DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 15     <-- 15 -->        PDF

O. Tančeva Crmarić, S. Štambuk, Z. Šatović, D. Kajba: GENOTIPSKARAZNOLIKOST DIVLJE TREŠNJE ... Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 543-555


U tri prirodne populacije divlje


trešnje pomoću osam mikrosatelita,


kao i biljega za samoinkompatibil-


Tablica 3. Genetske udaljenosti temeljem udjela zajedničkih alela (D) između 24 klona divlje trešnje dobivena analizom 15 mikrosatelitnih biljega


PSAM


Table 3 Pairwise proportion of shared allele distance (DPSAM) among 24 wild cherry (Prunus aviumL.) clones as obtained by the analysis of 15 microsaellite markers


Br.
No.
RegijaRegion
GenotipGenotyp Dju1 Dju2 G1 G2 KP2 KP3 KP5 KC1 KC2 R1 R2 K1 K2 K3 K4 K5 L1 L2 L3 L4 L5 L6 N1 N3
1 Bjelovar Dju1 0.000
2 Bjelovar Dju2 0.467 0.000
3 Bjelovar G1 0.733 0.600 0.000
4 Bjelovar G2 0.400 0.500 0.600 0.000
5 Koprivnica KP2 0.533 0.633 0.800 0.600 0.000
6 Koprivnica KP3 0.367 0.567 0.667 0.433 0.500 0.000
7 Koprivnica KP5 0.567 0.700 0.833 0.633 0.100 0.500 0.000
8 Koprivnica KC1 0.567 0.433 0.500 0.467 0.733 0.533 0.767 0.000
9 Koprivnica KC2 0.600 0.600 0.700 0.500 0.667 0.667 0.733 0.500 0.000
10 Koprivnica R1 0.567 0.533 0.567 0.467 0.567 0.533 0.633 0.433 0.567 0.000
11 Koprivnica R2 0.500 0.433 0.600 0.367 0.733 0.633 0.767 0.533 0.400 0.667 0.000
12 Zagreb K1 0.500 0.536 0.500 0.357 0.714 0.536 0.714 0.536 0.500 0.536 0.321 0.000
13 Zagreb K2 0.500 0.600 0.500 0.500 0.667 0.633 0.667 0.500 0.633 0.567 0.467 0.393 0.000
14 Zagreb K3 0.567 0.700 0.633 0.433 0.633 0.567 0.667 0.633 0.567 0.633 0.467 0.321 0.467 0.000
15 Zagreb K4 0.667 0.633 0.567 0.500 0.733 0.667 0.767 0.600 0.733 0.567 0.500 0.357 0.467 0.333 0.000
16 Zagreb K5 0.533 0.567 0.633 0.533 0.633 0.567 0.600 0.600 0.733 0.533 0.533 0.429 0.433 0.533 0.467 0.000
17 Zagreb L1 0.500 0.600 0.667 0.467 0.567 0.567 0.633 0.667 0.667 0.600 0.467 0.464 0.533 0.433 0.467 0.467 0.000
18 Zagreb L2 0.571 0.536 0.679 0.536 0.607 0.500 0.643 0.536 0.607 0.643 0.571 0.536 0.500 0.536 0.464 0.607 0.500 0.000
19 Zagreb L3 0.800 0.933 0.833 0.767 0.633 0.633 0.600 0.867 0.767 0.767 0.800 0.714 0.767 0.633 0.800 0.700 0.733 0.786 0.000
20 Zagreb L4 0.467 0.533 0.733 0.467 0.600 0.600 0.667 0.533 0.567 0.500 0.467 0.429 0.467 0.500 0.500 0.567 0.567 0.500 0.700 0.000
21 Zagreb L5 0.633 0.500 0.667 0.600 0.667 0.667 0.633 0.533 0.600 0.600 0.533 0.500 0.500 0.667 0.600 0.467 0.600 0.536 0.700 0.500 0.000
22 Zagreb L6 0.700 0.567 0.567 0.567 0.667 0.667 0.667 0.667 0.600 0.633 0.533 0.357 0.533 0.567 0.500 0.533 0.600 0.500 0.700 0.533 0.333 0.000
23 Zagreb N1 0.607 0.571 0.643 0.429 0.464 0.500 0.464 0.571 0.643 0.500 0.571 0.464 0.536 0.429 0.393 0.536 0.536 0.536 0.643 0.464 0.536 0.429 0.000
24 Zagreb N3 0.467 0.433 0.533 0.500 0.667 0.633 0.733 0.400 0.667 0.467 0.600 0.571 0.567 0.667 0.633 0.633 0.667 0.571 0.867 0.433 0.567 0.667 0.536 0.000


nost te postavljanjem četiri hipoteze,
pokušali su objasniti negativnu
vrijednost koeficijenta samooplodnje
(Fis) te zaključili da je takav rezultat
pre dvidljiv samo za stupnjeve
klonskog približavanja, pri tome se
misli na vegetativno razmnožavanje
korijenovih izdanaka koji rastu uz
roditeljska stabla, kao i na utjecaj
ljudi naknadnim širenjem takvog
materijala. Produžena klonska reprodukcija
može znatno utjecati na
genetsku strukturu i re produktivnost
populacije divlje trešnje (Vaughan
i sur. 2007).


Osim za identifikaciju elitnih
stabala divlje trešnje njihova genotipizacija
je bitna i za strategiju selektivnog
mapiranja roda Prunus
(Howad i sur. 2005). Naime,
Vision i sur.(2000) predlažu mapiranje
kroz dva stupnja, gdje se u
prvom određuju okvirne mape pomoću
biljega s manjom preciznošću,
a u drugom stupnju se koristi
podskup biljega s visokom informativnošću
za biljke.


Takvo grupiranje bi trebalo smanjiti
koštanje samog procesa, a dalo
bi detaljne rezultate, s obzirom da se
radi o brojnim svojtama divljih i kultiviranih
oblika unutar ovog roda.