DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 11     <-- 11 -->        PDF

O. Tančeva Crmarić, S. Štambuk, Z. Šatović, D. Kajba: GENOTIPSKARAZNOLIKOST DIVLJE TREŠNJE ... Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 543-555


80 godina, a po svojim fenotipskim
karakteristikama i objektivnom kriteriju
selekcije odgovarala su plus
stablima. Po dva stabla potječu s područja
Šumarije Đulovac (‘ĐU 1’,
‘ĐU 2’), Šumarije Novska (‘N 1’,
‘N 3’) i Šumarije Garešnice (‘G 1’i
‘G 2’), iz Šumarije Kloštar Podravski
su tri stabla (‘KP 2’, ‘KP 3’,
‘KP5’), iz Šumarije Koprivnica četiri
stabla (‘KC 1’, ‘KC 2’, ‘R 1’,
‘R 2’), Šumarija Lipovljani zastupljena
je sa šest stabala (‘L1’, ‘L2’,
‘L3’, ‘L4’, ‘L5’, ‘L6’), iz Šumarije
Kutina uključeno je pet stabala
(‘K 1’, ‘K 2’, ‘K 3’, ‘K 4’, ‘K 5’).
Prostorni raspored selekcioniranih
stabala u području rasprostranjenja
prikazan je na slici 1. Navedeni autohtoni
klonovi divlje trešnje uvedeni
su u proizvodnjuin vitro, a za
analizu DNAuzeta je po jedna nakupina
umnoženih biljčica iz faze mul-


Slika 1. Rasprostranjenost i položaj istraživanih klonova divlje trešnje


Figure 1Distribution and location of the selected wild cherry clones


tiplikacije od svakog klona. Izolacija
sveukupne stanične DNAvršena je tijekom faze mikro-DNAodređen je pomoću spektrometra (Ultrospec 2000,
razmnožavanja sa po jednom nakupinom za 24 klona. Pharmacia Biotech (Biochorn) Ltd. Cambridge, UK).
Postupak izolacije ukupne DNAiz nakupina mikro-Svih 24 klonova divlje trešnje analizirano je pobiljčica
bio je prilagođeni postupak o izolaciji ukupne moću 15 odabranih mikrosatelitnih biljega prikazanih
DNA (Štambuk i sur.2007). Određivanje količine u tablici 1.


Tablica 1. Duljine alela (pb), broj alela (Na), broj genotipova (Ng), zapažena (HO) i očekivana heterozigotnost (HE),


te Informacijski sadržaj polimorfizma (PIC) 15 mikrosatelitnih biljega analiziranih u skupini od 24 klonova divlje


trešnje (Prunus aviumL.)
Table 1 Allele lengths (bp), number of alleles (Na), number of genotypes (Ng), observed (H ) and expected heterozygosity


O


(H ), and Polymorphic Information Content (PIC) for 15 microsatellite markers analysed in 24 wild cherry


E


(Prunus aviumL.) clones


Biljeg / Marker Duljina alela (pb) / Allele lengths (bp) Na Ng HO HE PIC
EMPA002 106, 108 2 3 0.625 0.500 0.371
EMPA004 182, 184, 188, 190, 192, 194, 196 7 11 0.625 0.758 0.698
EMPA005 145, 230, 234, 237, 240, 241, 243, 245, 247, 252, 254 11 12 0.875 0.767 0.722
EMPA015 213, 215, 217, 221, 223, 225, 227, 240, 250 9 12 0.667 0.788 0.734
EMPA017 223, 234, 238, 240, 242 5 5 0.417 0.365 0.340
EMPA018 83, 99, 100, 103, 105, 111, 113 7 10 0.833 0.739 0.683
EMPAS10 149, 151, 153, 157, 159, 163, 167, 175, 185 9 12 0.750 0.733 0.675
EMPAS11 65, 75, 86, 104 4 7 0.375 0.517 0.456
EMPAS12 123, 137, 139, 145, 147 5 10 0.708 0.763 0.700
EMPAS14 198, 200, 211 3 5 0.333 0.383 0.336
EMPASO1 225, 230, 232, 234, 235, 236, 240 7 10 0.708 0.697 0.638
EMPASO2 132, 135, 139, 141, 144, 146, 148 7 14 0.750 0.813 0.764
EMPASO6 203, 205, 207, 209, 215, 221, 223, 227 8 13 0.542 0.819 0.767
PCeGA 129, 133, 135, 141, 143, 152, 154, 156, 160, 169 10 12 1.000 0.833 0.798
UDPA 118, 120, 122, 124, 126, 132 6 10 0.708 0.728 0.659
Prosjek / Average 6.667 9.733 0.661 0.680 0.623
Minimum / Minimum 2 3 0.333 0.365 0.336
Maksimum / Maximum 11 14 1.000 0.833 0.798