DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 114     <-- 114 -->        PDF

Od izloženih proizvoda posebno se ističu ruko tvo
rine, proizvodi starih zanata, suveniri, mliječni
proizvodi, pčelinji proizvodi, ljekovito bilje, razni
prehrambeni proizvodi i drugo.


Izložbeni prostorHrvatskih šuma d.o.o., UŠP
Gospić, iz razumljivih razloga nalazio se izvan
glavnoga šatora u prigodno uređenom prostoru,
kojega je ponajprije krasila izložba fotografija
“Šuma okom šumara”, zatim ukrasnim biljem uređen
okoliš te odabrani proizvodi vrtne galanterije
UŠPPožega.


Slika3.
Ispred štanda HŠ UŠP Gospić voditelj Uprave Damir
Čanić, dipl. ing. šum. (drugi sdesna) sa suradnicima


Spomenuta izložba fotografija “Šuma okom šumara”,
koja je hrvatsko šumarstvo povodomMeđunarodne
godine šuma 2011.g, predstavila na
prostoru zgrade Ujedinjenih nacija u New Yorku,
dala je velik kulturni doprinos ovogodišnjoj izložbi.


Slika4.
To su oni što ”nešto duže pamte” – sdesna: Mr. sc. Petar
Jurjević, predsjednik HŠD-a, Karlo Posavec, dipl. ing. i
BožoVrban, dipl. ing.


Velik broj ličkih šumara već seod ranih jutarnjih
sati okupljao oko svoga štanda. Uz još radno
aktivne, bilo je tu i dosta “onih koji duže pamte”,
kako je to lijepo rekao predsjednik HŠD-a mr. sc.
Petar Jurjević. Krozrazgovor s upraviteljem UŠP
Gospić Damirom Čanićem, dipl. ing. šum., informirani
smo da će izložbu posjetiti članovi HŠD-a
ogranaka Bjelovar, Nova Gradiška, Split i Požega,
što je još jedan doprinos ovoj izložbi i obilježava-


Slika 5.Tradicijski proizvodi drvne galanterije


nju Međunarodne godine šuma, proglašene upravo
na poticaj Hrvatske.


Izložbeni prostor HŠ UŠPGospić je značajna
komponentaizložbe “Jesen u Lici”, koja iz godine
u godinu poprima sve veći značenje i ima važnu
ulogu u razvoju ove županije.


Frane Grospić


IZ HRVATSKOGAŠUMARSKOGADRUŠTVA
FROM THE CROATIAN FORESTRYASSOCIATION
VEČER S MJEŠOVITOM KLAPOM KOMIN


Jesensku sezonu Glazbenih večeri u Šumarskomse dobrim izborom za njihov nastup. U toploj kasnoljetdomu
otvorila je mješovita klapa Prvi komin Snježaninnjoj večeri raznovrsnim izborom pjesama, pod vodiz
Zagreba. Dvorišni prostor Šumarskog doma pokazaostvomVlatka Panića izmamili su dugi pljesak publike i
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 115     <-- 115 -->        PDF

povratak na bis. Program se sastojao od pjesama i balada
domaćih autora, a nazastupljenije su bile pjesme
koje je uglazbio Dinko Fio, na čiju je inicijativu klapa i
osnovana 14. ožujka 2004. godine. Članovi klape su posebno
dojmljivo otpjevali pjesmu Mojoj pokojnoj materi,
koju je na stihove Lucije Rudan uglazbio Dinko
Fio. Ugodno iznenađenje bile su obrade popularnih pjesama
kao što su: Sanjaj me (Rajko Dujmić), Više ne
želim te (Hari Rončević),A vitar puše i mno ge druge.


Mješovita klapa broji 14 članova,od kojih je jednak
broj muškaraca i žena, te spada u mješoviti ansambl.
Jedna od članica klape je i naša kolegica Mirna Ilić
(prva zdesna), na što smo posebno ponosni. Klapa je do
sada imala mnogo zapaženih nastupa u Hrvatskoj i u
inozemstvu.


Jadranka Roša


ZAPISNIK


2. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a,
održane 5. 11. 2011. god. u
11 sati u lovačkoj kući Radinje, UŠPNova Gradiška
Nazočni: Stjepan Blažičević, dip. ing.,Mario Bošnjak,
dipl. ing., mr. sp. Mandica Dasović, mr. sc. Josip
Dundović, Željko Bralić, dipl. ing. (umjesto mr. sc. Zorana
Đurđevića), prof. dr. sc. Milan Glavaš, Tijana Grgurić,
dipl. ing., Dubravko Hodak, dipl. ing.,Benjamino
Horvat, dipl. ing., prof. dr. sc. Boris Hrašovec,mr. sc.
Petar Jurjević, Čedo Križmanić, dipl. ing., Marina
Mamić, dipl. ing., dr. sc. Josip Margaletić, akademik
Slavko Matić, Darko Mikičić, dipl. ing., Damir Miškulin,
dipl. ing.,Vlatko Petrović, dipl. ing., Dragomir Pfeifer,
dipl. ing.,Oliver Vlainić, dipl. ing., Zdravko
Vukelić, dipl. ing.,Ilija Gregorović, dipl. ing., Hranislav
Jakovac, dipl. ing., Josip Maradin, dipl. ing., Damir De lač,
dipl. ing., Biserka Marković, dipl. oec.


Gosti: IvicaTomić, dipl. ing.
Domaćin:Tomislav Božić, dipl. ing., zamjenik voditelja
UŠPNašice.
Ispričani: prof. dr. sc. Igor Anić, prof. dr. sc. Ivica
Grbac, Darko Posarić, dipl. ing., Davor Prnjak, dipl.
ing., izv. prof. dr. sc. Ivica Tikvić, dr. sc. VladoTopić,
dr. sc. Dijana Vuletić.
Predsjednik HŠD-a mr. sc. Petar Jurjević pozdravio
je sve nazočne, a posebno se zahvalio domaćinima na


čelu s Tomislavom Božićem, dipl. ing., zamjenikom
voditelja UŠPNova Gradiška, koji je zaželivši svima
uspješan rad ukratkopredstavio svoju upravu šuma.


Nakon što je predsjednik HŠD-a mr. sc. Jurjević
utvrdio kvorum jednoglasno je usvojen ovaj


Dnevnired:


1.Ovjerovljenje Zapisnika 1. sjednice Upravnog odbora
HŠD-a. (Zapisnik je objavljen u ŠL 3–4/2011.)
2Obavijesti


3.Aktualna problematika
4.Izvješće oizvršenju financijskoga plana za prvo polugodište
2010. god.
5.Šumarski list i ostale publikacije
6.Rasprava po izvješćima i zaključci
7.Pitanja i prijedlozi.
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.
Ad 1.NaZapisnik 1. sjednice Upravnog odbora
HŠD-a, koji je objavljen u Šumarskome listu3–4/2011.,
nije nitko imao primjedbi te je jednoglasno usvojen.