DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 2     <-- 2 -->        PDF

UredništvoŠUMARSKOGA LISTA
HR-10000 Zagreb
Trg Mažuranića11


Telefon/Fax: +385(1)48 28 477
e-mail: urednistvo@sumari.hr


Šumarski list online: www.sumari.hr/sumlist
Journal of forestry Online: www.sumari.hr/sumlist/en


Nas lov nastra ni ca–Front pa ge:
Puzava mušmulica (Cotoneaster dammeriC. K. Schneid 1906) ogrnuta zimskim plaštom
The Bearberry Cotoneaster (Cononeaster dammeriC. K. Schneid 1906) wrapped in winter’s cloak
(Fo to–Pho to:Biserka Marković)


Na kla da1750pri mje ra ka