DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 75     <-- 75 -->        PDF

I. Hodić, Z. Jurušić:ANALIZAOTVORENOSTI HŠ d.o.o. KAO PODLOGAZAPOLITIKU ULAGANJA...Šumarski list br. 9–10, CXXXV (2011), 487-499
PLAN IZGRADNJE ŠUMSKIH PROMETNICA


PO UPRAVAMAŠUMAPODRUŽNICAMA(UŠP)


(Služba za uređivanje šuma – ŠGO 2006.–2015.


Plan of forest roads construction in line with forest management plan 2006–2015
Tablica 2. – Table 2


UŠP
Forest administration
Ukupna
površina UŠP
Total FA area
Otvorenost
2006. godine
Openness
in 2006
Plan izgradnje šumskih
prometnica za razdoblje ŠGO
2006–2015. godina
Plan of forest roads
construction for the period
2006–2015
Planom se
postiže
Plan reaches
Hakm/000 haKmKnkm/000 ha
VINKOVCI72.343,666,7068,1015.118.200,007,64
OSIJEK77.159,457,10116,2025.796.400,008,61
NAŠICE82.996,9919,10105,3823.123.880,0020,37
POŽEGA51.449,6714,0094,7021.023.400,0015,84
BJELOVAR131.663,9612,40100,0722.214.868,3613,16
KOPRIVNICA62.450,1916,8046,8010.678.200,0017,55
ZAGREB81.153,8614,40172,5038.295.000,0016,53
SISAK87.935,486,6055,5012.321.000,007,23
KARLOVAC82.883,1112,1079,8017.715.600,0013,06
OGULIN60.579,6619,70127,3020.256.600,0021,80
DELNICE96.293,4921,60135,0029.970.000,0023,00
SENJ109.658,9116,10215,8844.183.270,0018,07
GOSPIĆ315.141,387,10890,02135.283.040,009,92
BUZET73.266,7818,40115,0017.480.000,0019,97
SPLIT559.974,1212,40566,0086.032.000,0013,41
NOVAGRADIŠKA74.036,399,20102,4022.732.800,0010,58
UKUPNO –Total2.018.987,1012,402.990,65542.224.258,3613,88


Cilj i područje rada –
Ciljevi ovoga rada su osmišljeni kroz sljedeće logične
i zaokružene cjeline, koje trebaju biti podloga za
politiku investiranja u HŠ d.o.o., a to su:
a)minimalna potrebna otvorenost
b)ciljana (željena) otvorenost
c)optimalna otvorenost


Autori DragutinPičmani Tibor Pentekuradu
“Relativna otvorenost šumskoga područja i njena primjena”
ŠL 1–2, 1998., minimalnu otvorenost definiraju
kao prijelazni stupanj ka optimalnoj otvorenosti i
može se shvatiti kao optimalna otvorenost u kraćem,
ograničenom razdoblju, a služi radi orijentacije pri izradbi
perspektivnih planova izgradnje mreže šumskih
cesta.


Blisko citiranim autorima u ovoj analizi:
Pod minimalnom otvorenostismatra se ona otvorenost
koja omogućava realizaciju propisanog etata i
ostalih propisanih radova, na ekonomski prihvatljiv
način, uz korištenje trenutno raspoložive opreme (mehanizacije).

Ciljana (željena) otvorenostbliska je pojmu optimalne
otvorenosti, tj. to je ona otvorenost, koja omogu-


Goals and field of work


ćava realizaciju etata i ostalih propisanih radova uz najniže
troškove, odnosno gdje su uštede skraćenjem relacije
izvoženja ili privlačenja veće od troška izgradnje i
održavanja u amortizacijskom vijeku ceste. Kod toga
su uzeti prosječni troškovi privlačenja uz korištenje sadašnje
mehanizacije u pojedinim reljefnim uvjetima,
kaoi prosječni troškovi izgradnje i održavanja šumskih
cesta u istim uvjetima. Ciljana otvorenost je također
ograničena na realno dostižnu razinu u 20 godina, zbog
ograničenosti izvora sredstava.


Optimalna otvorenostbila bi ona koja bi davala
najniže troškove uz primjenu najučinkovitijih i ekološki
najprihvatljivijih sredstava rada u pojedinim kategorijama
uvjeta rada. Nju bi trebalo utvrditi na razini
gospodarskih jedinica, a po jasno definiranim kriterijima
kategorizacije uvjeta rada i preporučljivih sredstava
rada, uz pouzdane elemente izračuna troškova.