DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 72     <-- 72 -->        PDF

H. Uhlíková, O. Nakládal, P. Jakubcová, M. Turčáni: OUTBREAKS OF THE NUN MOTH (Lymantria monacha) ...Šumarski list br. 9–10, CXXXV (2011), 477-486
SAŽETAK: Smrekov prelac (Lymantria monacha) izraziti je polifag, čije se
gusjenice hrane iglicama četinjača i lišćem mnogih listača. Smreka (Piceasp.),
ariš (Larixsp.) i bor (Pinussp.) najčešće su napadnuti ovim štetnikom, ali jake
defolijacije mogu se pojaviti i na drugim vrstama tijekom njegovih gradacija.
U Hrvatskoj je rijedak i javlja se tek sporadično, podjednako u različitim šumskim
sastojinama. Unatoč velikom broju dokumentiranih gradacija u Europi,
mali je broj radova u kojima se analizira prostorno gledište njegove pojave.
Prvi masovni napad smrekovog prelca zabilježen je u Središnjoj Europi 1449.
godine. Do kraja 19. stoljeća zabilježeno je barem 26 značajnijih razdoblja
njegovih gradacija. U Češkoj je evidentirano više od 100 pojava defolijacije
smrekovog prelca tijekom 20. stoljeća. Izrazite i prostorno značajne gradacije
bilježene su uglavnom nakon 1900. godine i takva je situacija potrajala do
1940. godine. Najveće kalamitete smrekov prelac uzrokovao je u Češkoj u dvadesetim
godinama 20. stoljeća. Od 1996. do danas nisu zabilježene izrazitije
gradacije. Različita učestalost pojave, kao i jačina defolijacije u pojedinim dijelovima
teritorija, autorima rada bili su poticaj za pokušaj izrade prostorne
analize i izrade karte povišenog rizika ovog defolijatora na području Češke.
Koristeći metodu običnog kriginga, analizirali su i geostatistički obradili više
od 2 500 izvornih povijesnih podataka defolijacija i gradacija smrekovog
prelca na području Češke od 1784. do 2010. godine. Glavna razdoblja i područja
masovne pojave i najžešćih gradacija prikazana su u Tabli ci 1. Intenzitet
defolijacije preuzet iz brojnih literaturnih i ostalih izvora klasiran je u 4 kategorije
(vidi sliku 1). Rezultat ovako klasiranih izvornih podataka prikazan je
na dvije karte (slika 1 i slika 2). Na slici 1 prikazana je distribucija pojave i žestine
defolijacije smrekovog prelca, svedeno prostorno na gospodarske jedinice.
Na slici je vidljiva neujednačena distribucija registriranih defolijacija,
kao i činjenica da u dijelu teritorija nikada nije zabilježena šteta od ovog defolijatora.
Ovo se objašnjava izrazito nepovoljnim klimatskim uvjetima (visoka
planinska područja) ili izostankom biljke domaćina (u nižim područjima).
Jasno se uočavaju područja jakih gradacija (crvene točke). Na drugoj slici jasnije
se razaznaje koja su područja napadnuta jače i češće (crve na boja). Također,
autori dolaze do zaključka da je u promatranom razdoblju došlo do
prostornog pomaka optimalnog područja pridolaska i gradacija smrekovog
prelca. Taj se pomak dogodio u smislu povećanja nadmorske visine na kojima
su se javljale gradacije. Na početku istraživanog razdoblja najžešće gradacije
bilježene su na srednjoj nadmorskoj visini od 457 m n.m. Intenzitet i učestalost
gradacija kasnije se javlja na srednjoj nadmorskoj visini od 640 m n.m. Autori
zaključuju kako je očigledno kako se izvorišta gradacija “sele” na veće nadmorske
visine. Također, analizom podataka utvrđeno je kako je glavna vrsta
na “udaru” ovog defolijatora početkom 20. stoljeća bio bor, dok se u desetljećima
koja su sljedila najveće štete bilježe na običnoj smreci. Dijelom se kao
razlog tomu navode obimna pošumljavanja ovom, nekad popularnom šumskom
vrstom drveća. Bez obzira na nedostatke kojih su autori svjesni u korištenju
metode kriginga, zaključuju kako se ovim putem, zahvaljujući velikom
broju podataka, može pokazati prostorna dinamika pojave smrekovog prelca
na teritoriju Češke, uočiti “izvorišna područja” odakle započinju gradacije,
kao i trend prostornog pomaka kojega povezuju s promijenjenim stanišnim
uvjetima. Kao jedan od mogućih scenarija utemeljenih na recentnim klimatskim
promjenama (povišenje temperature) navode pomicanje gradacijskih žarišta
ovog važnog defolijatora Središnje Europe na veće nadmorske visine,
odnosno više geografske širine. Prevedeno na naše geografsko područje, ovo
bi značilo da bi smrekov prelac mogao postati još rjeđi u područjima gdje je i
do sada bio prisutan u niskoj gustoći populacije.


Ključne riječi:Lymantria monacha, povijest gradacija, Češka