DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 57     <-- 57 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI – PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 391-397
UDK 630* 232 (Juglans nigra L.)


OSNIVANJE KULTURACRNOGAORAHA(Juglans nigra L.)
GENERATIVNIM NAČINOM


ESTABLISHING CULTURES OF BLACK WALNUT (Juglans nigra L.)
BY GENERATIVE PROPAGATION


Željko MAYER
1


SAŽETAK: Crni orah pripada rodu Juglans, porodici orahovki koja je
predstavnik reda orahovica ili oraholika. Toje vrsta istočnog dijela Sjeverne
Amerike, koja je u Europu unesena 1629. godine. Na područje Istočne Slavonije
i Srijema sjeme su 1899. godine donijeli šumari vukovarskog veleposjednika
grofa Eltza. Razlozi unošenja sjemena crnog oraha u šumu bilo je sušenje
hrasta lužnjaka, kao i cijena koju crnoorahovo drvo postiže na tržištu. Do
1925. godine radilo se prelaznim šumsko-poljskim načinom gospodarenja. Već
1925. godine bilo je oko 860 hektara pod kulturama crnog oraha. Vukovarski
grofovi Eltz sijali su sjeme crnog oraha sve do Drugog svjetskog rata, kada napuštaju
svoje posjede. S podizanjem kultura crnog oraha nastavilo se i nakon
rata, a nešto intenzivnije sedamdesetih godina prošloga stoljeća, kada se
sjeme sijalo na komasacijom i arondacijom dobivenim poljoprivrednim zemljištima.
Sjeme se sijalo u redove razmaka 4 i 6 metara i to 500 kg po hektaru.
Ponovno se međuredno uzgajaju poljoprivredne kulture, a nakon 3–4 godine
unosi se obični bagrem. S podizanjem kultura crnog oraha nastavlja se krajem
20-og stoljeća i traje sve do danas. Sije se 500 kg sjemena crnog oraha po hektaru
iste godine nakon sječe zrele šume. Brazde izvučene tanjurastim plugom
razmaka su četiri metra, a sjeme se u redu sije na udaljenosti od 25 cm. Kilogram
sjemena u prosjeku sadrži 20 sjemenki, što iznosi 10 000 sjemenki po
hektaru. Sljedeće godine ponikne do 65 % sjemenki, a nakon druge godine na
površini imamo do 55 % ili oko 5000 stabalaca crnog oraha. To nam jamči da
ćemo marom dobrog gospodara u 80-oj godini dobiti 100–120 kvalitetnih stabala
crnog oraha. Budući da se sijanje obavlja odmah nakon sječe, međuredno
se nakon godinu-dvije javi dovoljan broj jedinki nekih od autohtonih ili alohtonih
vrsta drveća, pa popunjavanje u svrhu dobivanja mješovite sastojine nijepotrebno. Šumarija Vukovar danas gospodari s oko 1300 ha kultura crnog
oraha, dok bruto drvna zaliha iznosi oko 200 000 m3. Kulture crnoga oraha s
ophodnjom od 80 godina postižu srednji pro mjer od oko 42 cm i srednju visinu
od oko 33 m.


Ključne riječi:Crni orah, Sjeverna Amerika, Istočna Slavonija, sijanje,
njega


UVOD – Introduction
Kulture crnoga oraha u vukovarskom kraju podižu se Jovanoviću(1985) uneseno 1629. godine iz istočnog
uz veće i manje prekide od 1899. godine (Herman dijela Sjeverne Amerike. Šumarski stručnjaci grofa
1971) do danas. Sjeme crnoga oraha u Europu je prema EltzaVukovarskog, donijeli su prvo sjeme crnoga oraha
iz Baranje, a kasnije se sjeme kupovalo i u SAD-u. Prve
pokuse sa sjemenom crnoga oraha postavio je šef šumar-


Mr. sp. Željko Mayer, Hrvatske šume d.o.o., UŠPVinkovci,
ŠumarijaVukovar, e-mail: Zeljko.Mayer@hrsume.hr stva priVukovarskom Vlastelinstvu, šumarski savjetnik
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Ž. Mayer: OSNIVANJE KULTURACRNOGA ORAHA(Juglans nigra L.) GENERATIVNIM NAČINOM Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 391-397


Julio pl.Prandstetter krajem 19-og i početkom 20tog
stoljeća. Sjeme iz SAD-a bilo je skupo,pa se sadilo
svega 620 sjemenki po hektaru, a kasnije se popunjavalo
nekom od autohtonih vrsta drveća kako bi se stvorio
potpuni sklop (V. Č. 1913). Razlozi unošenja
sjemena crnoga oraha na šumska i poljoprivredna tla
bilo je sušenje hrasta lužnjaka (Quercus roburL.) uzrokovano
hrastovom medljikom (Oidium quercimum),
hrastovom pepelnicom (Microsphaera alphitoides
Griff. Et Maubl.), gubarom (Limantria disparL.), zlatokrajem
(Euproctis chrysorrhoea L.) i hrastovim prelcem
(Lasiocampa quercus L.), koje je bilo posebice
izraženo u razdoblju od 1915. do 1920. godine (Sevnik
1926). Drugi razlog bila je cijena crnoorahovog drveta
koju postiže na tržištu.


U početku se gospodarilo takozvanim prelaznim
šumsko-poljskim načinom gospodarenja. To je način
kada se nakon čiste sječe i krčenja panjeva zemljište
daje u zakup na nekoliko godina. Prve godine se sadi bostan,
druge pšenica, a od treće do pete kukuruz. U jesen
pete godine posijalo se sjeme crnoga oraha i hrasta lužnjaka
u redove razmaka 2–3 m, dok se međuredno posijala
pšenica. Sljedeće tri godine međuredno se sadio
kukuruz, repa ili krumpir. Nakon starosti kulture crnoga
oraha od tri godine prestajalo se s uzgojem poljoprivrednih
kultura (Sevnik, 1926). Kasnije se eksperimen tiralo,
a redovi su bili različitog razmaka od 1 do 16
metara.V.Č. (1913) preporuča da je bolje sijanje u re-
dove tamo gdje je puno drače i korova, jer je kasnije
lakša njega nego kada su biljke posađene u nejednakom
rasporedu. Šumsko-poljsko gospodarenje jako iscrpi tlo,
a kada se prestane sa sjetvom poljoprivrednih kultura
sve dok se mlada sastojina ne sklopi,tlo trpi od isušenosti
i žege. Katkada obradom tla bude ozlijeđeno žilje i
stabalca,pa se takav način podizanja kultura napustio
1925. godine. Nastojalo se pošumljavati odmah nakon
sječe,tako da tlo ostane sačuvano (Sevnik 1926).


Već 1925. godine pod kulturama crnoga oraha bilo
je oko 1500 katastarskih jutara ili oko 860 ha. Podizanje
kultura nastavilo se i dalje, ali ne toliko intenzivno.
Radilo se dosta kampanjski,tako da je očit nesrazmjer
dobnih razreda. Intenzivnije se pošumljavalo 70-ih godina
prošloga stoljeća na poljoprivredne površine, a
zatim je nastavljeno iza Domovinskog rata pa sve do
danas. Danas na području ŠumarijeVukovar pod kulturama
crnoga oraha ima 1293,92 hektara, što iznosi
0,07 % površine državnih šuma, s drvnom masom od
180 659 m3 (Slika 1 i 2).Ako tome pridodamo drvnu
ma su crnoga oraha iz drugih uređajnih razreda, tada
dobijemo podatak od 206.183 m3, ili 0,05 % ukupne
drvne zalihe u RH (Osnove gospodarenja za g.j. “Dubrave”
i “Jelaš” 2009–2018).


Šumari grofa Eltza pokušali su površine pošumljavati
i sadnjom sadnica,ali su rezultati bili slabi.Tako


V. Č. (1913) piše kako kulture crnoga oraha koje je
osnovao šumarnikRebmann iz Strassburga još 1882.
godine nisu uspjele niti uza svu brigu i njegu. Rebmann je
uzgajao sadnice crnoga oraha u rasadniku presađujući ih
tri ili četiri godine, a onda ih je sadio u kulturu. Došao je
do zaključka da je razlog neuspjehu stalno ozljeđivanje
žilja. Čak i kod presadnje jednogodišnjih biljaka treba biti
posebno oprezan da se ne povrijedi žila srčanica, a pogotovo
kod višegodišnjih sadnica. Posljedica toga je slab
rast biljaka, a mogu se oporaviti samo na jako dobrom tlu
i to nakon više godina. Zaključuje: “To je opažano na hiljadama
biljaka, a da je to doista glavni razlog mnogobrojnih
neuspjeha može se svatko pokusom uvjeriti”.


Sevnik (1926) piše da se mogu saditi isključivo
jednogodišnje sadnice jer one podnose umjereno orezivanje
korijena i nakon toga razviju novu srčanicu, ali
preporuča kod osnivanja kultura crnoga oraha sjetvu
ora hovih sjemenki, a nipošto sadnju sadnica.


Dubina brazde kod jesenjeg sijanja iznosi 10–15
centimetara.Ako je sjeme posijano na veću dubinu od


Slika 1. Površine pod kulturama crnoga oraha (Juglans nigraL.) po dobnim razredima
Figure 1Areas of black walnut (Juglans nigraL.) cultures by age class
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Ž. Mayer: OSNIVANJE KULTURACRNOGA ORAHA(Juglans nigra L.) GENERATIVNIM NAČINOM Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 391-397


živanjima Oršanića i dr. (2007) kilogram sjemena
crnoga oraha s usplođem sadrži prosječno 19 sjemenki,
a bez usplođa 61 sjemenku. UAnon. češkoj lit. stoji podatak
da kilogram čistog sjemena sadrži 80 sjemenki.


Sjeme se nedugo nakon sakupljanja sije u pripremljene
brazde “izvučene” tanjurastim plugom. Dubina
brazde iznosi oko 15-ak cm u koju se sjeme postavlja
ručno na razmak od 25 cm, odnosno 4 sjemenke po
metru tekućem. Sjeme se sije zajedno sa zelenom ovojnicom
i prekrije slojem zemlje 5–8 cm debelim. Razmak
između redova iznosi 4 m. Na taj način po hektaru
je posađeno 10.000 komada sjemenki ili 500 kilo-
grama. Sjeme u prosjeku niče početkom svibnja.


V.Č. (1913) preporuča da se sjeme stratificira za proljetno
sijanje. Skida se zelena ovojnica, sjeme se osuši i
sije na gredice tako da se sjemenke ne dodiruju, a zatim
se prekrije slojem zemlje debelim 5–6 cm. Za velikih
hladnoća prekrije se slojem lišća ili slame. U proljeće se
kontrolira da li je sjeme proklijalo.Ako se klice nisu pojavile
gredicu treba prekriti slojem konjskog gnojiva.
Još je bolji način stratifikacije stavljanje sjemena u sloj
konjskog gnojiva debelog 8–10 cm. Sjetva sjemena s


Slika3. Priznata sjemenska sastojina crnog oraha (Juglans nigra
L.). Dubrave 45a


Figure 3Acknowledged seed stands of black walnut (Juglans nigra
L.). Dubrave 45a


Slika 5. Sjeme crnog oraha bez usplođa


Figure 5Black walnut seeds with extracted husks extracted husks


korjenčićem je najsigurniji način sjetve koji omogućava
brzo izbijanje ponika i gotovo 100 %-tni primitak. Oprezan
treba biti kod manipulacije kako se korjenčić ne bi
oštetio.Krajina (1973) piše da dugo čuvanje sjemena
u hrpama nije dobro, jer velik dio sjemena gubi klijavost
zbog upale vanjske lupine.Anon. nje. lit. navodi da pri
jesenjem sijanju postoji opasnost od uništavanja dijela
sjemena od miševa i voluharica, aSevnik (1926) pak
kaže da sjeme posijano sa zelenom ovojnicom štiti sjeme
od miševa i vjeverica, a uz to stvara toplinu i vlagu.


Površina koja je posijana u jesen, prije nicanja ponika
sredinom travnja tretira se kemijskim sredstvom,
jer se na njoj pojavljuju korovi koji znatno ili u potpunosti
sprječavaju razvoj ponika crnoga oraha. Najučestaliji
korovi su broćika (rukodrž, priljepača, mačak)
Galium aparine L. i mišakinja Anagallis arvensis L.
Nakon tretiranja kemijskim sredstvom površina ostaje
“čista”kroz svibanj i lipanj, tako da se ponik može slobodno
razvijati. Bez obzira što je crni orah heliofilna
vrsta u mladosti voli postranu zasjenu (Williams
2006), ali ovako “gola”površina mu ne smeta.Tijekom
srpnja javljaju se ostali korovi i drvenasto bilje koji
više ometaju rast nego što štite pomladak,tako da se u
kolovozu obavlja njega pomlatka motikama ili kosirima.
Zgodnije je motikama, jer se pomladak može po
potrebi i okopati. Sljedeće godine obavlja se njega
pomlatka nešto ranije, u srpnju jer drvenasti i zeljasti
korovi sprječavaju normalan razvoj stabalaca crnoga
oraha.Treće godine u mladu sastojinu ne ulazimo, a tijekom
četvrte vegetacije obavljamo njegu mladika.
Sada su stabalca već dobro formirana i više nema opasnosti
za njihovo propadanje. Prilikom obavljanja
njega pomlatka i mladika nismo dirali u crni orah. Po
prvi puta tek nakon sedme, osme godine kada su kulture
crnoga oraha u stadiju koljika,obavljamo čišćenje
zahvaćajući i u stabalca crnoga oraha.Vade se preko


brojna, oštećena i jako nadrasla stabalca tzv. “kram-


Slika 4. Sjeme crnog oraha s usplođem


paši” crnoga oraha, kao i sva nadrasla stabla ostalih


Figure 4Black walnut seeds without
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Ž. Mayer: OSNIVANJE KULTURACRNOGAORAHA(Juglans nigra L.) GENERATIVNIM NAČINOM Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 391-397


Slika 2. Drvna zaliha crnoga oraha (Juglans nigraL.) po dobnim razredima
Figure 2Black walnut (Juglans nigraL.) growing stock by age class


8–10 centimetara postoji mogućnost da ne proklija ili
proklija suviše kasno, pa biljčica ne stigne odrvenjeti
do zime i unište je rani mrazevi (Sevnik 1926).


Odmah prve godine obavljala se njega pomlatka.
Sevnik(1926) piše da se njega sastoji u okopavanju i
odstranjivanju trave i drugog korova, dokAnon. njem.
lit. navodi da njegu treba obavljati prve tri godine na
način da se zemlja oko stabalaca okopava.


PremaV.Č. (1913) s proredom bi trebalo započeti
veoma rano, oko 10-e do 15-e godine starosti kulture.
Zapaženo je da stabla s lijepom krošnjom imaju veći
prirast od stabala s malom krošnjom, pa treba gospodariti
tako da se u 25-oj ili 30-oj godini stablima s lijepom
krošnjom dade veći prostor da mogu razviti još veću
krošnju.Sevnik(1926) pak navodi kako bi se trebalo
spriječiti stvaranje velike krošnje i pospješiti rast u visinu
u svrhu dobivanja što više čiste deblovine, a na
način da se u mladosti odsijecaju donje grane u lipnju i
prvoj polovici srpnja. Dodaje da će se ovaj trud obilato
naplatiti, jer će se u dobi od 50–60 godina na dobrim
tlima uzgojiti stabla crnoga oraha onih dimenzija koje
se na tržištu najviše traže.


METODE, REZULTATI I RASPRAVA– Methods, results and discussion


Sjeme crnoga oraha koje danas sadimo je selekcionirano
(SE) (PSS-II-VK-589/01, gospodarska jedinica
“Dubrave” odjel 45a, površine 35,69 ha, starosti 38 godina)
i poznatog porijekla (PP) (ISS-II-VK-44/97, gospodarska
jedinica “Jelaš” odjel 6b, povr šine 15,82 ha,
starosti 91 godinu).


Crni orah jednodomna je, anemofilna vrsta. Cvjeta
početkom svibnja, a sjeme sazrijeva krajem rujna. Počinje
fruktificirati u dobi od 8 do 10 godina (češće
nakon desete godine). Neke biljke na otvorenom mogu
početi cvjetati već u četvrtoj do šestoj godini, ali obilnija
cvatnja ne nastupa prije dvadesete do tridesete go-
dine. Bogato plodonošenje usljeđuje neredovito, ali u
pravilu dva puta u pet godina (Williams 2006). Klijavost
sjemena je varijabilna i iznosi 70–80 (90) %. Dio
sjemena preleži godinu dana. Klije hipogejno i razvija
žilu srčanicu. Za dobru klijavost preporuča se stratifikacija
sjemena u trajanju od 90–120 dana.


Plod crnoga oraha je orah. Plodovi su po jedan dva
ili tri na zajedničkoj stapci, okruglasti ili pri osnovi
blago ušiljeni, 3,5–6 cm široki, goli, aromatični.Vanjski
zeleni, mesnati dio (ekzokarp) nije više pustenast,
već manje ili više bradavičast. Ne raspucava se i ne
odvaja od sjemenke, a u jesen pocrni i otpada zajedno s
endokarpom. Sjemenka je debela, promjera 2,5–4 cm,
šira nego duža ili duža nego šira, sa šiljčićem na vrhu,
nepravilno uzdužno, grubo izbrazdana, crna endokarpa
koji se teško razdvaja na dvije polovine. Unutrašnjost
ploda je obično pretinjena na četiri dijela,a pregrade su
drvenaste, debele, u sredini s uskim šupljinama u kojima
je jestiva jezgra ploda (smežurane supke, bez endosperma)
i sitnim šupljinama uz rub endokarpa
(Williams 2006). Sjeme se sakuplja nakon opadanja
sa stabala početkom listopada. Pakira se u prozračne
vreće od po 30 kg i transportira na pripremljenu površinu
za pošumljavanje. Sjeme je podijeljeno u tri razreda:
sitno-24 komada u kilogramu; srednje – 18 i
krupno – 10 komada u kilogramu. U prosjeku kilogram
sjemena sa zelenom ovojnicom sadrži 20 komada sjemenki,
jer je znatno više srednje krupnog i sitnog sjemena,
dok kilogram sjemena bez ovojnice sadrži u
prosjeku 64 komada sjemenki (Mayer i Rajković
2008).Regent (1980) navodi 44–220, prosječno 88
sjemenki u kilogramu.Herman (1971) iznosi podatak
da hektolitar sadrži 2000–3000 plodova, a težina im
iznosi 50–60 kilograma (33–60 kom/kg op.a.). U istra
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Ž. Mayer: OSNIVANJE KULTURACRNOGAORAHA(Juglans nigra L.) GENERATIVNIM NAČINOM Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 391-397


Slika 6. Petnaestdnevni pomladak crnog oraha


Figure 615-days old young growth of black walnut


vrsta drveća. U gotovo 80–90 % slučajeva je to obični
bagrem (Robinia pseudoacaciaL.).


Od 10-e do 20-e godine starosti crnoga oraha (stadij
letvika) obavljaju se još dva čišćenja tzv. negativna selekcija,
a tada slijede prorede svakih pet godina do 40-e
i svakih deset do 70-e ili 80-e godine,odnosno pozitivna
selekcija.


Iz Slike 8. vidljiv je rast crnoga oraha u visinu i debljinu
od stadija mladika do zrele sastojine. Opadanje
srednjeg promjera i stagnacije visina, posebice iza 70-e
godine starosti sastojine uzrokovano je devastacijom,
odnosno sječom najdebljih stabala crnoga oraha za vrijeme
okupacije hrvatskog Podunavlja.


Sedamdesetih godina prošloga stoljeća na arondacijom
i komasacijom dobivenim poljoprivrednim površinama
crni orah se sijao u redove razmaka 4 i 6 metara.
Između redova su sađene lubenice ili je sijan kukuruz uz
obvezu okopavanja stabalaca crnoga oraha. Nakon 4–5


Slika 7. Desetogodišnji koljik crnog oraha. Dubrave 44a


Figure 7Ten- year old black walnut saplings. Dubrave 44a


godina sjetve poljoprivrednih kultura međuredno se
sadio bagrem, koji je vrlo brzo nadrastao stabalca crnoga
oraha pa se morao vaditi sav nadrasli bagrem. Kasnije
se sklopio orah, pa je bagrem ostao potišten i sada
negdje umjesto u podstojnoj imamo bagrem u nuzgrednoj
etaži,što je dosta nepovoljno. Dvije do tri godine
nakon sijanja sjemena na mjestima gdje stabalca nisu
bila dobrog uzrasta stabalca crnoga oraha rezana su na
čep u cilju tjeranja izdanka iz panja,koji bi uzrastom sustigao
dobro razvijeni mladik (Osnova gospodarenja za


g.j.Jelaš i Dubrave s važnošću od 1970–1979).
Nakon Domovinskog rata nastavilo se sa sadnjom crnoga
oraha na devastirane šumske površine uglavnom
hrasta lužnjaka (Quercus roburL.), hrasta cera (Quercus
cerrisL.) i crnoga oraha (Juglans nigraL. ).Sijanje se
obavlja u brazde razmaka redova 4 m, a u jesen nakon


zimske sječe i pripreme tla za pošumljavanje. Na taj
način sjeme dolazi u neiscrpljeno šumsko tlo. Nema više


Slika 8. Rast sastojine crnog oraha u visinu i debljinu od stadija mladika do zrele sastojine


Figure 8Black walnut stands height and diameter growth from yang to oldgrowth
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Ž. Mayer: OSNIVANJE KULTURACRNOGA ORAHA(Juglans nigra L.) GENERATIVNIM NAČINOM Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 391-397


sjetve poljoprivrednih kultura i naknadnog popunjava


nja nekom od autohtonih vrsta drveća, jer se već nakon


2–3 godine na pošumljenoj površini javlja dovoljno sa


moniklih vrsta drveća. Najčešće je to obični bagrem
(Robinia pseudoacaciaL.), javor klen (Acer campestre
L.), obični grab (Carpinus betulusL.), sremza (Prunus
padusL.), ponešto hrasta lužnjaka (Quercus roburL.) i
cera (Quercus cerrisL.). Nastoji se uzgojiti kultura crnoga
oraha sa 10–20 % primiješanih vrsta drveća. U
svrhu brže i kvalitetnije obnove devastiranih i degradiranih
šuma postavljeno je nekoliko pokusa.


Pokusnom sadnjom trogodišnjih sadnica crnoga
oraha osvjedočili smo se da biljke vrlo slabo napreduju.
Visinski prirast presađenih sadnica nakon tri godine iznosio
je 15,74 cm, a debljinski na vratu korijena 1,8 mm.
Najveće stabalce bilo je 183 cm visoko. Stabalca u kulturi
iz koje smo presadili sadnice visinski su prirasla
206,62 cm, a maksimalna visina iznosila je 600 cm
(Mayer iRajković2008).


Sijanjem sjemena pod motiku na svijetlim prugama
različitih širina od jednog do šest metara u kulturi običnog
bagrema,utvrđeno je da je najpovoljnije sijanje na
prugu širine 4 m. Stabalca crnoga oraha na prugama
užim od 4 m zbog nedostatka svjetla brzo propadaju, a
na prugama širim od 4 m počinju se ponašati kao na čistim
površinama (Mayer, 2003). Stabalca crnoga
oraha sađenog na pruge (V. Č. 1913. takav način sadnje
naziva “sadnjom na kulise”) širine 4 m u prosjeku su
nakon četvrte vegetacije viša za 55,57 cm od stabalaca
sađenih klasičnim načinom, ali su imala manji promjer
na panju za 2,75 mm. Nisu pretrpjela oštećenja od kasnog
mraza, kao stabalca u klasičnoj kulturi. Nakon
treće ili četvrte godine potrebno je razmicati nadrasli
bagrem ili ga potpuno ukloniti,jer u zasjeni stabalca
oraha propadaju (Mayer iRajković2008).


Zapažena je u mladim kulturama velika visinska i
debljinska varijabilnost mladih stabalaca. Neka su prav -


Slika 9. Zrela 83 godišnja kultura crnog oraha. Dubrave 40b


Figure 9Oldgrowth black walnut culture, 83 year old.
Dubrave 40b


na, visoka, lijepih promjera i bez rašlje. Druga su debela
i rašljava.Treća potpuno kržljava. Potaknuti time,stvorena
je ideja za osnivanjem klonske sjemenske plantaže
crnoga oraha. Prvi koraci su načinjeni, odabrano je oko
30-ak plus stabala crnoga oraha, s nekih od njih su skinute
plemke i cijepljene na podloge. Postoji,istina,mali
broj cijepljenih biljaka u rasadniku “Hajderovac”, ali od
ideje ne treba odustati, jer bi u buduće bilo potrebno
puno manje visokokvalitetnog sjemena za podizanje
kultura crnoga oraha. Naravno da se na taj način smanjuju
i troškovi podizanja i njege kulture (Mayer
Rajković2008).


Na devastiranim površinama i na rubovima šume,
uz šumske ceste, prosjeke i kanale može se zamijetiti
velik broj samoniklih stabala crnoga oraha. Sjeme je
otpalo sa stabla, proklijalo i poraslo bez ikakvog utjecaja
čovjeka.Tonam je dobar znak da se crni orah vrlo
dobro udomaćio na ovom području i da je moguća i prirodna
obnova, koju još nismo savladali, ali se na tome
u ŠumarijiVukovar, istina stidljivo radi.


ZAKLJUČCI – Conclusions


Na temelju dobivenih rezultata možemo zaključiti
sljedeće:


Podizanje kultura crnoga oraha iz sjemena daje
odlične rezultate.


Moguće je podizanje kultura crnoga oraha sjetvom
sjemena u brazde šumsko-poljskim načinom na poljoprivrednim
tlima i klasičnim načinom nakon dovršne
(čiste) sječe na šumskim tlima također
sjetvom sjemena u brazde.


Moguća je konverzija kultura običnog bagrema u
kulturu crnoga oraha s bagremom sjetvom sjemena
crnoga oraha “pod motiku“na svijetle pruge širine


četiri metra uz kasnije micanje bagrema, koji će se
kontrolirano obnoviti iz žilja i bit će zastupljen u
10–20 %-tnom omjeru smjese, a dio će se nalaziti u
podstojnoj etaži.


Sadnja sadnica crnoga oraha ne daje dobre rezultate
i treba je izbjegavati.


Prirodna obnova kultura crnoga oraha prema dosadašnjim
pokazateljima čini se izglednom.


Osnivanjem klonske sjemenske plantaže crnoga
oraha dobili bi visokokvalitetno sjeme, a time i kvalitetniju
kulturu uz manje troškove sadnje i njege.


ZAHVALA–Acknowledgement
Zahvaljujem mojoj kćerki Lani Mayer, prof. na jezik.
prijevodu Sažetka i opisa slika s hrvatskog na engleski
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Ž. Mayer: OSNIVANJE KULTURACRNOGAORAHA(Juglans nigra L.) GENERATIVNIM NAČINOM Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 391-397


LITERATURA– References


Herman,J., 1971:Šumarska dendrologija, Zagreb oraha (Juglans nigraL.) Šum. list 5–6: 207–217,


470 pp. Zagreb.
Jovanović,B., 1985:Dendrologija (4. Izmenjeno Osnova gospodarenjag.j. “Dubrave” (01. 01. 2009. –
iz danje). Šumarski fakultet Univerziteta u Beo-31. 12. 2018. i od 1970 – 1979),Vinkovci.
gradu, OOUR Institut za šumarstvo, Beograd.


Osnovagospodarenja g.j. “Jelaš” (01. 01. 2009. – 31.
557 pp.


12.2018 i od 1970 – 1979),Vinkovci.
Krajina,M., 1973:Uspjevanje kultura crnoga oraha


Regent, B., 1980: Šumsko sjemenarstvo. Jugosla(
Juglans nigra L.) u istočnoj Hrvatskoj. Magi


venski poljoprivredno šumarski centar, Beograd.
starski rad.,Vinkovci.


201 pp.
Mayer,Ž., I. Rajković,2008:Crni orah u Podu -


Sevnik,F.,1926:Kultura crnoga oraha u nas. Šum.
nav lju.Vukovar.


list 50 (1–2): 22–29; 89–103.
Mayer,Ž., 2003. Konverzija kultura običnog bagre


V.Č. 1913:Uzgoj oraha kao šumskog drveta. Šum. list
ma u kulture crnoga oraha s običnim bagremom


37 (1): 1–15. Zagreb
(Rukopis). Vukovar.


Williams, R. D., 2006: Black Walnut http: Oršanić,
M., D. Drvodelić, I. Kovačević,


//www.na.fs.fed.us/spfo/pubs/silvics_manual/Vo
2007: Rasadnička proizvodnja sadnica crnoga


lume_2/juglans/nigra.htm(29/05/2006).


SUMMARY: Black walnut (Juglans nigraL.) belongs to the genus Juglans, the hickory
family (Juglandaceae A. Rich. EX Kunth 1824), which is a representative of the
Juglandales order. It is a species that is native to eastern North America that was
brought to Europe in 1629. In 1899 the foresters of the great land owner Count Eltz
introduced the seed of black walnut to the area of Eastern Slavonia and Syrmia, because
of the deterioration of pedunculate oak (Quercus roburL.) and because of the
price that the wood of black walnut reaches on the market. Till 1925 the forest management
technique applied was the forest-field technique. Already in 1925 black walnut
cultures covered around 860 ha. The Counts Eltz from Vukovar planted the seed
of black walnut until the Second World War, when they left their land possessions. The
cultivation of black walnut cultures continued after the war and intensified in the seventies,
when the seed was planted in agricultural areas that were gained by reparcelling
and consolidation of holdings. 500 kg of seed per ha is planted in rows with
the spacing of 4 and 6 meters. Between the rows agricultural cultures are sown, and
after three to four years black locust (Robinia pseudoacaciaL.) is planted. At the end
of the twentieth century the growing of black walnut cultures continued and it goes on
today. 500 kg of black walnut seed is planted per ha in the same year after the felling
of the old-growth forest. The spacing between furrows drawn by disc-plough is four
meters, and the seed is planted with a spacing of 25 cm within the row.A kilogram of
seed contains around twenty grains on the average, which makes 10.000 grains per
hectare. In the next year up to 65% of the grains sprout, and in the second year there
are up to 55% or around 5.000 saplings of black walnut on the planted surface. This
can guarantee that in the 80th year by efficient management we shall gain 100 to 120
quality trees of black walnut. Since the planting is done immediately after the felling,
after a year or two between the rows there is a sufficient number of some of the indigenous
or allochthonous tree species, so there is no need for subsequent planting so
as to gain a mixed stand. The forestry office of Vukovar currently manages around


1.300 ha of black walnut cultures and the gross growing stock amounts to ca. 200.000
m3. The cultures of black walnut with a rotation period of 80 years reach an average
breast height diameter of ca. 42 cm and an average height of ca. 33 m.


Key words:Black Walnut, North America, planting, tending, Eastern Slavonia