DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 110     <-- 110 -->        PDF

Informativne ploče kakve su kod nas više uobičajeneu
nacionalnim parkovima i parkovima prirode,postavljene
su na vidljiva mjesta ispred područja najžešćih
zahvata,kako bi brojni prolaznici (pješaci, biciklisti,
skijaši i drugi rekreativci) imali prilike shvatiti smisao i
vrijednost ovakvih šumarskih zahvata. Na drugom stajalištu
kolege su nam s ponosompokazali stare sastojine
duglazije koja na ovom području ima dugu povijest. Klimatogeno,
u okoliciAachena, dominantna šumska vrsta
je obična bukva. Burnom industrijskom poviješću došlo
je do prave devastacije šumskog pokrova, unosa četinjača,
među kojima je vrlo dobra svojstva pokazala
upravo duglazija. Čuli smo i zanimljivu namjeru da se u
kontekstu sekularnih klimatskih promjena lokalne klime
na ovu vrstu gleda kao na potencijalno važnu gospodarsku
vrstu,koju se namjerava značajnije koristiti u produkciji
kvalitetne drvne mase. Na kraju, ekskurzija je
završila na samom istoku pokrajine, u neposrednoj
blizini Belgijske granice. Sa zanimanjem i oboružani fotografskim
aparatima prošetali smo iznimno pitoresknim
i turistički atraktivnim gradićemMonschau na
rječici Rur, poznatom po tekstilnoj manufakturi i burnoj
povijesti.


Paralelno s terenskim ekskurzijama, u središtu starog
gradaAachena, otvoren je sajam šumarstva na kojemu
su se na štandovima predstavili razni dionici iz
sektora šumarstva i drvne industrije (pokrajinski i grad-


ski uredi za šumarstvo, certifikacijske kuće, nevladine
organizacije, umjetnici u drvnim skulpturama i sl.), a
sve s jed nim ciljem – bolje upoznati javnost s mnogim
stajalištima gospodarenja šumama i ukloniti potencijalno
negativnu predodžbu o šumaru kao nemilosrdnom
sjekaču i eksploatatoru šuma. Umjesto detaljnijeg iznošenja
sadržaja štandova i samog sajma,čitatelju nudimo
kratki fotografski potpourri. Kao posjetitelj i šumar,
nisam se mogao oteti razmišljanju kako bismo mi tako
nešto izveli kod kuće. Kad su Nijemci pred svoju grad-
sku vijećnicu, pod visokom zaštitom UNESCO-a, doveli
konje i forvardere, prosipali nekoliko tona sječke po
trgu ispred vijećnice, imali su za to debeli razlog. Po
svemu sudeći, pritisnuti od ne-šumarske javnosti i naviknuti
na rad pod povećalom, koriste sve mogućnosti
kako bi sebe predstavili u što boljem svjetlu. Ne bih se
začudio da za tako nešto nisu angažirali i majstore specijaliste
kakvi inače režiraju politička, glazbena i razna
druga gradska događanja na otvorenom.


Uvečer trećega dana, tijekom svečane večere, imao
sam prilike ispred Hrvatskog šumarskog društva pozdraviti
prijatelje, Njemačke kolege i kolegice te im uručiti
skromne poklone. Srdačno hvala tajniku Marcusu
Kühlingu, i CarstenuWilkeu, predsjedniku Njemačkog
šumarskog društva na prijateljski toplom prijemu.


Prof. dr. sc. Boris Hrašovec


6. HRVATSKI DANI BIOMASE
Hrvatsko-austrijski gospodarski skup “Biomasa i bioplin
(električna i toplinska energija)”, Našice, 2. rujna 2011.


Hrvatska udruga za biomasu sekcija HŠD-a u zajednici
saAustrijskim uredom za vanjsku trgovinu i Hrvatskim
šumama d.o.o., a u suradnji sa AEBIOM,
Europskom udrugom za biomasu, C.A.R.M.E.N. eViz
Straubinga, Bavarskim kompetencijskim centrom za
obnovljive sirovine, Grupacijom za biomasu Zajednice
za obnovljive izvore energije HGK, NEXE Grupom


d.d. Našice i MH Ogranak Našice, pod pokroviteljstvom
Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i
vodnog gospodarstva, održalo je 2. rujna 2011. godine
6.hrvatske dane biomase u Našicama na temu: “Biomasa
i bioplin(električna i toplinska energija)”.
Na ovom Hrvatsko-austrijskom gospodarskom sku


pu sudjelovalo je preko 200 uglednih stručnjaka iz područja
znanosti, politike i gospodarstva, ali i banaka,
lokalnih zajednica, te raznih udruga (slika 1.).


Ugledne stručnjake i goste iz Austrije, Bavarske,
BiH, Srbije i Hrvatske pozdravio je fra Dragutin Bedeničić,
gvardijan ispred fratara samostana sv.Antuna Padovanskog
kao domaćina.


Slika1.U prvom redu slijeva Krešimir Žagar, Ivan Ergović, Krešimir
Dundović,Tomislav Virkes, dr.Aida Kopljar, Ivica
Čeme i Darko Mikičić


Otvarajući 6. hrvatske dane biomase mr. sc. Josip
Dundović,predsjednik Hrvatske udruge za biomasu
(slika 2.), pozdravio je sve nazočne, a posebno zastupnika
Hrvatskog saboraVlatka Podnara, srdačno se zah
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 111     <-- 111 -->        PDF

Slika 2.Josip Dundović


valio predstavnici suorganizatora Hrvatskih dana biomase
IreneLack-Hageneder,zamjenici direktora
Austrijskog ureda za vanjsku trgovinu, te dr.Aidi Kopljar,
načelnici Uprave za drvnu industriju u ime našeg
pokrovitelja Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva
i vodnog gospodarstva, MarijanuŽivkovićuiz
Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.
Zatim je pozdravio i predstavnike Ekonomskog, Elektrotehničkog
i Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta J. J.
Strossmayera u Osijeku i Šumarskog fakulteta u Zagrebu
te sve nazočne iz Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb i
Hrvatskog šumarskog društva. Uz to posebno je pozdravio
i sve one koji doprinose uspješnom održavanju ovog
skupa: fra Dragutina Bedeničića, gvardijana Samostana
sv.Antuna Padovanskog u Našicama, kao domaćina već
četvrtu godinu zaredom.; Udrugu informatičara “Info”
Našice koja pruža informatičku podršku cijelom skupu
već šestu godinu zaredom; Ogranak Matice Hrvatske u
Našicama kao suorganizator skupa i na kraju Ivana Ergovića,
predsjednika NEXE Grupa d.d. i predsjednika
HUP-a kao i ostale predstavnike NEXE Grupa d.d. koji
također četvrtu godinu zaredom podupiru Hrvatske dane
biomase i sudjeluju kao izlagači.


Težište ovogodišnjeg gospodarskog skupa je stvaranje
zelenih radnih mjesta investicijama u energetsku
učinkovitost i u obnovljive izvore energije u Hrvatskoj
i razmjena iskustava s izlagačima iz Austrije, pod
motom “Potencijali zelenih radnih mjesta u bioenergetici”!
Velik broj nezaposlenih u Hrvatskoj (336 000
u veljači 2011.g.) razlog je više zajedničkog djelovanja
ne samo politike,gospodarstva(HUP, ZARAZVOJ
HRVATSKE 2011.–2015. Kapital i radna mjesta “ruku
pod ruku”, Zagreb, svibanj 2011. Desetljećima zanemaren,
sektor proizvodnje energije, iako Hrvatska
ima velike potencijale u segmentu OIE, osobito u dijelu
biomase, sunčeve energije, energije vjetra i kogeneracijskih
postrojenja, danas se nalazi na novom
početku, i to u uvjetima u kojima su tehnološke promjene
i europske politike dovele do toga da su privatna
ulaganja u energetiku postala ne samo realnost, nego i
nužnost.) iznanosti, nego ibanaka,lokalnih zajednica,
sindikataicivilnog društva.


Premapodacima UNDP-a (2010.) u RH do 2020.
godineuporabom biomase potencijali izravnih zelenih
radnih mjesta (proizvodnja opreme i održavanje postrojenja)
iznose 5,5 tisuća i 55 tisuća neizravnih zelenih
radnih mjesta (u popratnoj industriji). Danas u
svijetu ima preko 2,3 milijuna zaposlenih u području
OIE, od toga polovica otpada na biomasu i biogoriva.
EU – strategijom “Agenda 2020”predviđa se u
EU stvoriti do 2020. godine 3 milijuna zelenih radnih
mjesta. Austrijskim Master-planom zelena radna
mjesta(listopad 2010.) pod motom” “Više radnih mjesta
kroz zelena radna mjesta”! procijenjen je potencijal
u sektorima OIE od 100 000 zelenih radnih mjesta do
2020. godine, od čega 6,5 tisuća otpada na biomasu.
Inače, danas uAustriji više od 185 000 zaposlenih radi
na poslovima zelenih radnih mjesta, tj. svako 20. radno
mjesto od ukupno zaposlenih.


Budući daHrvatska svoj gospodarski rast temelji
na načelima potrajnog gospodarenja šumama i održivog
razvoja poljoprivrede, ulaganjem u OIE,
nadam se da će se razmjenom iskustava s izlagačima iz
Austrije, stvoriti pretpostavke za izlazak RH iz nezavidne
gospodarske situacije stvaranjem novih zelenih
radnih mjesta u hrvatskom gospodarstvu,u vremenu
kada Hrvatska ulazi 1. srpnja 2013. kao 28. članica u
Europsku uniju!, podsjetio je mr. sc. Josip Dundović.
Na prvih pet stručnih skupova o biomasi težište je bilo
na toplifikaciji naselja 2006., proizvodnji peleta 2007.,
kogeneracijskim postrojenjima 2008., bioplinskim postrojenjima
2009. i proizvodnji biogoriva 2010. U vrijeme
globalne krize te rasta cijena fosilnih goriva i
njihovog negativnog utjecaja na promjenu klime, cilj 6.
hrvatskih dana biomase je ukazati na značajne potencijale
i mogućnosti energetske uporabe biomase, zakonsku
regulativu, poticaje i sufinanciranje projekata na
području biomase i bioplina u Hrvatskoj.


Naglasio je, kako je Vlada RH spoznala važnost
OIE i 2007. uredila “tarifnim sustavom”poticanje
proizvodnje električne energije iz OIE. Isto je rezultiralo
(u vremenu od 1. 7. 2007. do 30. 8. 2011.) velikim
interesom od čak463 zahtjeva za upis u Registar projekata
i postrojenja za korištenje OIE i kogeneracije,
te povlaštenih proizvođača od čega su38 zahtjeva elektrana
za bioplin, ukupne snage 59 MWel ili 2,0 puta
više od 30 MWel i 72 zahtjeva za elektrane na šumsku
biomasu, ukupne snage 196 MWel ili čak 2,3 puta više
nego što je predviđenoStrategijom energetskog razvitka
RH do 2020.(NN 130/09), te se nada da će do
kraja 2011. donijeti Sustav poticaja za proizvodnju
toplinske i rashladne energije iz biomase, sunčeve i
geotermalne energije. Ovom prigodom posebno je
pozdravioDI Franza Jandrisitsa, člana Uprave EEE
Güssingi DI Reinholda Erlbecka, počasnog predsjednika
Uprave C.A.R.M.E.N. eViz Straubinga, koji
su nam prije šest,odnosno devet godina donijeli prva
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 112     <-- 112 -->        PDF

iskustva na području energetske primjene biomase po
Modelu energetski autarkičnih regija (slika 3.).


Slika 4.Martina Ravlić


Slika3.Josip Dundović, Reinhold Erlbeck i Franz Jandrisits (na
otvorenju izložbe “Šuma okom šumara”)


Zatim su se skupu obratili: gradonačelnik Našica
mr. Krešimir Žagar, Irene Lack – Hageneder, zamjenica
direktoraAustrijskog ureda za vanjsku trgovinu i
načelnica Uprave za drvnu industriju u Ministarstvu regionalnog
razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva
dr. Aida Kopljar.


Nakon pozdravnih i uvodnih riječi, prešlo se na
radni dio stručnog skupa, koji je bio koncipiran u četiri
dijela:


Iskustva izAustrije – prezentacija tvrtki


1.THERMAFLEX – FLEXALEN Rohr – und Isoliersysteme
GmbH (Tomislav Martinčić),
2.AGRU Kunststofftechnik GmbH (Željko Božić),
3.WIKAMessgerätevertrieb GmbH (Ivica Nujić),
4.THÖNYIndustriebetriebe GmbH (Ivo Miljenović),
5.POLYTECHNIK Luft – und Feuerungstechnik
GmbH (Predrag Knežević).
Projekti u Hrvatskoj


1.Prvo kogeneracijsko postrojenje na drvnu biomasu
u RH “STRIZIVOJNAHRAST”d.d. Strizivojna
(Martina Ravlić), (slika 4.),
2.Kogeneracijsko postrojenje na šumsku biomasu u
Velikoj Gorici u fazi planiranja, HEP OIE d.o.o.
(Tomislav Virkes);
3.Poslovni plan NEXE Grupa d.d. Našice – ulaganje u
obnovljive izvore energije u razdoblju od 2011. do
2016. godine (Davor Ergović).
Iskustva izAustrije – prezentacija tvrtki


1.KOHLBACH HOLDING GmbH (Eduard Vitković),

2.RÖHREN – UND PUMPENWERK BAUER
GmbH (Christoph Haimberger),
3.JOSEF BERTSCH GESELLSCHAFT m.b.H. &
Co. KG (Herbert Biebl),
4.WATTS INSULATION GmbH (Harald Schmit),
5.AGRO FORST &ENERGIETECHNIK GmbH
(Egon Russ) i
6.SCHAUMANN BIOENERGY GmbH & Co KG
(Ildiko Lissberger).
Modeli financiranja i poticanja projekata u RH


1.Predpristupni fondovi EU: IPARD (Marijana Živković),

2.Bioplinska postrojenja i alternativni izvori energije
–zeleni krediti HypoAlpeAdria Bank d.d., Osijek
(Vesna Šarić i Marko Stojaković, Leasing).
Isti dan od 14.00 do 17.00 sati u centru Našica, te u
subotu, 3. 9. 2011. u velikom parku u sklopu festivala
Dani slavonske šume predstavila je tvrtka “CENTROMETAL”
d.o.o. Macinec u info vozilu kotlove na šumsku
sječku i pelete!


Sve prezentacije austrijskih i hrvatskih izlagača nalaze
se na web stranici Hrvatske udruge za biomasu
sekcija HŠD:www.sumari.hr/biomasa.


Na kraju su se svim sudionicima na iskazanom interesu
i povjerenju zahvalili gđa. Maja Radošević, moderatoricaAustrijskog
ureda za vanjsku trgovinu i Josip
Dundović, predsjednik Hrvatske udruge za biomasu
sekcija HŠD, što su omogućili da ovogodišnji stručni
skup bude uspješno realiziran. Ujedno je pozvao na 7.
hrvatske dane biomase, koji će se također održati u Našicama,
7. rujna 2012. godine u dvorani Emaus!


Zatim je pozvao DI Reinhold Erlbecka, koji je bio
inicijator međunarodne suradnje Bavarske i Njemačke
na temu “Drvo kao energent”. U svom pozdravnom govoru
posebno je naglasio, “da već 9 godina postoji vrlo
tijesna i uspješna suradnja na području obnovljivih sirovina
sa Hrvatskom i Hrvatskom udrugom za biomasu.
Ne smije se zaboraviti Hrvatske dane u Straubingu
2005. godine za vrijeme sajma “Obnovljive sirovine”.
Čestitam vam na ovom odlično organiziranom i
informacijama bogatom stručnom skupu!


Mr. sc. Josip Dundović