DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Tablica 3. – Table
3


UŠPFA
UkupnapovršinaUŠPTotal
area
FA
Duljinaprometnicakojeotvaraju(ŠGO)
Openingroads
(FMP)
UkupnaotvorenostTotal
openness
Ukupnapovršinagospodarskihšuma nakontinentuTotal
area of
managementforests on the
contingent
Duljinaprometnicakojeotvarajuroads
Opening
UkupnaotvorenostgospodarskihšumaTotal
openness ofmanagementforests
UkupnapovršinaKršaTotal
area
of Karst
DuljinaprometnicakojeotvarajuOpeningroads
UkupnaotvorenostKršaTotal
opennessof Karst
EtatŠGO2006–2015AnnualyieldFMO2006–2015
SadašnjaopterećenostetatomCurrent
yieldrating
1000 haKmkm/1000 ha1000 haKmkm/1000 ha1000 hakmkm/1000 ham
3
m
3
/km
VINKOVCI72,34495,196,8572,374956,85472.089953
OSIJEK77,16422,525,4862,813185,06392.566929
NAŠICE83,001 475,5217,7882,93150618,16530.656360
POŽEGA51,45766,7014,9051,2376714,97162.564212
BJELOVAR131,661 551,5911,78131,83155211,77742.739479
KOPRIVNICA62,45990,8815,8762,3799916,02342.142345
ZAGREB81,151 083,6513,3581,52104412,81374.146345
SISAK87,94598,346,8087,995996,81337.389564
KARLOVAC82,88977,6511,8082,45100412,18350.000358
OGULIN60,58840,9313,8859,5884114,12280.001333
DELNICE96,292 082,2321,6287,41197122,558.90011112,47500.000240
SENJ109,661 562,8814,2551,186917,0461.18069411,35198.594127
GOSPIĆ315,142 134,126,77115,6119310,32197.0701.1345,76639.175300
BUZET73,27651,288,89#DIV/0!72.2806519,0134.821#DIV/0!
SPLIT559,971 890,753,38#DIV/0!548.0201.8913,456.713#DIV/0!
NOVAGRADIŠKA74,04666,509,0073,576659,04429.909645
UKUPNO–TOTAL2 018,9818 190,739,011102,761382312,54887.4504.4815,055.793.504370


Izvor: ŠGO 2006.-2015. –Data source FMP 2006-2015Izradili: Ivan Hodić i Zlatko Jurušić


Podaci iz evidencije otvorenosti po GJ –Data from openness records acc. to management unitsIzračun –Calculation


Napomena: Razlika između podataka iz izvora ŠGO i podataka evidencije otvorenosti, nastali su iz razloga što su u potonjim najvećim dijelom u novim osnovama gospodarenja
GJ obuhvaćene nastale promjene u površinama (denacionalizacija, podizanje višgodišnjih nasada i dr.).


Note: Discrepances between data from FMP and data from openness records are due to the fact that in the latter, mostly in the new management plans of management units, theincurred area changes are included (denationalization, cultivation of permanent crops etc.)


I. Hodić, Z. Jurušić:ANALIZAOTVORENOSTI HŠ d.o.o. KAO PODLOGAZAPOLITIKU ULAGANJA...Šumarski list br. 9–10, CXXXV (2011), 487-499