DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 83     <-- 83 -->        PDF

I. Hodić, Z. Jurušić:ANALIZAOTVORENOSTI HŠ d.o.o. KAO PODLOGAZAPOLITIKU ULAGANJA...Šumarski list br. 9–10, CXXXV (2011), 487-499
ŠUMARIJA
UPRAVAŠUMA
Forest office
Forest
administration
Površina
šuma
ukupna
Forest
area
total
Površina
šuma
obrasla
Forest
area
stocked
Ukupna
duljina
šumskih cesta
Total
length of
forest roads
Duljine cesta u km koje
se uzimaju za
otvorenost šuma
Length of roads in km
that are calculated
as forest openness
Otvorenost na
ukupnoj
površini
Openness
on total
area
Otvorenost na
na obrasloj
površini
Openness
on stocked
area
1000 ha1000 ha
do 31. 12.
2009.
until 31. 12.
2009.
Šumske
ceste
Forest
roads
Javne
ceste
Public
roads
Ukupno
Totalkm/1000 hakm/1000 ha
12345678910
Rakovica5,5591,7870,877,6678,5314,15
Slunj5,5982,8760,0514,6274,6713,36
Topusko7,18111,7090,118,1898,2913,69
Vojnić5,2472,4453,297,3360,6211,57
Gvozd6,20117,6695,113,6198,7215,92
UŠPKARLOVAC82,676,991181,86853,57124,08977,6511,8412,70
Drežnica10,65164,66159,4113,14172,5516,20
Jasenak8,15136,86133,2019,29152,4918,71
Josipdol11,82217,70160,9214,09175,0114,81
Ogulin18,00207,06187,4625,65213,1111,84
Saborsko-Plaški12,19145,28115,4212,35127,7710,48
UŠPOGULIN60,8158,00871,56756,4184,52840,9313,8314,50
Lokve2,392,3339,0539,4119,3158,7225,20
Delnice8,237,96201,15170,83170,8321,46
Crni lug3,463,3791,4476,4976,4922,70
Gerovo7,187,12122,56128,0127,30155,3121,81
Gomirje5,585,47104,87207,095,95213,0438,95
Klana7,106,86145,15128,496,15134,6419,63
Mrkopalj9,518,97189,38135,2319,00154,2317,19
Prezid5,655,56118,01111,702,10113,8020,47
Ravna Gora6,296,21196,55168,65168,6527,16
Rijeka13,0612,40237,21177,3832,62210,0016,94
Skrad7,707,62169,56149,6341,10190,7325,03
Tršće4,404,2084,8685,379,7595,1222,65
Vrbovsko9,929,45228,75206,7031,28237,9825,18
Fužine4,934,80127,3392,2410,45102,6921,39
UŠPDELNICE95,492,322055,871877,22205,012082,2321,8322,55
Krasno18,06289,77234,0035,07269,0714,90
Novi Vinodolski15,56369,50299,0118,00317,0120,37
Senj28,72434,73348,48123,25471,7316,43
Crikvenica17,10337,43204,4159,47263,8815,43
Krk14,53195,9281,4823,51104,997,23
Rab5,08100,8470,773,7274,4914,66
Pag12,2159,0644,7816,9361,715,05
UŠPSENJ111,2668,521787,251282,93279,951562,8814,0522,81
Udbina25,5421,05201,85191,96191,969,12
Karlobag26,8817,69149,12143,24143,248,10
Gospić40,1435,63254,45226,10226,106,35
Gračac61,7449,94293,89302,65302,656,06
Otočac27,8326,01235,30211,11211,118,12
Sveti Rok14,6512,9660,3561,7461,744,76
Korenica28,9725,38215,84236,71236,719,33
Brinje18,0217,24206,99196,79196,7911,41
Donji Lapac21,3220,09205,69179,86179,868,95