DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 115     <-- 115 -->        PDF

povratak na bis. Program se sastojao od pjesama i balada
domaćih autora, a nazastupljenije su bile pjesme
koje je uglazbio Dinko Fio, na čiju je inicijativu klapa i
osnovana 14. ožujka 2004. godine. Članovi klape su posebno
dojmljivo otpjevali pjesmu Mojoj pokojnoj materi,
koju je na stihove Lucije Rudan uglazbio Dinko
Fio. Ugodno iznenađenje bile su obrade popularnih pjesama
kao što su: Sanjaj me (Rajko Dujmić), Više ne
želim te (Hari Rončević),A vitar puše i mno ge druge.


Mješovita klapa broji 14 članova,od kojih je jednak
broj muškaraca i žena, te spada u mješoviti ansambl.
Jedna od članica klape je i naša kolegica Mirna Ilić
(prva zdesna), na što smo posebno ponosni. Klapa je do
sada imala mnogo zapaženih nastupa u Hrvatskoj i u
inozemstvu.


Jadranka Roša


ZAPISNIK


2. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a,
održane 5. 11. 2011. god. u
11 sati u lovačkoj kući Radinje, UŠPNova Gradiška
Nazočni: Stjepan Blažičević, dip. ing.,Mario Bošnjak,
dipl. ing., mr. sp. Mandica Dasović, mr. sc. Josip
Dundović, Željko Bralić, dipl. ing. (umjesto mr. sc. Zorana
Đurđevića), prof. dr. sc. Milan Glavaš, Tijana Grgurić,
dipl. ing., Dubravko Hodak, dipl. ing.,Benjamino
Horvat, dipl. ing., prof. dr. sc. Boris Hrašovec,mr. sc.
Petar Jurjević, Čedo Križmanić, dipl. ing., Marina
Mamić, dipl. ing., dr. sc. Josip Margaletić, akademik
Slavko Matić, Darko Mikičić, dipl. ing., Damir Miškulin,
dipl. ing.,Vlatko Petrović, dipl. ing., Dragomir Pfeifer,
dipl. ing.,Oliver Vlainić, dipl. ing., Zdravko
Vukelić, dipl. ing.,Ilija Gregorović, dipl. ing., Hranislav
Jakovac, dipl. ing., Josip Maradin, dipl. ing., Damir De lač,
dipl. ing., Biserka Marković, dipl. oec.


Gosti: IvicaTomić, dipl. ing.
Domaćin:Tomislav Božić, dipl. ing., zamjenik voditelja
UŠPNašice.
Ispričani: prof. dr. sc. Igor Anić, prof. dr. sc. Ivica
Grbac, Darko Posarić, dipl. ing., Davor Prnjak, dipl.
ing., izv. prof. dr. sc. Ivica Tikvić, dr. sc. VladoTopić,
dr. sc. Dijana Vuletić.
Predsjednik HŠD-a mr. sc. Petar Jurjević pozdravio
je sve nazočne, a posebno se zahvalio domaćinima na


čelu s Tomislavom Božićem, dipl. ing., zamjenikom
voditelja UŠPNova Gradiška, koji je zaželivši svima
uspješan rad ukratkopredstavio svoju upravu šuma.


Nakon što je predsjednik HŠD-a mr. sc. Jurjević
utvrdio kvorum jednoglasno je usvojen ovaj


Dnevnired:


1.Ovjerovljenje Zapisnika 1. sjednice Upravnog odbora
HŠD-a. (Zapisnik je objavljen u ŠL 3–4/2011.)
2Obavijesti


3.Aktualna problematika
4.Izvješće oizvršenju financijskoga plana za prvo polugodište
2010. god.
5.Šumarski list i ostale publikacije
6.Rasprava po izvješćima i zaključci
7.Pitanja i prijedlozi.
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.
Ad 1.NaZapisnik 1. sjednice Upravnog odbora
HŠD-a, koji je objavljen u Šumarskome listu3–4/2011.,
nije nitko imao primjedbi te je jednoglasno usvojen.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 116     <-- 116 -->        PDF

Ad 2. Obavijesti iz središnjice iznijeo je tajnik
HŠD-a Damir Delač, dipl. ing.
RobertAbramović, potpredsjednik organizacijskog

odbora 45. EFNS natjecanja Delnice-Mrkopalj
2013., Hranislav Jakovac, tajnik Organizacijskog
odbora, Denis Štimac, predsjednik Natjecateljskog
povjerenstva, Vesna Uršić, predsjednica Povjerenstva
za smještaj gostiju i Damir Delač, predsjednik
Povjerenstva za stručne ekskurzije, činili su hrvatsku
delegaciju na sastanku Komiteta EFNS-a, koji je
održan 17. i 18. rujna 2011. u Todtnau (Schvarcwald)
u Njemačkoj, gradu domaćinu 44. EFNS-a


(27.veljače do 4. ožujka 2012. godine). Na sastanku
su izložene pripremeza ovo natjecanje, a imali smo
mogućnost razgledati i natjecateljski poligon te
smještajne kapacitete. Prigodom završnog sastanka
kolegaAbramović prezentirao je opće podatke o lokalitetima
Gorskog kotara na kojima će se odvijati
natjecanja i popratna događanja, kao i podatke o
UŠPDelnice.
U završnoj fazi su pripreme za tiskanje knjige“Sta

blopis”,koju ćemo izdati u povodu Međunarodne
godine šuma. Pjesnikinja Jasna Palčec (Ana Horvat)
sakupila je zbirku pjesama posvećenih stablima i
šumi koje su hrvatski pjesnici objavili od 16. stoljeća
do danas. Prepoznali smo to kao dobru priliku
za promidžbu naše struke i prihvatili se izdavanja
ove vrijedne knjige. U dijelu troškovasudjelovat će
Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije.
Predgovor za knjigu napisala je književnica
Božica Jelušić, a pogovor akademik Slavko
Matić. Promocija knjige očekuje se tijekom studenog
2011.


U pripremi je i knjiga o znanstvenom radu i uvodni

cima Šumarskoga lista, koju smo se obvezali tiskati
povodom 40. godišnjice uredništva Šumarskog lista
Glavnog urednika prof. dr. sc. Branimira Prpića.
Bo lest našeg profesora usporila je radove, no očekujemo
da će knjiga uskoro biti promovirana.


Mr. sc. Josip Dundović izvijestio je nazočne da je 2.

rujna 2011. u Našicama održana manifestacija 6. Hrvatski
dani biomaseu sklopu Dana slavonske šume.
Skup je organizirala sekcija HŠD-a Hrvatska udruga
za biomasu i austrijski ured za vanjsku trgovinu.
Skupu je nazočilo preko 190 uzvanika.Glavna tema
bila je otvaranje novih “zelenih”radnih mjesta, jer
kada bi se iskoristili potencijali koje leže u biomasi iz
poljoprivrede i šumarstva, otvorili bi oko 60 000
novih radnih mjesta. Danas se ovi potencijali uglavnom
ne koriste ili se izvoze. Podsjetio je da je na
prvim Danima biomase 2006. godine bila tema–Toplifikacija
naselja, na drugim 2007. godine – Proizvodnja
peleta, 2008. godine –Koogeneracije i
energetska postrojenja, 2009. godine –Biotoplinska


postrojenja i 2010. godine –Proizvodnja biogoriva.


Dakle svake su se godine obrađivale nove teme.


OliverVlainić, dipl. ing. taksativno je naveoaktiv

nosti Sekcije za kulturu, sport i rekreaciju,koje su
održane od prethodne sjednice U i N odbora HŠD-a:


1.4–8.travnja “Draganić, Osnovna škola Draganić –
replika izložbe fotografija iz Ujedinjenih naroda
“Šuma okom šumara” –HŠD ogranak Karlovac.
2.23.travnja “Zagreb, Cvjetni trg, Green City Project
–replika izložbe fotografija iz Ujedinjenih naroda
“Šuma okom šumara” –HŠD ogranak Zagreb,
edukativni kviz o šumarstvu prof. Martinića.
3.27.travnja –Zagreb, Šumarski dom –koncert “S
pjesmom u srcu”
4.13.svibnja –Veliki Grđevac –12. memorijalni turnir
“Mijo Kovačević” –HŠD ogranak Bjelovar.
5.18–29.svibnja “Vinkovci, Županijska vijećnica “
replika izložbe fotografija iz Ujedinjenih naroda
“Šuma okom šumara” –HŠD ogranakVinkovci.
6.20–22.svibnja “Vinkovci “12. državno prvenstvo
inženjera šumarstva i drvne tehnologije u tenisu –
HŠD ogranakVinkovci.
7.1–5.lipnja –Zagreb, Bundek, Florart –replika izložbe
fotografija iz Ujedinjenih naroda “Šuma
okom šumara” –HŠD ogranak Zagreb.
8.7–11.lipnja –Delnice –replika izložbe fotografija
iz Ujedinjenih naroda “Šuma okom šumara” –
HŠD ogranak Delnice.
9.17.lipnja –Bjelovar, Dani hrvatskoga šumarstva –
koncert gitarista Muzičke akademije Sveučilišta u
Zagrebu.
10.17–18. lipnja –Bjelovar, Dani hrvatskoga šumarstva
– replika izložbe fotografija iz Ujedinjenih naroda
“Šuma okom šumara” –HŠD ogranak
Bjelovar.


11.17. lipnja – 10. srpnja – Bjelovar, Gradski muzej
Bjelovar – izložba fotografija 8. bjelovarskog salona
“Šuma okom šumara” –HŠD ogranak Bjelovar.
12.21–30. lipnja –Karlovac, Gradska knjižnica “Ivan
Goran Kovačić” –replika izložbe fotografija iz
Ujedinjenih naroda “Šuma okom šumara” –HŠD
ogranak Karlovac.


13.22–26. lipnja –Velebit, Štirovača –godišnje okupljanje
PD “Šumar”.


14.1–3 srpnja –Velebit –obilazak Premužićeve staze
od Zavižana do MalogAlana –HŠD ogranak Gospić,
Karlovac, Zagreb, Bjelovar i Požega.


15.3.srpnja– 4. kolovoza –Senj, tvrđava Nehaj (22.
srpnja – 4. kolovoza) i NoviVinodolski (3.–15. srp nja)
–replika izložbe fotografija iz Ujedinjenih naroda
“Šuma okom šumara” –HŠD ogranak Senj.


ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 118     <-- 118 -->        PDF

predložio je da imenujemo prof. dr. sc. Borisa Hrašovca
Glavnim i odgovornim urednikom Šumarskoga
lista. Na nama je da donesemo odluku u vezi
s tim.


Prijedlog Uređivačkog savjetajednoglasnoje prihvaćen.

Predsjednik Jurjević upozorio je predsjednike ogra

naka na pridržavanje odredbi Statuta HŠD-a u svezi
s naplatom članarina,kao iglede pridržavanja zakonskih
odredbi pri redovitim aktivnostima u
skladu s registracijom društva (Udruga građana).


Zamoljeni su svi predsjednici Ogranaka HŠD-a da

do kraja godine dostave ažurirane popise s digitalnim
fotografijama članstva,kako bi počeli s tiskanjem
novih iskaznica HŠD-a. Na upite oko
razlikovanja redovitih i počasnih članova na iskaznicama,
zaključeno je da će na iskaznici iznad
imena počasnoga člana pisati POČASNI ČLAN.


Sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pri

stigla je Zamolba za supokroviteljstvo i financijsku
pomoć Međunarodnog savjetovanja DRVO JE
PRVO– IZAZOVI SEKTORAPRED ULASKOM
U EU,koje će se održati 21. listopada 2011. na Zagrebačkom
velesajmu u sklopu Ambiente 2011.
(19–23. listpopada 2011.).


Nakon rasprave zaključeno je da HŠD-a prihvaća
supokroviteljstvo, ali da niti prema ustroju niti prema
financijskom stanju ne može dodjeljivati financijska
sredstva drugim institucijama.


Po zahtjevu prof. dr. sc. Joze Franjićaza sufinanci

ranjem Sveučilišnog udžbenika “Šumsko zeljasto


bilje Hrvatske”,donesena je odluka da se za potrebe


biblioteke otkupi 5 primjeraka knjige.


Predsjednik OgrankaVinkovci Darko Posarić, dipl.

ing. napisao je novu knjigu “Hrastova šuma u stihu”
namijenjenu ponajprije djeci školske dobi. Zamolio
je da mu HŠD otkupi 150 primjeraka knjige, što je i
odobreno.


Marina Mamić, dipl. ing. predsjednica Ogranka

Bjelovar zamolila je za pomoć pri tiskanju monografije
60. godina šumarijeVrbovec.
Odobreno je pokrivanje troškova lektoriranja monografije.

Stjepan Blažičević, dipl. ing. postavio je problem

nejednakog kriterija kod bodovanja stručnih
ekskurzija i drugih stručnih skupova od strane
HKIŠDT.Kada događanja organizira Komora ili
Hrvatske šume d.o.o., sudionici dobivaju bodove, a
kada to organiziraju ogranci HŠD-a tada bodovanje
najčešće izostaje.


Prozori na zgradi Šumarskoga doma su stari kao i

sama zgrada,i na njima je očita dotrajalost, posebice
na vanjskom pročelju zgrade.Kako je izmjena


svih prozora velik i skup zahvat,za sada smo im bojanjem,
uz prethodnu pripremu kitanjem i brušenjem,
produžili uporabnost.


Ad4.Financijsko izvješće izložila je i komentirala
Biserka Marković, dipl. oec., voditeljica financijske
službe HŠD-a, nakon čega je ono jednoglasno prihvaćeno.Ad5. Prof. dr. sc. Boris Hrašovec zahvalio je na
ukazanom povjerenju njegovim izborom za Glavnog i
odgovornog urednika Šumarskoga lista. U nastavku
podnio je izvješće o izdavačkoj aktivnosti i dinamici
izlaženja Šumarskog lista. U kontekstu preuzetih obveza
glavnog urednika, prof. Hrašovec naglasio je da je
zadržana koncepcija Šumarskog lista i njegova sadržajnastruktura.
Udio znanstvenih i stručnih članaka u
prosjeku je, kao i u prethodnim godinama iznosio između
5 i 6 članaka po listu, dok je u ostatku sadržaja
ravnomjerno zastupljena raznolika šumarska problematika,
popraćena aktualna događanja i obljetnice,kao
i izvješća i najave važnih skupova. Od prethodnog sastanka
Upravnog odbora redovito su iz tiska izašla 3
broja,dok se 4. broj nalazi u dovršnoj fazi pred tisak.
Uz to, prof. Hrašovec je obavijestio nazočne da je pose-
ban broj Šumarskog lista, tematski definiran naslovom
“50 godina organizirane suradnje hrvatske šumarske
znanosti i struke”u tiskari te da svakog časa treba dospjeti
u ruke čitatelja. U tome je broju opsega 288 stranica
otisnuto 26 znanstvenih i stručnih članaka kolega
istraživača Hrvatskoga šumarskoga instituta i Instituta
za jadranske kulture i melioraciju krša, kao rezultat
istraživanja provedenih u prošlom znanstveno-istraživačkom
petogodištu. Ovaj poseban broj, istaknuo je
prof. Hrašovec, već je u potpunosti dostupan za čitanje
na web stranicama Šumarskoga lista. Potom jeelaborirao
širu problematiku kvalitete i strukture rukopisa koji
pristižu u Uredništvo posljednjih mjeseci, a sve u svezi
s vrlo važnim pokazateljem međunarodne znanstvene
prepoznatljivosti,koju je Šumarski list dosegnuo u srpnju
ove godine, kada mu je dodijeljen tzv. “impact
factor” (“IF”), odnosno faktor utjecaja kojega dobivaju
svi časopisi pod monitoringom tvrtke Thomson Reuters,
a koji predstavlja svojevrstan objektiviziran numerički
pokazatelj izvrsnosti nekog časopisa.
Vrijednost “IF”-a od 0,132 svrstala je naš časopis u
donju trećinu svih hrvatskih časopisa, što doista predstavlja
podstrek i obvezu zadržavanja i povećanja kvalitete,
ali donosi i neke uredničke glavobolje poput
potrebe uravnoteženja znanstvenih članaka na hrvatskom
i engleskom jeziku. Kao posljedica ovih dinamičnih
događanja, istaknuo je da je i Urednički odbor
imao dvije sjednice na kojima su urednici područja aktivno
uzeli udjela u raspravama u pokušaju da se, s
jedne strane zadrži tradicijska kvaliteta i aktualnost
našeg strukovnog i staleškog glasila, a s druge strane,
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 119     <-- 119 -->        PDF

zadovolje visoki kriteriji znanstvenog časopisa koji je
uvršten među ponajbolje međunarodne časopise u području
šumarstva. Kao jedan od neposrednih i najdrastičnijih
učinaka stečene pozicije u međunarodnoj
šumarskoj publicistici, svakako je postroženje kriterija
prihvaćanja znanstvenih rukopisa za objavu, što se lako
može vidjeti iz omjera prihvaćenih i otisnutih rukopisa
i onih koji su odbijeni prije ili nakon recenzije. Do momenta
zaključenja tekućeg broja Šumarskoga lista, od
siječnja ove godine, više od30 % rukopisa nije zadovoljilo
kriterije recenzenata.


Hranislav Jakovac, dipl. ing., tehnički urednik, zamolio
je predsjednike ogranaka da u svojim UŠPutvrde
zainteresiranost za posebnu publikaciju s entomološkim
prilozima sa zadnje omotnice Šumarskoga lista, nakon
što dobiju cijenu primjerka.


Ad6.


Oliver Vlainić, dipl. ing., predsjednik Sekcije za

kulturu, sport i rekreaciju upitao je da li je moguće
kreirati financijski plan za Sekcije HŠD-a.
Zaključeno je da svaka Sekcija uz Plan rada za
iduću godinu priloži i financijsku konstrukciju.


Zapisnik sastavio:


TajnikHŠD-a
Damir Delač, dipl. ing. šum., v.r.


Marina Mamić, dipl. ing. izvijestila je o sve većim

odjecima izložbe fotografija “Šuma okom šumara”
za koju se slobodno može reći da poprima globalni
karakter. Zamolbe za postavljanje izložbe, nakon
što je to početkom godine napravljeno u zgradi UN-
a u NewYorku, dolaze i iz drugih krajeva SAD-a.
Ostvareni su kontakti s kolegama izAustralije i japanskim
konzulatom, koji pokazuju interes za našu
izložbu.Zbog sve većih troškova zatražila je financijsku
podršku od središnjice HŠD-a, i ujedno se
požalilana drugeinstitucije (resorno ministarstvo,
ministarstvo kulture) koje prepoznaju važnost Izložbe,
no financijska podrška izostaje.


Tijana Grgurić, dipl. ing. interesirala se u vezi za

konskih okvira u provođenju međunarodnog projekta
kojiHŠD ogranak Delnice namjerava započeti
zajedno s Javnom ustanovom Prirodana području
Parka prirode Učka.


U 13h predsjednik mr. sc. Jurjević zahvalio se svi ma
na aktivnom sudjelovanju i zaključio sjednicu.


Predsjednik HŠD-a
mr. sc. Petar Jurjević, v.r.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 117     <-- 117 -->        PDF

16.16–21. kolovoza –Nova Gradiška –replika izložbe
fotografija iz Ujedinjenih naroda “Šuma okom šumara”
–HŠD ogranak Nova Gradiška.


17.23–29. kolovoza –Slavonski Brod, Likovni salon
“Vladimir Becić” – izložba fotografija 8. bjelovarskog
salona “Šuma okom šumara” –HŠD ogranak
Slavonski Brod.


18.26.kolovoza– 3. rujna –Karlovac, Karlovački da ni
piva –replika izložbe fotografija iz Ujedinjenih
naroda “Šuma okom šumara” – HŠD ogranak Karlovac.

19.27.kolovoza –Karlovac –8. malonogometni turnir
–HŠD ogranak Karlovac.
20.1–15. rujna –Karlovac –izložba fotografija s foto
izleta “Pokupski bazen 2011.” –HŠD ogranak Karlovac.


21.7.rujna –Zagreb, atrij Šumarskog doma –koncert
klape “Komin”.
22.21–29. rujna –Krapina –replika izložbe fotografija
iz Ujedinjenih naroda “Šuma okom šumara” –
HŠD ogranak Zagreb.


23.1–2. listopada –Gospić –replika izložbe fotografija
iz Ujedinjenih naroda “Šuma okom šumara” –
HŠD ogranak Gospić.


Stjepan Blažičević, dipl. ing., podsjetio je i na otva

ranje poučne staze Hajderovac koja je otvorena prilikom
održavanja 1. sjednice Upravnog i Nadzornog
odbora HŠD-a 2011. godine na području UŠPPožega.Prof. dr. sc. Boris Hrašovec podnio je izvješće s go

dišnje Skupštine njemačkoga šumarskoga društva,
gdje je nazočio kao delegatHŠD-a. Posebno je
naglasio uspješne prezentacije šumarstva prema neprofesionalnoj
javnosti. O cijelom događanju naja vio
je opširniji članak u Šumarskom listu.


Ad2.


Predsjednik HŠD-a mr. sc. Petar Jurjević govorio je

o prijedlogu koji je u ime HŠD-a iznijeo Povjerenstvu
za znanstveno-istraživački rad (ZIR) Hrvatskih
šuma d.o.o. Šumarsko društvo već nekoliko godina
radi na projektima koji su izuzetno važni za cijelu
šumarsku struku Hrvatske. Nakon kompletne digitalizacije
Šumarskoga lista prešli smo na digitalizaciju
knjižnice Šumarskoga doma, s namjerom da se
to napravi i sa svim bibliotekama u šumarskom fundusu,
tj. na Šumarskom fakultetu, Hrvatskom šumarskom
institutu, Hrvatskim šumama d.o.o. i
ostalim institucijama. Važnija izdanja digitalizirat
će se u cijelosti, a ostala kroznaslovnice i impresum.
U tijeku je formiranje digitalnefoto i video
arhive sadržaja vezanih za šumarstvo. Imenik hrvatskih
šumara se redovito održava i dopunjava. Kako
ovi projektiiziskuju znatna financijska ulaganja
koja prelaze mogućnosti HŠD-a, zatražili smo da se
dijelom financiraju iz sredstava ZIR-a. Naš prijedlog
je na sjednici Povjerenstva za ZIR održanoj 3.
listopada 2011. godine je prihvaćen i ući će u Plan
za 2012. godinu.


Vezano za prethodnu točku,tajnik Damir Delač iz

nijeo je problematiku izvođenja ovoga projekta.
Poznato je da kolega Branko Meštrić obavlja sve radove
vezane za informatičku podršku, digitalizaciju,
održavanje Web stranica Šumarskoga lista i
Imenika hrvatskih šumara. Za taj posao HŠD,
prema Ugovoru, plaća tvrtki Consalting 4 bruto
dnevnice mjesečno. Rad kolege Meštrića na ovom
projektu zahtijeva veći angažman, pa je njegova tvrtka
Consalting predložilanovi Ugovor, kojim se
broj bruto dnevnica povećava na 8 mjesečno. Kako
je financijska konstrukcija cijeloga Projekta poduprta
sredstvima ZIR-a, predlažemo da se prihvati
ovakav prijedlog Ugovora.


Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Stjepan Blažičević, dipl. ing. osvrnuo se na sve

brojnije članke u novinama koji negativno i aferaški
pišu o poslovanju Hrvatskih šuma d.o.o. Posebno se
osvrnuo na posljednji članak vezan za neisporučivanje
trupaca za izradu peleta zainteresiranom korisniku.
(???) (U svijetu nikome ne pada na pamet da
trupce namjenski prerađuje u pelete).Smatra da bi i
Hrvatsko šumarsko društvo trebalo reagirati na ovakve
napise.


Potaknuo je raspravu kojom je zaključeno da je sve
žešći medijski pritisak na šumarstvo, kako pojedinih
predstavnika drvne industrije, tako i pojedinaca, sve sa
željomda se ostvare najčešće sitni interesi, dobivanje
što jeftinije sirovine ili neispunjavanje obveza plaćanja.
Na ovakve napise treba reagirati, ali to treba ponajprije
učiniti tvrtka Hrvatske šume d.o.o.


Upravo je tiskan Poseban broj Šumarskoga lista u

kojemu su objavljeni rezultati znanstvenog rada
znantvenika Hrvatskog šumarskog instituta, Jastrebarsko,
financirani iz sredstava za znanstveno-istraživački
rad Hrvatskih šuma d.o.o. Radovi su
izloženi na znanstvenom skupu održanom u travnju
2011. na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
povodom obilježavanja 2011. Međunarodne
godine šuma i 50 godišnje suradnje hrvatske šumarske
znanosti i struke.


Glavni urednik Šumarskoga lista prof. dr. sc. Brani

mir Prpić je već duže vrijeme bolestan. U nadi da će
se vratiti svom redovitom poslu na 3. sjednici
Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a 2010. godine
izabran je prof. dr. sc. Boris Hrašovec za v.d. Glavnog
urednika. Kako je zdravstveno stanje prof. Prpića
i dalje teško Uređivački savjet Šumarskog lista