DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 71     <-- 71 -->        PDF

H. Uhlíková, O. Nakládal, P. Jakubcová, M. Turčáni: OUTBREAKS OF THE NUN MOTH (Lymantria monacha) ...Šumarski list br. 9–10, CXXXV (2011), 477-486
Rašek,J., 1922: Mniška. Přednášková knihovna
České hospodářské společnosti pro markrabství
Moravské v Brně, č. 66, 30, Brno.


Romanyk,N., 1958: Die Nonne (Lymantria monacha
L.) in Spanien. Z. ang. Ent. 43: 336–338.


Sedláček, W.,1911: Versuche zur Bekämpfung der
Nonne (Lymantria monachaL.) mittels Leimringen.
Mitt. forstl. Versuchswesen Österreich 36:
15–50.


Schimitschek,E., 1947: Massenauftreten wichti ger
Forstinsekten in Österreich. Cbl. Ges. Forstund
Holzwirtsch 70: 158–204.


Schleger,E., 1966: Historický průzkum lesů LHC
Navarov. ÚHUL Zvolen, pobočka Jablonec n.
Nisou, 93, Děčín.


Schleger,E., 1974: Historie lesů pro oblast Krko noše.
ÚHULBrandýs n. L., pobočka Jablonec n.
Nisou, 129, Děčín.


Schmutzenhofer,H., E. Jahn, H. Lippay, K.
Stefan, N. Weidinger, C. Holzschuh,
1975: Zur Massenvermehrung der Nonne (Lymantria
monachaL.) imWaldviertel 1964–1967
und der weiteren Entwicklung bis 1973. Mitteilungen
der forstlichen Bundes-Versuchsans taltWien
110: 1–111.


Schwenke, W.,1978: Die forstschädlinge europas,
Band 3. Paul Parey, 467, Berlin und Hamburg.


Sliwa,E., Z. Sierpinski, 1986: Gradation der Nonne
(Lymantria monachaL.) in Polen von 1978 bis
1984.Anz. Schädlingskde., Pflanzenschutz, Um weltschutz
59: 81–86.


Starec,V., J. Tlapák,1959: Historický průzkum
lesů LHC Choceň II., III., Ronov I. (Býv. Vel kostatek
Pardubice, pro LZ Choceň a Ronov).
ÚHULBrandýs n. L., pobočka Praha, 162, Praha.


Šrůtka, P.,1996: Kombinovaný vliv insekticidního
zásahu a přirozených nepřátel na gradující
mnišku. Zpravodaj ochrany lesa 3: 18–19.


Švestka,M., 1968: Gradace mnišky v Jihomo rav ském
kraji v letech 1965–1967. Diplomová
práce, Fakulta lesnická,Vysoká škola zemědělská
v Brně, 120, Brno.


Tlapák,J., 1960: Historický průzkum lesů LZ Červené
Poříčí. ÚHUL Brandýs n. L., pobočka
Ďáblice, 433, Praha.


Tlapák,J., 1962: Historický průzkum lesa LHC Po lička


I.ÚHULZvolen, pobočka Ďáblice, 215, Praha.
Tlapák,J., 1963: Historický průzkum lesa pro LHC
Blatná a část LHC Rožmitál. ÚHUL Zvolen,
pobočka Ďáblice, 192, Praha.
Tlapák,J., 1964: Historický průzkum lesa LHC
Nýrsko II. ÚHULBrandýs n. L., pobočka Praha,
102, Praha.


Tlapák,J., 1965a: Historický průzkum lesa pro LHC


Konopiště I. ÚHUL Zvolen, pobočka Ďáblice,


276, Praha.


Tlapák,J., 1965b: Historický průzkum lesa pro LHC
Mělník a Kokořín II. ÚHUL Zvolen, pobočka
Ďáblice, 373, Praha.


Tomandl,M., (year unknown): Historický průzkum
lesů LHC Manětín I. a II. ÚHULBrandýs n. L.,
pobočka Plzeň, 184, Plzeň.


Tomandl,M., 1956: Historický průzkum lesů LHC
Nejdek. Lesprojekt ÚHUL, pobočka v Jablonci


n.Nisou, 105, Jablonec n. Nisou.
Tomandl,M., 1962: Historický průzkum lesů LHC
Mnichovo Hradiště. ÚHUL Zvolen, pobočka Ja blo
nec n. Nisou, 117, Jablonec n. Nisou.
Tomandl,M., 1971: Historický průzkum lesů pro
oblast Západočeská vrchovina. ÚHULBrandýs


n.L., pobočka Plzeň, 160, Plzeň.
Uhlíková,H., O.Nakládal,2010: Historické gra dace
bekyně mnišky (Lymntria monachaL.) na
území vojenského újezdu Brdy. Historical outbreaks
of Lymantria monacha(L.) in the territory
of Brdy mountains. Zprávy lesnického
výzkumu 55(1): 54–58.
Vanhanen,H., T.O. Veteli, S. Päivinen, S. Kellomäki,
P. Niemelä, 2007: Climate change and
range shifts in two insect defoliators: gypsy
moth and nun moth – a model study. Silva Fennica
41(4): 621–638.
Wackernagel,H., 2003: Multivariate Geostatistics:


rd


An Introduction withApplications. 3ed. Sprin gerVerlag,
387, NewYork.


Wanner,M., C.Wiesner, L. Otto, W. E. R. Xylander,
2005: Short-term effects of a nun moth suppression
programme (Lymantria monacha), (Lepidoptera:
Lymantriidae) on epigeic non-target
arthropods. Journal of Pest Science 78(1): 7–11.


Wilke,S., 1931: Über die Bedeutung tier- und pflan zen
geogr. Betrachtungsweise für den Forst schutz.
Arb. Biol. Reichsanst. Land Forstwirtsch


18:583–675.
Zahradník,P.,P.Šrůtka, J.Liška, M.Knížek,
P.Kapitola, K.Diviš,1995: Přehled výskytu
lesních škodlivých činitelů v roce 1994 a jejich
očekávaný stav v roce 1995. Zpravodaj ochrany
lesa, Suppl. 18.
Zederbauer,E., 1911: Klima und Massenvermeh rung
der Nonne und einiger anderer Forst schäd linge.
Mitt. Forstl. Versuchswesen Österreich


36:53–69.
Žaloudík,V.,1961: Historický průzkum lesů LHC


Kroměříž. ÚHULZvolen, pobočka Brno – pra


coviště Kroměříž, 75, Frýdek Místek.