DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 121     <-- 121 -->        PDF

IN MEMORIAM
DRAGUTIN KIŠ, dipl. ing. šum. (1924 – 2010)


Prošle 2010.godine Dragutin
Kiš,dipl. ing.šumarstva, parkovni
arhitekt i slikar ostavio je ovaj svijet
i malobrojne kolege iz prvog poslijeratnog
studija iz1945. godine u 87.
godini života. Poznavali smo se još u
ranoj mladosti tridesetih godina prošloga
stoljeća iz gimnazije u Požegi.


Dragutin potječe iz činovničke
obitelji Gabrijela Kiša i Dragice r.
Novosel. Rođen je u Našicama 18.


10.1924. Osnovnu školu završio je u
Kloštar Podravskom (1934), a gim naziju
u Požegi 1943. godine. Go-
dine 1945. upisao se na Šumarski
fakultet koji je u to vrijeme bio još
Poljoprivredno – šumarski. Diplomirao
je 12. 7. 1955. godine. Službu je
započeo 1. 7. 1956. u Urbanističkom
institutu SRH u Zagrebu. Nakon položenog
stručnog ispita iz hortikulture
dobio je ovlaštenje planiranja i
projektiranja objekata vrtno – pejsažne
arhitekture. Sudjelovao je i osobno
radio kod izrade različitih
prostornih planova u našoj državi,
kao i na nekim međunarodnim projektima.
Ovdje možemo spomenuti
oblikovanje pejsaža uz urbanistički
plan Conakryja (glavni grad Gvineje).
Izvršio je velik broj projekata
samostalno ili u suradnji, pa dajemo
ovdje prikaz možda najvažnijih. Memorijalni
kompleks Jasenovac, park
uz Oršićev dvorac i spomenik Seljačkoj
buni u Stubici, obnova povijesnih
perivoja (Ivanić – grad, Našice,
Križ). Zagreb, Vila Zagorje, 1966–
62; park uzApostolsku nuncijaturu.
Predaje od 1972–1975. vrtnu i
pejsažnu tehniku na poslijediplom-


Kad je bog u svom prapočetku stvarao stvari;


on stvori sunce;


ono izlazi, zalazi i ponovo se vraća.


On stvori mjesec;


on izlazi, zalazi i ponovo se vraća.


On stvori čovjeka;


on dođe, prođe – ali se ne vraća.
Afrička narodna pjesma (pleme Dinka)


skom studiju Šumarskog fakulteta u
Zagrebu te 1975–1976. ekologiju
pej saža na postdiplomskom studiju
iz urbanizma i prostornog uređenja
na Arhitektonskom fakultetu u
Zagre bu. Za najistaknutija djela i
dugogodišnja djela sljedila su priznanja.
Bila mu je opsežna publicistička
djelatnost. Od više knjiga
izabrali smo: “Hrvatski perivoji i vrtovi”,
Algoritam, 1998. Zagreb.


S velikim veseljem pričao je o
svjetskoj izložbi “Flora 2000”u Japanu,
na kojoj je bio dobitnik zlatne
medalje za hrvatski vrt u autorskom
timu s arhitektom Zvonkom Pongracom
i Nadom Caren. Vodio sam
sastanak našeg godišta studija, a
Dragutin i Davorin započeli su stručne
razgovore naše profesije, to se
oduljilo, pa sam morao intervenirati,
jer smo sesastali da vidimo kako tko
živi i radi, a ne za stručne rasprave.
Stvaralaštvo i rad bilo im je u prvom
planu,a zabava u drugom.


Akvarelom, kao umjetničkom
kategorijom, ali i kao dijelom profesije
pejsažne arhitekture, Dragutin
se bavio cijeli svoj radni vijek.
Akvarele je počeo slikati zajedno s
Matkom Peićem još u gimnaziji, a
zatim nastavio tijekom studija i
rada, gdje je upravo akvarel označavao
umjetničko uporište i za projekte
parkovne arhitekture. Slika
akvarela na tragu je impresionizma.
To je smjer u umjetnosti iz druge
polovice 19. stoljeća. Zasniva se na
slo bodnom izražavanju akademskog
načina slikanja. Njegove slike
su lirski prozračnes mekim prijelazima
(vedute Zagreba, Pariza, ciklusi
Orhideja i Marina; Likovna
enciklopedija). Godine 1953. priredio
je svoju prvu samostalnu izlož bu
akvarela i crteža u Društvu
arhitekata u Zagrebu. Priredio je niz
samostalnih izložbi u Hrvatskoj i
ino zemstvu. Sudjelovao je na brojnim
skupnim izložbama. Bio je član
Hrvatskog društva likovnih umjetnika
(HDLU), udruženja likovnih
umjetnika primijenjene umjetnosti
(ULUPUH).


Dok sam pisao ovaj tekst, sjetio
sam se jedne davne propovjedi za
mladež gimnazije i to u Požegi.To
nije ocjena za prolaz kroz život, ali
misao i glavna tema propovjedi bila
jeAD majorem natusum. U slobodnom
prijevodu – za veće sam stvari
stvoren.


Vječna mu hvala i slava!


Mr. sci. Mladen Stojković, dipl.ing.