DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2011 str. 96     <-- 96 -->        PDF

Izdvajanje šumskih površina marginalnog ekonom


skog značenja i prepuštanje prirodnoj evoluciji unutar


produktivnih šuma, nema za zadatak samo njihovo
očuvanje, već njihovo vrednovanje za biološku, znanstvenu
i didaktičko-edukativnu namjenu. Naglašena je
važnost informacija dobivenih od ustanovljene mreže
starih šuma na tipološkoj osnovi, za primjenu na gospodarenje
šumama na način koji integrira ekološkookolišnagledišta
s ekonomskim.


Michele Puxeddu i dr.: Posljednji divovi medunca
na Sardiniji


Na otoku Sardiniji antropološka aktivnost je prouzročila
posebno velika oštećenja na šumskoj vegetaciji.
Poseban primjer su reliktne šume medunca (Quercus
pubescensWild) koje su zauzimale lokacije najviših dijelova
planine Gennargentu.


Prostorno-vremenskom inventarizacijom vođenom
pomoću software GIS, metodom multitemporalne kartografije,
evidentirane su promijene rasprostranjenosti
ovoga hrasta u posljednjih28 godina. 1977.godine medunac
je zauzimao površinu od 246 ha, da bi se ta površina
u 2005. godini smanjila na 158 ha (-36 %). Na
ovim površinama je 1977 g. evidentirano 4883 stabla,
da bi se godine 2005.taj broj smanjio na svega 907 stabala
(-85%). Radi se o vrlo starim stablima hrasta medunca,
egzotičnog izgleda i velikih dimenzija, koji daju
posebno obilježje izgledu krajolika.


Dramatično smanjenje površina i broja reliktnih stabala
medunca, u inače osiromašenom šumskom pokrovu
otoka Sardinije, predstavlja ozbiljnu opasnost za očuvanje
genetske varijabilnosti vrste i izgleda krajolika.


Frane Grospić


IZ HRVATSKOGAŠUMARSKOGADRUŠTVA


FROM THE CROATIAN FORESTRYASSOCIATION


FOTO IZLET


Nastavljajući uspješnu suradnju šumara i fotografa,
krajem prošle godine održan je u organizaciji HŠD-a
ogranka Karlovac foto izlet “Slunj 2010”. U jutro 16. listopada
2010. godine okupilo se 24 fotografa iz Karlo v ca,
Zagreba i Koprivnice te su se uputili na is traživanje
njima neviđenih susreta krša i vode Karlovačke županije.
Pomno odabrana područja za održavanje ovogodišnjeg
foto izleta (natjecateljskog karaktera!) bila su izvor
rijeke Slunjčice nedaleko od Slunja i izletište “Vrela
Mrežnice”, također u okolici Slunja.Teško je bilo u tako
ras košnom krajoliku punom divnih zakutaka i slabo po z
natih prirodnih bisera koje su Korana, Mrežnica i
Slunjčica savile u okolici Slunja, odlučiti se što u samo
je dnom danu pokazati zaista radoznalim i zahvalnim go-
s tima. Najveća radost je gostima iz potpuno drukčijih
kra jolika, poput ravne Podravine ili gradske vreve Za


gre ba pružiti doživljaj divljeg, nedirnutog krša Korduna,
ka njona Mrežnice, plavetnila Slunjčice, mističnosti napuš
tenih mlinova i priča vezanih uz nastajanje svih tih
vi zualnih bajki. Svakako, ostat će još puno takvih kuta ka
za neke druge foto izlete!


No, kako svaki pravi izlet, a i radni zadatak započinje
dobrim pripremama – i mi smo ih odradili – doručak
je bio postavljen u selu Slušnici pod nadstrešnicom
lovačkog doma,koju su ustupili članovi LD “Korana”
iz Slunja. Fotografi su iznenađeni ozbiljnošću pripre ma,
jednako ozbiljno prihvatili svoj dio posla – marlji vo
odabiranje dijelova Slunjčice za svoje foto zbirke i


“SLUNJ 2010.”


Druga postaja bilo je izletište poznato pod nazivom
“Vrelo Mrežnice”, s prekrasnim vidikovcem na putu do
samog izletišta. Natjecatelji su morali dati najbolje od
sebe budući da je dan bio maglovit, oblačan i općenito
vrlo težak za fotografske zadatke. Fotografije krajolika u
tim je uvjetima bio izazov snimiti, ali boje jesenskih plodova
su nadoknadile pomanjkanje sunca i svjetla, što je
povećalo udio fotografija detalja. Pristigle fotografije pokazale
su da se zaista radilo o profesionalcima. Naime,
sudionici su bili već nagrađivani iz prijašnjih foto izleta
Marija iVladoFerenčić, zatim članovi višestruko nagrađivanog
i jednog od najaktivnijih foto klubova – Zagreb,
te djeca iz foto sekcije Podravsko sunce.


Terenski uvjeti svima su predstavili dodatni izazov,
a viđeni detalji mamili na hvatanje objektivom. Čak je i


Slika 1. Otvorenje izlozba u Slunju


naravno natječaje.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2011 str. 97     <-- 97 -->        PDF

poziv na ručak jedva odvukao zanesenjake od mnoštva ODRASLI –DETALJ
motiva koji u krškim predjelima vire iz svake stijene, 1. UMREŽI –Valentina Bunić, Zagreb – ukupno
mnoštva slapova, rosom obavijenih plodova okolnih najbolja fotografija odraslih


grmova. Ručak koji su pripremili zaposlenici Šumarije
Slunj i okus lovačkog gulaša nije trebalo zabilježiti fotografijama,
što ne znači da nije ostao zabilježen u
pamćenju sudionika kojima je odabir menija bio pun
pogodak za završetak šumarskog izleta.


No, kako se dobro društvo teško rastaje, većina sudionika
je i nakon proglašenja završetka natjecateljskog
dijela izleta ostala u dobrim rukama organizatora
te smo produžili druženje i nastavili obilazak Slunja i
Rastoka, gdje je snimljeno još mnogo fotografija za
sjećanje i pokazivanje prijateljima i obiteljima.


Sudionici su se vratili svojim kućama, a organizatori
svo jim redovnim poslovima. Ipak je još bilo posla za sve na
tjecatelji su trebali odabrati po 5 fotografija za natječaj,
a organizatori izabrati najbolje fotografije. Ocjenjiva čki
od bor na čelu s predsjednikom Igorom Čepurko v s kim
i članovima OliveromVlainićem,Dubravkom
Ra de Jagaš, Ines Vusić Paunović i Lucijom
Var gović sastao se 29. studenog 2010. godine u Šumar
skom klubu ogranka Karlovac radi odabira pristiglih
fo tografija s foto izleta. Našli su se pred slatkim mukama!
Me đu 56 pristiglih fotografija izabrati najbolje! Kategori je
odrasli/ djeca i detalj/ krajolik donekle su olakšale zada
tak, jednako kao i vrsnost pobjednice natječaja Valenti ne
Bunić. Naime, jedine dvije fotografije, oko kojih se
dvo jilo koja bi trebala biti proglašena najboljom, su njeni
ra dovi. Toni ne čudi,jer je mlada umjetnica više puta nagra
đivana na međunarodnim salonima fotografije i doista
je bila čast imati nju i takve sudionike na foto izletu te kas
nije dobiti priliku diviti se njihovim radovima. Pogled tak
vih fotografa na detalje i lokalnim će poznavateljima ob i đenih
lokacija promijeniti budući način gledanja na ne kada
previđene bisere,poput pobjedničke mreže kapi u pa ukovoj
mreži, krhkog stabalca u magli, žarko žutih glji va ili
gotovo metalik crvenih bobica gloga. Mutan dan doprinijeo
je i velikom broju fotografa koji su odabrali crno bijelu
tehniku, možda neočekivanu u jesenskom koloritu, ali sa
sasvim novim pogledom koji daje svevremenske fotografije
krajolika i gotovo arhitektonske vizure gljiva i lišajeva.


Dječji pogled i moć otkrivanja zanimljivih detalja zapanjili
su nas tek po primitku fotografija. Dok je na terenu
izgledalo kao da se radi tek o njihovoj igri u prirodi – fotografije
su pokazale koliko mašte gubimo odrastanjem.
Fotografije daždevnjaka glave sakrivene u mahovinu,
moć uočavanja života u kamenu, a sve opet praćeno već
izvrsnom fotografskom tehnikom i nekoliko fotografija
za koje je zbog kvalitete teško povjerovati da ih je napravilo
dijete, dovoljno govore o malim umjetnicima koji su
uživajući na izletu svim promatračima fotografija pružili


Slika 2. 1. mjesto odrasli detalj i ukupnoValentina Bunić, U mreži


2. VODENIČARI – Igor Ivanović, Zagreb
3. MESOŽDERKA– DamirTiljak, Zagreb
ODRASLI–KRAJOLIK


1. VRELO – Igor Ivanović, Zagreb


Slika 3. 1. mjesto odrasli krajolik Igor Ivanović,Vrelo


2. BOJE JESENI –Vlado Ferenčić, Karlovac
3. JESEN – Marija Ferenčić, Karlovac


DJECA–DETALJ


1. GLJIVARSKA RAPSODIJA – Gorana Morić,
Koprivnica- ukupno najbolja fotografija djece


mogućnost da dječjim očima pogledaju prirodne motive.


Slika 4. 1 mjesto djeca detalj i ukupno Gorana Morić


Gljivarska rapsodija


Odabrane najbolje fotografije po kategorijama su:
ŠUMARSKI LIST 3-4/2011 str. 98     <-- 98 -->        PDF

2. ŽIVOTU KAMENU – Darko Zubec, Koprivnica
3. CRVENE BOBICE – Gorana Morić, Koprivnica


DJECA –KRAJOLIK


1. TAMO DALEKO – Mihaela Krolo, Koprivnica
2. KUTAK MIRA– Josipa Krolo, Koprivnica
3. DIVOTA– Darko Zubec, Koprivnica
Odbor je odlučio da sve pristigle fotografije budu tiskane
u katalogu foto izleta koji je i ove godine pripremila
članica ogranka InesVusić Paunović.
Fotografije su bile izložene od 17. do 31. siječnja
2011. godine u karlovačkoj gradskoj knjižnici “Ivan
Goran Kovačić”, a zbog velikog interesa sve većeg
broja ljudi koji prate naše foto izlete i zanimljivih fotografija
koje se kao rezultat izleta mogu vidjeti, 25. ve


ljače izložba je postavljena i u prostorijama Pučkog
otvorenog učilišta u Slunju gdje se mogla razgledati do


14.ožujka.
Otvorenje izložbe u Karlovcu iskorišteno je kao pri


go da za podjelu zahvalnica svim sudionicima izleta te
priznanja i nagrada autorima najboljih fotografija.Također
je iskorištena prilika da se okupljenima skrene pozornost
na međunarodnu godinu šuma,čije je obilježavanje
naglašeno i promotivnim plakatom postavljenim
uz izložbu. Osobito hvala ravnateljici knjižnice gospođi
FridiBišćankoja uvijek ljubazno ustupi termin za zaista
dobro posjećene izložbene prostore knjižnice, što
osigurava velik broj posjetitelja koji mogu vidjeti nastale
radove i potaknuti interes za umjetnost fotografije, mjesto
nas ta n ka fotografija, a i za rad karlovačkog ogranka
HŠD-a čija,aktivnost u kulturnom životu Karlovca odavno
nije novost.


Izražene želje za daljnjom suradnjom i druženjem
natjecatelja i organizatora samo su još jedna potvrda
uspješnosti foto izleta. Znatiželjnim sudionicima koji
unaprijed s povjerenjem pristaju na naš odabir lokacija
otkrivamo da će se ovogodišnji foto izlet održati na području
Pokupskog bazena tijekom travnja 2011.


Ova aktivnost prilog je djelovanju prošle godine
formiranoj Sekciji za kulturu, sport i rekreaciju HŠD-a.


Mr. sc. Lucija Vargović, dipl. ing. šum.


43. EFNS
(6–12. 3. 2011.g., Östersund, Švedska)


Domaćin ovogodišnjeg 43. EFNS susreta europskih
šumara bila je Švedska. Za nas iz južnog dijela Europe
bio je to dugačak put na sjever, s 3 050 km u jednome
smjeru, najduži do sada. Odlučili smo se za putovanje
autobusom Šumarskoga fakulteta iz nekoliko razloga.
Prvi je svakako velika količina i glomaznost opreme,
drugi potreba da je u Švedskoj radi
molbilnosti svejedno trebalo unajmiti
neko vozilo, i naposljetku, kada
se ide na takav put prilika je nešto i
vidjeti. Tako je 26-teročlana hrvatska
ekipa nakon trodnevnog putovanja
uz dva spavanja u Hamburgu i
Jönköpingsu te usputno zaustavljanje
u Kopenhagenu i Stockholmu,
doputovala u Östersund grad domaćin
43. EFNS-a.


Kako bi se upoznali s ovogodišnjim
domaćinom, kratko ćemo ga
predstaviti. Kraljevina Švedska
ustav na je monarhija demokratskog
sustava, u kojemu kralj ima samo
simboličnu ulogu. Članica je EU,
dohodak je 37 526 USD po glavi
stanovnika, novčana jedinica je
SKR, jezik je švedski. Narod je


potomci su vikinga. Zemlja nije ratovala više od 200 godina.
Švedska se prostire u pravcu sjever-jug u dužini


2


od 1 600 km na površini od 449 964 km s 9,26 mil. sta


2


novnika (20,6 stanovnika/km). Glavni grad je Stock holm
s 1.5 mil.stanovnika. Pod vodom je 17 % površine
u 30-tak većih rijeka i 8 % u oko 90 000 jezera (npr. je


skandinavski germanskih korjena –


Slika 1. Na proputovanju kroz Stockholm