DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 85     <-- 85 -->        PDF

I. Hodić, Z. Jurušić:ANALIZAOTVORENOSTI HŠ d.o.o. KAO PODLOGAZAPOLITIKU ULAGANJA...Šumarski list br. 9–10, CXXXV (2011), 487-499
ZAKLJUČAK – Conclusion


Ukoliko se navedeni ciljevi prihvate kao oprav-nica. Pojedine UŠPimale su u prethodnim razdobljima
dani i dostižni, tada je nužno utvrditi poslovnomveliki opseg izgradnje jeftinih prometnica uz korištenje
politikom godišnji opseg sredstava (OKFŠ) za ula-šljunka na lokalnom nalazištu, bez posebne stabilizaganje
u šumske prometnice, iz čega proizlazidina-cije i korištenja drugih sredstava za stabilnost podloge
mika njihove realizacije, odnosno ukoliko odredimo(geotekstila), dok su druge UŠPgradile šumske ceste u
rok ostvarenja postavljenih ciljeva,lako se utvrdimanjem opsegu, ali kvalitetnije. Sada u životu imamo u
nužni opseg godišnjih ulaganja.prvom slučaju značajne troškove održavanja cesta.


Dakle, za UŠPkoje su već dostigle zadovoljavajuću


Jasno je da samo projektiranje šumskih cesta treba


otvorenost, ne znači sada apsolutni prestanak ula


počivati na najnovijim načelima koje je dostigla naša


ganja u šumske ceste, već znači smanjenje ulaganja


šumarska znanost i struka, stoga treba koristiti znanja


u izgradnju, a ulaganje u opravdanom opsegu u


stručnjaka specijalista.


održavanje i modernizaciju.


Na kraju ukazujemo i na činjenicu da u prirodi
imamo vrlo različit standard gradnje šumskih promet-


LITERATURA– References
Pentek,T., D.Pičman, H.Nevečerel,2004: Sre-nom osobnog računala. Šumarski list 11–12.
dnja udaljenost privlačenja drva. Šum. list 9–10.


Pičman,D., T.Pentek,1998: Relativna otvorenost


Pentek,T., D.Pičman, H.Nevečere,2006: Pla-šumskog područja i njena primjena pri izgradnji
niranje šumskih prometnica – postojeće stanje,šumskih protupožarnih prometnica. Šum. list 1–2.
određivanje problema i smjernice budućeg dje-


Vlahinja,J.: Istraživanje kriterija raspodjele trolovanja.
Nova mehanizacija šumarstva,Vol. 26


škova i dobiti zajedničkih šumskih prometnica.
No. 1.


Šum. list 3–4, 2001.
Pentek,T., D. Pičman, H. Nevečerel, K. Le-


Izmijenjena i dopunjena metodologija izrade Registra
poglavec, I.Papa, I.Potočnik, 2011:Pri


šumskih cesta (DIR-01-2008-1705/01 od 8. trav marno
otvaranje šuma različitih reljefnih


nja 2008.)
područja Republike Hrvatske. Coatian Journal


Pravilnik o uređivanju šuma (NN 11/97, NN 1117/2006).
of Forest Engineering,Volume 32.


Registar šumskih cesta HŠ d.o.o.
Pičman,D., T.Pentek, B.Mikić,1997: Planira-Šumskogospodarska osnova područja 2006.–2015.
nje i projektiranje šumskih prometnica primje-Zakon o šumama (NN 140/05).


SUMMARY: This paper analyzes the primary forest openness as an important factor of quality
and economy of forest management. Based on the analysis of the existing openness level of
forests managed by Hrvatske šume Ltd. (state-owned forests), the aim was to suggest the necessary
frame of road construction, up to the level of proposed goals by respective Forest Administrations.
Special attention has been paid to the relief conditions and forest function. All forests
have been sorted out according to the relief conditions into the following cathegories: lowland
forests, hilly forests, mountainous forests and Karst forests. According to the stated cathegories,
goals have been determined (on the minimal and so far optimal level): (Tabel 1).


Basic analysis of the existing primary openness has been made on the basis of the management
unit, whereby special attention was paid to the relief conditions, and the results are shown
by Forest Offices and Forest Administrations. For the openness calculation, the dana of the Forest
roads registry of HŠ d.o.o. were used, according to the current methodology proscribed by
the Rulebook on Forest Management.


In order to achieve these targets, HŠ Ltd. should construct these figures in management forests:–Minimum 4354 km
–Optimum 8517 km
In Karst forests (up to the target of 15 km/ 1000 ha):
–8830 km
The paper also gives a review of forest openness on the level of basic organisational units
(Forest offices), which is a very useful piece of information for the company’s investment policy.