeme obaviješteni.
Činjenica je kako je skup protekao bez značajnijih
točaka za rad asocijacije i njezinih sekcija.


Ekskurzija sekcije Pro Silva Bohemica (Češka) u
Hrvatsku na zahtjev gostiju je odgođena za ovu godinu,
u razdoblju 7–10. rujna. Organizacija ekskurzije
nalazi se u planu rada sekcije za ovu godinu.


Strategija asocijacije Pro Silva Europa prema sredozemnim
šumama još je u izradi. Izradu vodi voditelj
sekcije Pro Silva Španjolska. Na skupu u
Nizozemskoj o stanju njezine izrade kratko je izvješćeno.
VoditeljsekcijePro Silva Croatiau kontaktu
je s kolegama koji rade na toj strategiji. Hrvatski
prilog u konačnom obliku dokumenta bit će objavljen
na web stranicama sekcije.


Postupak kandidiranja je u tijeku, a pripremljeni
materijali postavit će se na web stranicu naše sekcije.
Podsjetit ću, kandidacijska lista Hrvatske za
europsku listu reprezentativnih objekata Pro Silva
Europasadrži sljedeće primjere:


1. dinarske preborne bukovo-jelove sastojine stablimične
strukture na vapnencima u gospodarskim jedinicama
Višnjevica i Ravna gora, Šumarija Ravna
gora, UŠPDelnice,
2. dinarske preborne jelovo-bukove sastojine grupimične
strukture na silikatima, u Gospodarskoj jedinici
Belevine, NPŠO Zagreb Šumarskoga fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu,
3. nizinske šume hrasta lužnjaka u sklopu NPŠO Lipovljani
Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
ŠUMARSKI LIST 3-4/2011 str. 110     <-- 110 -->        PDF

4. šume hrasta crnike na prostoru Gospodarske jedinice
Kalifront, Šumarija Rab, UŠP Senj i NPŠO
Rab Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
5. šume hrasta kitnjaka i obične bukve u Gospodarskoj
jedinici Kalnik – Kolačka, Šumarija Križevci, UŠP
Koprivnica.Web stranica sekcije Pro Silva Croatia je izrađena i
aktivna, o čemu je izvješćeno i na web stranicama
središnjice Pro Silva Europa.


Propagiranje asocijacije Pro Silva Europa, odnosno
sekcije Hrvatskoga šumarskog društva Pro Silva
Croatia, bilo je dijelom svake od nabrojanih aktivnosti.
Najveći korak u propagiranju učinjen je izradom
web stranice. Uz to, voditelj sekcije je u
svakom javnom nastupu – seminaru u protekloj godini
spominjao značenje asocijacije i sekcije.


Sekcija za zaštitu šuma(izvješće predsjednika
Sekcije prof. dr. sc. Milana Glavaša)


Na istraživačkom polju radilo se na iznalaženju mogućnosti
suzbijanja sitnih glodavaca bez uporabe
rodenticida, istraživana je nova gljiva na jasenu
(Chalara fraxinea) i mogućnosti zaštite hrastovih
trupaca od kukaca drvaša primjenom specijalnih
mreža.


Na 55. seminaru biljne zaštite šumari su sudjelovali
s 22 referata.


Na 7. simpoziju o zaštiti bilja u BiH grupa šumara
sudjelovala je s jednim referatom.


Ekolozi i zaštitari iz svih UŠP, direkcije Hrvatskih
šuma i znanstvenih ustanova održali su dva redovita
sastanka.


U organizaciji Hrvatskog šumarskog instituta organizirane
su tri radionice (predstavljeni su organizmi
za koje se provodi poseban nadzor, karantenski organizmi
i rad Izvještajno prognozne službe).


U organizaciji HŠD – pojedinih organaka i
HKIŠDTodržana su stručna predavanja (UŠPSplit
– o šumskim požarima, UŠPOgulin i Sisak - o mikozama
bukve i UŠP Karlovac- o potkoranjacima
drvašima).


Održana su dva popularna predavanja u HŠD ogranak
Zagreb – „Šumarski četvrtak”.


Objavljeni su brojni kontakti s kolegama u inozemstvu.


Sekcija za kulturu, sport i rekreaciju(izvješće
predsjednika Sekcije Olivera Vlainića, dipl. ing.)


10. lipnja – 11. srpnja 2010. – Bjelovar, Gradski mu zej
– izložba 7. bjelovarski salon fotografije s međunarodnim
sudjelovanjem “Šuma okom šumara”.


16. lipnja – 7. srpnja 2010. – Zagreb, Šumarski dom


–izložba slika “Svjetlo šume” autora Zdenka Krulića
(Šumarski list 5–6/2010).


14. listopada 2010. – Zagreb, Šumarski dom – solistički
koncert primadone Splitske opere Cynthie
Hansell-Bakić uz klavirsku pratnju Maria Čopora
(Šumarski list 9-10/2010).


3. prosinca 2010. – Gospić, Gradski muzej Like –
izložba 7. bjelovarskog salona fotografije “Šuma
okom šumara” – HŠD ogranak Gospić.


17-31. siječnja 2011. – Karlovac, Gradska knjižnica
“Ivan Goran Kovačić” – izložba fotografija s foto
izleta “Slunj 2010.” – HŠD ogranak Karlovac.


26. siječnja 2011. – Zagreb, Šumarski dom – koncert
gitarista Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu
(Šumarski list 1-2/2011).


2. veljače 2011. – New York, zgrada Ujedinjenih naroda
– otvorenje izložbe “Šuma okom šumara” s 50
fotografija hrvatskih autora izabranih sa sedam bjelovarskih
salona fotografije.


25. veljače – 11. ožujka 2011. – Slunj, Pučko otvoreno
učilište – izložba fotografija s foto izleta “Slunj
2010.” – HŠD ogranak Karlovac.


7–11. ožujka 2011. – Švedska, Östersund – 43. Europsko
prvenstvo šumara u nordijskom skijanju
(EFNS).
Sekcija hrvatska udruga za biomasu(izvješće
predsjednika Sekcije mr. sc. Josipa Dundovića)15. 1. 2010. u HGK sastanak Organizacijskog odbora
za 2. stručni skup “Europski poslovni forum o
obnovljivim izvorima energije”, koji je održan 19. i
20.3. 2010. u Zadru;31. 1. 2010. sudjelovanje u “Emisiji za selo i poljoprivredu
u I. programa Hrvatskog radija” na temu
“Značaj poljoprivredne i šumske biomase kao obnovljivog
izvora energije za ruralni razvoj”.


08. 2. 2010. na Hrvatskom radiju I. Program, intervju
Ivici Fodoru za emisiju:Poslovni tjedanu 8.00
sati na temu “Izvoz i obnovljivi izvori energije”;


10. 2. 2010. U Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva,
sastanak voditelja Grupacija Zajednice
obnovljivih izvora energije HGK uz sudjelovanje
gospođe Nataše Vujec, državne tajnice za energetiku
na temu: “Utjecaj zakonske regulative na izgradnju
objekata obnovljivih izvora energije u
RH”, s naglaskom na donošenje Pravilnika o poticajima
za proizvodnju toplinske i rashladne energije
iz sunčane i geotermalne energije i biomase;


18. i 19. 2. 2010. u Güssingu,Austrija zajedno s mr.
Krešimirom Žagarom, gradonačelnikom Našica i delegacijom
Našica, dogovor u svezi s primjenom novih
tehnologija na području OIE, vezano zaUgovorizmeđu
gradova Güssing i Našice(od 19. 6. 2009.);


17. 3. 2010. za poslovni tjednik Lider g. Edisu Feliću
na temu “Bogatstvo šuma”, odgovor na 5 pitanja
o šumi kao obnovljivom izvoru energije;
ŠUMARSKI LIST 3-4/2011 str. 111     <-- 111 -->        PDF


7. 4. 2010., Osijek, svečano otvorenje poslovnoedukacijskog
centra OIE “Centar energije”, prva
energetski učinkovita višestambena zgrada u RH
tvrtkeAGRIAd.o.o. Karanac (oko 100-tinjak sudionika);


13. 4. 2010. u Bjelovar, Gradska uprava – velika vijećnica,
Forum o biomasi(električna i/ili toplinska
energija, kruta biomasa, bioplin i biogoriva) uz referat
“Energetska uporaba i potencijali šumske biomase
u RH” (oko 50 sudionika);


2. 5. 2010. u Güssing i Beč,Austrija – u Poljoprivredna
i stručna škola Güssing, s DI Franz Jandrasits,
direktorom, dogovoren nastavak suradnje na području
OIE; a u Beču nazočio stručnim danima “Obnovljiva
energija: molimo više!” (preko 200 sudionika
izAustrije, Češke, Hrvatske, Italije, Njemačke, Poljske,
Slovačke i Švedske), a na BOKU zajedno s DI
Vladimir Čamba razgovarao s prof. dr. sc. Karl
Stampfer, u svezi s izračunom potencijala energetskog
drva izAustrijske inventure šuma;


6. 5. 2010. na području UŠPBjelovar i Opeke/Lipovljani
stručna ekskurzija šumara Kantona
Aargau, Švicarska, u organizaciji HŠD-a zajedno s
Damirom Delačem, dipl. ing. i izv. prof. dr. sc. IvicomTikvićem
sa Šumarskoga fakulteta;


23–25. 6. 2010. u Güssingu, Eisenstadt i Beč,Austrija
-Stručne ekskurzije ogranka Karlovac,vezano
za OIE (33 člana);


24. 8. 2010. u Radio stanici Našice, intervju gđe.
Kaje Šimašek o značaju OIE i 5. Hrvatskih dana
biomase;


26–27. 8. 2010. sudjelovao naKlagenfurt Messeu
organizaciji Austrijskog ureda za vanjsku trgovinu i


s direktorom Dr. Romanom Rauchom pripremio


uvodni referat;3. 9. 2010. u dvorani “Emaus” Franjevačkog samostana
Našice,5. Hrvatski dani biomase– Gospodarski
susret “Biomasa (električna i toplinska
energija) bioplin i biogoriva” u organizaciji Austrijskog
ureda za vanjsku trgovinu, Ogranka MH Našice,
HŠD sekcija Hrvatska udruga za biomasu i
Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, a u suradnji sa
C.A.R.M.E.N.eV(Bavarski kompetencijski centar
za obnovljive sirovine) Straubing, AEBIOM (Europska
udruga za biomasu) Brussels, Zajednicom
OIE HGK i NEXE Grupa d.d. Našice – pod pokroviteljstvom
Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva
i vodnog gospodarstva RH s preko 150
sudionika (više u Šumarskom listu i na www.sumari.
hr/biomasa);25–26. 10. 2010. sudjelovanje u Zagrebu na XI.
Međunarodni simpozij gospodarenja otpadom
zagreb 2010. s oko 300 sudionika iz više zemalja
Europe;


9. 12. 2010. u Direkciji HŠ d.o.o. Zagreb sudjelovanje
na skupu “Smjernice korištenja šumske biomase
– gdje smo i kuda idemo?” u organizaciji
Hrvatskog šumarskog instituta Jastrebarsko;


15. 12. 2010. Dogovor u uredu gradonačelnika Našica
s predstavnicima NEXE Grupe d.d. Našice u
svezi s: 1. financiranjem Energetskog projekta
Našice po modelu EEE Güssing i 2. Strategijom
ulaganjau bioenergiju NEXE Grupa d.d. za razdoblje
2011.–2014. godinu.


Ekološka sekcija(presjednik Sekcije izv.
Prof. dr. sc. Ivica Tikvić nije dostavio izvješće)


IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANAHŠD


Izvršenje 1. 1 – 31. 12. 2010.


HŠD Ukupno


plan izvršenje %
PR I H O D I
Prihodi od usluga 0 413.249
Prihodi od članarina 750.000 658.976 87,9%
Prihodi od kamata 25.000 27.056 108,2%
Prihodi od imovine 1.900.000 1.890.479 99,5%
Prihodi od donacija: Proračun 150.000 212.502 141,7%
Prihodi od donacija: Ostalo 200.000 354.071 177,0%
Prihodi od pretplate na ŠL 450.000 479.548 106,6%
Prihodi – ostalo 200.000 26.085 13,0%
UKUPNO PRIHODI 3.675.000 4.061.965 110,5%
RAS H O D I
Rashodi za zaposlene
Plaće, porezi, prirezi, doprinosi 830.000 816.430 98,4%
ŠUMARSKI LIST 3-4/2011 str. 112     <-- 112 -->        PDF

Ostali rashodi za zaposlene
25.000 33.852 135,4%


Materijalni rashodi


Rashodi za službena putovanja
30.000 19.902 66,3%


Rashodi za materijal i energiju
55.000 66.552 121,0%


Rashodi za usluge: Pošta i tel.
60.000 55.399 92,3%


Rashodi za usluge: Održavanje
220.000 119.881 54,5%


Rashodi za usluge: Komunalne
310.000 24.799 8,0%


Rashodi za usluge: Intelektualne
300.000 274.124 91,4%


Rashodi za usluge: Računalne
50.000 28.930 57,9%


Rashodi za usluge: Grafičke
365.000 452.694 124,0%


Rashodi za usluge: Ostale
20.000 77.601 388,0%


Ostali rashodi poslovanja


Premije osiguranja
30.000 27.830 92,8%


Reprezentacija
480.000 597.552 124,5%


Članarine
30.000 8.554 28,5%


Stručna putovanja, savjetovanja
650.000 918.084 141,2%


Stručna literatura
30.000 45.164 150,5%


Troškovi vanjskih suradnika
80.000 45.757 57,2%


Amortizacija
55.000 55.260 100,5%


Bankovne usluge
15.000 15.314 102,1%


Ostali rashodi
40.000 140.476 351,2%


UKUPNO RASHODI
3.675.000 3.824.155 104,1%


Biserka Marković, dipl. oec., voditeljica financijske
Pri popisu dugotrajne imovine utvrđeno je da je imo


službe obrazložila je izvršenje financijskog plana za
vina u ukupnoj nabavnoj vrijednosti od 13. 464,96 kn u


2010. godinu. Isto je jednoglasno usvojeno.
potpunosti neupotrebljiva. Ispravak vrijednosti predmet ne
imovine je 13.464,96 kn.


Predloženojedase ostvaren višak prihoda u iznosu
od 237.789,32 kn. rasporedi za financiranje teku-


Zbog dotrajalosti i kvara koji se ne može otkloniti
ćeg poslovanja, što je jednoglasno prihvaćeno.


predlaže se otpis imovine.


Kratkoročna potraživanja iznose 353.485,95 kn i čine


b) zvješće Povjerenstva za popis imovine i


ih potraživanja od kupaca u iznosu od 173.460,89 kn,
potraživanja za prihod od iznajmljivanja imovine u iz


potraživanja na dan 31. 12. 2010. god


izvještavamo da je Povjerenstvo u sastavu:


nosu od 52.054,58 kn, potraživanja za neplaćene člana-


Jolanda Vincelj, predsjednik


rine za 2010. godinu 20.280,00 kn, potraživanja za dane


Đurđa Belić, član


predujmove u iznosu od 66.465,00 kn te potraživanja za


Ana Žnidarec, član


zajedničke troškove, tj. troškove koje refundiraju najmo


obavilo popis imovine prema Odluci s 3. sjednice


primci u iznosu od 41.225,54 kn. Povjerenstvo utvrđuje


Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, od 1. prosinca


da nema spornih potraživanja.


2010. godine. O obavljenim poslovima i utvrđenom


Kratkoročne obveze iznose 423.574,41 kn, a od


stanju podnosimo sljedeći izvještaj;


nose se na obveze prema dobavljačima u iznosu od


1. Popis je obavljen u vremenu od 15. prosinca 2010.


185.195,29 kn, obveze za plaćanje poreza na dodanu


do 10. siječnja 2011. god.


vrijednost u iznosu od 31.416,92 kn,obveze po neza


2. Popisano je sljedeće:
vršenom projektu Ogranka Bjelovar u iznosu od


– dugotrajna materijalna imovina
5.172,93 kn, te na obvezu u iznosu od 201.789,27 kn,


– financijska imovina (kratkoročni depoziti


što predstavlja kratkoročne obveze, tj. iznos sredstva
u banci)


koja nisu utrošena u prethodnim razdobljima (rezervi


– potraživanje i obveze (dugoročne i kratkoročne)
rana sredstva za radove na zgradi Šumarski dom) i koja
– novac u blagajnama i na žiro računima. se prenose u 2011. godinu kao neutrošena sredstva.


Popisom dugotrajne imovine utvrđeno je da stvarno Stanje na kratkoročnim depozitima u banci iznose
stanje odgovara knjižnom stanju. 1.100.000,00 kn.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2011 str. 113     <-- 113 -->        PDF

Stanje na žiro računu iznosi 841.470,14 kn (bez
ogranaka 348.216,09), stanje u blagajni 3.746,11 kn
(bez ogranaka 168,96 kn) te stanje na deviznom računu
iskazano u kunama iznosi 2.703,17 kn.


(u potpisu članice Povjerenstva)
Uz ovo Izvješće dostavljamo sljedeći popisni materijal:
popisne liste dugotrajne imovine i sitnog inventara
u upotrebi
popis dugovanja na dan 31. prosinca 2010. godine.
popis potraživanja na dan 31. prosinca 2010.godine.
prijedlog za otpis dugotrajne imovine


c) Šumarski list i ostale publikacije


Br. 11–12/2010. 134. godišta Šumarskoga lista izašao
je iz tiska uoči Božića 2010. god., čime je zadržano
načelo o redovitosti izlaženja časopisa, kojega
smo si postavili kao zadaću još prije 15 godina, a što
je između ostaloga i jedan od uvjeta za indexiranost
i citiranost u međunarodnim časopisima, čemu težimo
i što smo postigli. Časopis referiraju.Science
Citation Index Expanded, CAB Abstracts, Forestry
Abstracts, Agricola, Pascal, Geobase, SCOPUS i
Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske
(Hrčak) i dr. To 134. godište Šumarskoga lista tiskano
je na ukupno 668 stranica standarnogA4 formata.
Tiskano je 40 članaka, od toga 28 izvornih
znanstvenih, 6 preglednih, 2 prethodna priopćenja i
4 stručna članka. Gledano po znanstvenim područjima:
Šumski ekosustavi 10, Uzgajanje šuma i hortikultura
10, Iskorištavanje šuma 3, Zaštita šuma 6,
Izmjera i kartiranje šuma 4 i Uređivanje šuma i šumarska
politika 7. U rubrikama: Izazovi i suprotstavljanja
imamo 1 napis, uAktualno 2, u Zaštita
prirode 8 (od čegaArač 6), u Obljetnicama 3 napisa,
u Knjige i časopisi 18 prikaza (od čega standarno
Grospić 6), a u Znanstveni i stručni skupovi 7 prikaza.
Rubrika Priznanja ispunjena je s 1 prikazom,
Izložbe s 2, Novi doktori i magistri znanosti po 1,
Međunarodna suradnja s 4, Iz povijesti šumarstva 2,
Iz povijesti lovsta s 1, Iz inozemnog šumumarstva
također s 1, a Iz Hravtskoga šumarskog društa s 11
te iz In memoriam s 9 prikaza. Riječ glavnog urednika
u 6 dvobroja potiče na raspravu i razmišljanja
na sljedeće teme: O dovršnom sijeku oplodne sječe
u jednodobnim šumama (br. 1–2), Dani šuma, svjetski
dan voda i svjetski dan meteorologije (br. 3–4),
Uz 114. redovitu izbornu skupštinu HŠD-a s naglaskom
na korištenje i prenamjenu korištenja šumskoga
zemljišta (br. 5–6), Da li i kako koristimo
biomasu kao energent (br. 7–8), Uz novi Zakon o šu-
mama (br. 9–10) i Na kraju godines naglaskom na
dolazeću Međunarodnu godinu šuma (br. 11–12). I
na kraju tu je i stalna rubrika kolege Hrašovca na zadnjem
ovitku svakoga dvobroja:Veliki jasenov likotoč
(br. 1–2),Xylosandrus germanus– potkornjak –
mali nejednaki drvenjar (br. 3–4), Kineska kestenova
osa šiškarica (br. 5–6),Anobiumemarginatum- neškodljivi
kuckar (br. 7–8), Uši šiškarice na topolama
(br. 9-10) i Platanina mrežasta stjenica (br. 11–12).


Šumarski list u digitalnom obliku nalazi se na web
stranici HŠD-a: www.sumari.hr


Šumarski list 1–2/2011. izašao je iz tiska također redovito
krajem veljače 2011. god. zajedno sa cjelovitim
Sadržajem časopisa za 2010. god., a u pripremi
je br. 3–4/2011.


Znanstvena monografija ŠUME HRVATSKOGA
SREDOZEMLJAisprintana je na 696 stranica + literatura,
sada je na korekturi hrvatskog i engleskog
teksta, i nakon što recenzenti daju eventualne primjedbe
i ocjenu, bit će tiskana te pripremljena za
predstavljanje u okviru obilježavanja Dana hrvatskoga
šumarstva.


Već prethodno najavljeno tiskanje brošure s entomološkim
materijalima sa zadnjih korica Šumarskoga
lista od 2004. god. (7 x 6 = 42 priloga) pripremit će
se za tisak. Uprava šuma podružnica Zagreb (Odjel
za ekologiju) potiče tiskanje određenog broja primjeraka
za svoje zaposlenike, uz sudjelovanje u troškovima
tiskanja, pa ćemo poslati upit i ostalim
UŠP, kako bi mogli odrediti nakladu i pokriti troškove
tiskanja.


d) Izvješće Nadzornog odbora


Nadzorni odbor u sastavu:
Hranislav Jakovac, dipl. ing. šum., predsjednik
dr.sc. Vlado Topić, član
Ilija Gregorović, dipl. ing.šum., član


održao je sastanak dana 21. ožujka 2011. godine kako
bi pregledao materijalno – financijsku dokumentaciju
HŠD-a s devetnaest ogranaka, o čemu podnosi svoje
Izvješće Upravnom odboru.


Hrvatsko šumarsko društvo je pravna osoba upisana


15. siječnja 1998. god. u Registar udruga Republike
Hrvatske, pod brojem 00000083 kao jedinstvena
udruga sa svojim ustrojstvenim oblikom – ograncima


(19)i osnovana je bez namjere stjecanje dobitka.
Od 1. 1. 2008. godine računovodstvo vodi sukladno
odredbama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija,
koju je na temelju Zakona o računovodstvu
donijelaVlada RH (NN br. 109/07).
Obrada podataka u knjigovodstvu obavlja se pomoću
elektroničkog računala, i takav unos podataka u
glavnu knjigu osigurava kronološki slijed i kontrolu
unosa podataka.
Uz glavnu knjigu vode se pomoćne knjige blagajne,
osnovnih sredstava te knjiga ulaznih i izlaznih računa.


HŠD je u sustavu poreza na dodanu vrijednost za dio
djelatnosti koja se smatra poduzetničkom djelatnošću.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2011 str. 114     <-- 114 -->        PDF

Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine provodi se
po godišnjim stopama amortizacije i na način utvrđen
Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija.
Kod dugotrajne imovine nabavljene do 31.12.2007. za
svote ispravka umanjena je imovina i terećeni su izvori
financiranja, dok su za obračunati iznos amortizacije za
dugotrajnu imovinu nabavljenu od 1.1.2008., terećeni
troškovi poslovanja.


U poslovanju u 2010. godini ostvaren je višak prihoda
u iznosu od 237.789,32 kn. Rezultat proizlazi iz
ostvarenja većih prihoda od onih predviđenih Planom i
to posebno u kategoriji dobivenih donacija za rad i aktivnosti
Društva.


Kao i svih prethodnih godina HŠD je iz tekućih priliva
sredstava redovito podmirivalo sve svoje financijske
obveze. Sredstva koja nisu bila angažirana na
obnavljanje zgrade Šumarskog doma oročena su u
ukupnom iznosu od 1.100.000,00 kn. Kao i prethodne
godine, s obzirom na situaciju u privredi i procjene situacije
oko najma prostora od strane sadašnjeg najmoprimca,
odustalo se od Planom predviđenih radova.


Povjerenstvo za popis imovine u saustavu: predsjednica
Jolanda Vincelj, dipl. ing. i članice Đurđica
Belić iAna Žnidarec, obavilo je popis dugotrajne imovine,
novca na žiro računima i u blagajnama, potraživanje
i obveza te utvrdilo da knjigovodstveno stanje
odgovara stvarnom stanju. Sitan inventar otpisuje se
jednokratno, neovisno od vijeka trajanja i popisuje se
kao sitan inventar u uporabi. Popisne liste dugotrajne
imovine, sitnog inventara, kao i popis dugovanja i potraživanja
iz 2010. Godine, sastavni su dio Izvješća povjerenstva
za popis imovine.


Glede dugovanja bivšeg zakupca poslovnog prostora
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije isti
je utužen i očekuje se naplata putem Suda.


Na temelju uvida u materijalno financijsku dokumentaciju,
Izvješće Povjerenstva za popis imovine i
potraživanja, Izvješće o izvršenju financijskog plana za
2010. godinu, te Izvješće o radu i financijskom poslovanju
u kojem su obrazložene stavke prihoda i troškova,
Nadzorni odbor prihvaća odnosna Izvješća, te
predlaže Upravnom odboru da u cijelosti prihvati ovo
Izvješće o poslovanju HŠD-a za 2010. godinu.


(u potpisu članovi Nadzornog odbora)


Zapisnik sastavio:
Tajnik HŠD-a
Damir Delač, dipl. ing. šum., v.r.


e) Rasprava po izvješćima i zaključci


Nakon kraće rasprave sva izvješća su jednoglasno
usvojena.
Ad 4.Predsjednik mr. sc. Petar Jurjević izvjestio je


o pripremama za 115. redovitu sjednicu Skupštine
HŠD-a. Kao što je uobičajeno Dani hrvatskoga šumarstva
obilježavaju se održavanjem Skupštine HŠD-a i
popratnim kulturnim manifestacijama, a svake dvije
godine i natjecanjem šumskih radnika. Ove godine
Skupština HŠD-a održat će se 17. lipnja u Domu kulture
u Bjelovaru, a sljedećeg dana u Gudovcu pokraj
Bjelovara započet će natjecanja šumskih radnika.


Kao stručnu temu 115. skupštine predlažemo temu
pod naslovom “ Ususret Zakonu o šumama”. U posljednje
vrijeme u javnosti se često čuju uznemirujuće vijesti
o prodaji, ili davanju koncesija na šume i šumska
zemljišta. Kao što je poznatu MRRŠVG formiralo je
povjerenstvo za izradu novog Zakona o šumama, u kojemu
je član, kao predstavnik HŠD-a, mr. sc. Petar Jurjević.
Iako se u šumarskoj javnosti o Zakona čuju
kontradiktorne vijesti, treba dati do znanja, da za sada
konkretnog zakonskog prijedloga nema. Smatramo da
je predložena stručna tema aktualna i kroz nju bi se šumarska
struka očitovala o bitnim činjenicama, ponajprije
u svezi s prodajom i davanjem koncesija na
državne šume i šumaska zemljišta, izdvajanja šumskih
zemljišta za trajne nasade, davanje služnosti i sl., koje
bi Zakon o šumama trebao uvažiti. U razgovoru s državnim
tajnikom definirat ćemo nositelje rasprave.


Ad 5. Po ovoj točki Dnevnog reda nije se nitko
javio.


Nakon završetka sjednice u nazočnosti dožupana
Požeško-slavonske županije i drugih uglednih gostiju
te medija, svečano je otvorena Poučna staza Hajderovac
i predstavljena brošura kao vodič kroz poučnu
stazu (očekujemo u jednom od brojeva Šumarskog lista
prikaz odnosne poučne staze).


Predsjednik HŠD-a
mr. sc. Petar Jurjević, v.r.