DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 3     <-- 3 -->        PDF

RIJEČ UREDNIŠTVA


NA KRAJU 2011. GODINE – MEĐUNARODNE GODINE ŠUMA


Najavljujući u zadnjem dvobroju Šumarskoga lista 2010. godine aktivnostikoje očekuju šumarsku
struku u Međunarodnoj godini šuma, dalo se naslutiti da će struka iskoristiti priliku i u pravome svijetlu
pretstaviti se svijetu, a ponajprije domaćoj javnosti. Hrvatska kao predlagač godine šuma, svijetu se
dostojno predstavila upravo u zgradi UN u NewYorku,gdje je odluka o tome i donesena, izložbom
fotografija “Šuma okom šumara”, o čijim smo odjecimau prošlome broju izvijestili.Tijekom proteklih
godina svjetskoj šumarskoj javnosti šumarska se struka pretstavila kao domaćin mnogobrojnim ekskurzijama,
međunarodnim znanstveno-stručnim skupovima, razmjenama studenata i sl. Domaćoj javnosti,
središnjica HŠD-a i ogranci,Akademija šumarskih znanosti, Hrvatske šume d.o.o., Hrvatska komora inženjera
šumarstva i drvne tehnologije te napose resorno Ministarstvo, nastojali su pretstaviti šumarsku
struku u pravome svijetlubrojnim organiziranim aktivnostima.


Kada bi ocjenjivali kako su sve te aktivnosti medijski popraćene, rekli bismo prije slabo nego osrednje,
naravno uz časne izuzetke. Simptomatično je na primjer da u tiskanim medijima masnim slovima
otisnute naslove i veće tekstove glede šumarstva možemovidjeti samo u negativnom kontekstu, gdje
riječ ponajprije dobivaju samozvani znalci ogrnuti plaštem interesnih skupina. Nećemo tvrditi da u gospodarenju
državnim poduzećem nema baš nikakvih propusta, ali u odnosnoj seriji napisa ponajprije je
bio zagovaran privatni poslovni interes, iskazano nepoznavnje poslovanja u šumarskom sektoru, posebice
značajnom za život stanovništva na ruralnim prostorima, te napose zanemarivanje općeg interesa
koji se očituje kroz općekorisne funkcije šume. Sve se podređuje profitu,a opetovano se ponavlja ideja i


o koncesiji na šume, o čemu smo dali svoje mišljenje u ovoj rubrici u Šumarskome listu br.1–2/2011,
kao i tipu organizacije i zadaćama poslovanja državnog poduzeća – javno poduzeće ili trgovačko druš tvo.
U emisiji “Nedjeljom u 2”, pretstavnik poslodavaca, kao i neke političke stranke u predizbornom
nadmetanju, zalaže se za ukidanje sredstava OKFŠ-a, a da kroz prijelazno razdoblje od 3–4 godine
držav no poduzeće sadašnji tj. istovjetni iznos kao dobit uplaćuje u državni proračun. Slažemo se kako je
potrebno isključiti određene neracionalnosti u gospodarenju šumama i političko kadroviranje, no nije
opravdano govoriti samo o profitu a ne i o potrajnosti gospodarenja ulaganjima u šumu, financiranju gospodarenja
šumama na kršu, ulaganjima u protupožarnu zaštitu i radove na očuvanju općekorisnih funkcija
šume itd. Samoprofit, a pod motom općeg interesa krije seželja osloboditi privatni poduzetnički
sektor, sudjelovanja u financiranju općeg dobra. No, i na taj način može se razmišljati, ali u tom slučaju
lokalna bi samouprava morala zaboraviti na šumsku rentu koju sada ubire, poduzetnici drvoprerađivači
na dugovanja šumarstvu, neprimjerene rokove plaćanja i jeftinu sirovinu koju im država damping cijenom
na štetu šumarstva propisuje, a ne tržište, a stanovnici ruralnih područja na firmu kao socijalnu instituciju,
i to ne samo glede zapošljavanja,nego i svega ostaloga što danas šumarija na tim područjima
pokriva.Država će pakmorati tada iz nekih drugih sredstava osiguravati i 100-tinjak mil. kuna godišnje
za protupožarnu preventivu, u koju sada ulažu Hrvatske šume d.o.o., riješiti pitanje plaćanja vodne naknade,
finnciranja gospodarenja šumama na kršu, a i naći rješenje dai privatni šumovlasnici uplaćuju u
proračun, jer Zakon o šumama vrijedi za sve šumovlasnike jednako i sve su šume prema Ustavu od posebnog
interesa za RH.


Još nema strategije razvoja, o čemu smo pisali u Riječi Uredništva u Šumarskome listu br. 5–6/2011.,
a vidimo da je niti jedna politička opcija u izborno vrijeme ne nudi. Šumarstvo se spominje samo u tragovima,
a radi se o gospodarenju nacionalnim bogatstvom na području gotovo polovice kopnenog dijela
Hrvatske. No, ponovno je u opciji kanal Dunav-Sava o kojemu je struka već dala svoje negativno mišljenje.
Aktualnih tema ne manjka i Hrvatsko šumarsko društvo na svakoj sjednici Upravnog odbora i na
Skupštini raspravlja o njima i nudi rješenja, pa bi valjalo struku i poslušati.


Nadajući se da će se u nadolazećoj godini glas struke više slušati, čitateljima Šumarskoga lista želimo
Čestit Božić i sretnu i uspješnu 2012. godinu.


Uredništvo