DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 13     <-- 13 -->        PDF

O. Tančeva Crmarić, S. Štambuk, Z. Šatović, D. Kajba: GENOTIPSKARAZNOLIKOST DIVLJE TREŠNJE ... Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 543-555


nje, dok mikrosatelitni biljeg EMPA015 nije pokazao
amplifikaciju kod klonova ‘N1’, ‘K1’i ‘L2’.Tako visoki
stupanj amplifikacije omogućio je korištenje svih 15 bilje
ga u određivanju polimorfizma i daljnjih genetskih
ana liza i potvrdio njihov izbor napravljen od strane
ECPGR. Ohta i sur. (2005) u Japanu su koristili 85
SSR biljega za određivanje genetske varijacije 144 jedinkiPrunus
cerasus, od kojih je 25 pokazalo amplifikaciju
kod svih jedinki, ali 25 nije davalo produkt ni kod
jedne jedinke. PceGA34 korišten u ovom istraživanju
razvijen je zaP. cerasus “Napoleon”(Downwy iIezzioni
2000). Upotrebljen je kod breskve gdje je razvio
alelne duljine u rasponu od 140 do 148 pb (Aranzana
i sur. 2003). U genotipizaciji divlje trešnje diljem Hrvatske
duljina alela u pb za biljeg PceGA34 se kretala u rasponu
129–169, a broj alelaNabio je 10.


Clark i Tobutt (2003) razvili su primere (početnice)
za 21 mikrosatelitni lokus izoliranih iz bogatstva
Prunus avium ‘Napoleon’, a Vaughan i Russel
(2004) karakterizirali su liniju SSR primera za 14 mikro
satelita ili SSR lokusa identificiranih za P. avium genomske
DNA zbirke EMPaS (01–18), te izvijestili o
pouzdanoj seriji SSR biljega za divlju trešnju. Sedam
polimorfnih lokusa identificiranih u tom istraživanju
uneseni su u genomsku mapu divlje trešnje, i korišteni
su i u ovom istraživanju. Duljina istraživanih alela u
Hrvatskoj kolekciji trešnje (24 klona) za tih 7 lokusa iznosi
la je za biljeg EMPAS01 od 225 do 240 kod sveukupno
7 alela, za EMPAS02 od 132 do 148 kod 7 alela,
za EMPAS06 od 203 do 227 kod 8 alela, za EMPAS10
od 149 do 185 za 9 alela, za EMPAS11 od 65 do 104
kod 4 alela, za EMPAS12 od 123 do 147 kod 5 alela i za
EMPAS14 od 198 do 211 kod 3 alela (Tablica 1).


Ukupni broj alela za lokus UDPA 96-001 bio je 11
za trešnje sa srednjom vrijednošću 6.1, dok je za breskvu,
nektarinu i slatku trešnju iznosio 2 – 6 alela (Ciprianii
sur.1999, Testolin i sur.2000,Schueler
i sur. 2003), što nam sugerira da jedinke divlje trešnje
imaju visok stupanj polimorfizma, a što je sukladno
našem istraživanju. Mikrosatelitni biljezi su u novije
vrijeme razvijeni i specijalno za vrstu P. avium
(Schueler i sur.2003) ili su pak razvijeni za ostale
Prunusvrste, ali se upotrebljavaju kodPrunus avium
(Wunsch iHormaza 2004). Radi se o kodominantnim
biljezima koji se mogu koristiti za istraživanje
genetske raznovrsnosti kod specifičnih komponenti genoma
(Tavaud i sur.2004). Genska raznolikost (HE)
za Prunus avium u njihovim je istraživanjima bila
0,319 u usporedbi sHEkoju smo dobili u našem istraživanju,
čija vrijednost iznosi 0,680. Turkec i sur.
(2005) upotrebljavali su mikrosatelitne sekvence za
kloroplastnu i za nuklearnu DNAs ciljem utvrđivanja
razlika, genetskog polimorfizma europske i turske trešnje
kako bi pokrenuli model oplemenjivanja kultivirane
i divlje trešnje.Varijabilnost mikrosatelitne DNA


u populacijama divlje trešnje iz središnje Bosne,kao i


korelacijski odnosi cvijeta i sjemena divlje trešnje


istraživali su (Ballian 2004,Ballian iČabarav


dić2007). Pomoću sedam početnica RAPDMoreno
iTrujillo(2005) u Španjolskoj identificirali su kultivare
divlje trešnje i formirali dendrogram pomoću
kojeg je uočena korelacija kod grupiranja trešnjinih genotipova,
kao i blizina karakterističnih genotipova te su
tako poduprli hipotezu o autohtonom porijeklu istih.
Vaughan i sur.(2007) odredili su pomoću relativnih
informacija o svakom SSR lokusu razlike između dvije
populacije divlje trešnje (uzgajane i negospodarene), te
su odredili vrijednost HO od 0,717 i 0,723 s jednako
ujednačenom vrijednostiHE 0,663 i 0,667.


Koristeći se odabranim biljezima utvrđeno je
ukupno 100 alela,od kojih je najmanji broj od dva polimorfna
alela pokazao biljeg EMPA002, a najveći broj
11 alela biljeg EMPA005. Prosječni broj alela iznosio
je 6,667 po mikrosatelitnom biljegu. Do sada ne postoje
istovjetna istraživanja genetske raznolikosti divlje
trešnje koja su koristila ovaj preporučeni mikrosatelitni
set primera.Većina do sada vršenih istraživanja koristila
su ih djelomično i uglavnom u kombinaciji s drugim
mikrosatelitnim biljezima.Guarinoi sur.(2009)
istraživali su pomoću 28 mikrosatelitnih lokusa, osim
kultivare slatke trešnje i populacije divlje trešnje iz pet
prirodnih sastojina:Alto Garda, Casentinesi i Mugello
(Italija); te po jedna iz Slovenije (Slavnik) i Hrvatske
(Medvednica). U istraživanjima su dobili po 6,5 alela
po lokusu. Minimalan broj od dva alela bio je za manje
polimorfni lokus EMPA006, dok je maksimum od 14
alela davao polimorfni lokus EMPaS10 i EMPA019.
Prema njihovom zaključivanju broj alela je ovisio o karakteristikama
mikrosatelitnog ponavljanja.


Izravnu povezanost između broja alela i prosječnog
broja ponavljajućeg motiva biljega također je zapazio
Weber (1990).


Broj alela kod breskve koje je Testolin i sur.
(2000) detektirao kretao se od 2 do 8 s srednjom vrijednosti
4,5 alela po lokusu. Kod domaće trešnje te su vrijednosti
bile manje i iznosile su od 1 do 6 sa srednjom
vrijednosti 2,8 alela po lokusu. WunschiHormaza
(2004) su kod kultivirane trešnje pomoću tri para mikrosatelitnih
primera, koja su se amplificirali kod svih
analiziranih genotipova, dobili od dva do sedam alela
po lokusu. Heterozigotnost je bila u području 0,04 do
0,94, a srednja vrijednost 0,49.


U tablici 1 prikazani su osnovni deskriptivni parametri
mikrosatelitnih biljega. Broj alela (Na) po mikrosatelitnim
biljegu kretao se od dva (EMPA002) do 11
(EMPA005) s prosječnom vrijednošću od 6,667, dok je
broj uočenih genotipa bio od 2 (EMPA002) do 14


(EMPASO2) s prosječnom vrijednošću od 9,733. Zapažena
heterozigotnost (HO) se kretala od 0,333