DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 105     <-- 105 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list – Posebni broj (2011), 103-113
UDK 630* 537 + 562 (001)


BIOPOTENCIJALAMORFE (Amorpha fruticosa L.) –
DRUGAGODINAISTRAŽIVANJA


BIOPOTENTIAL OF INDIGOBUSCH (Amorpha fruticosa L.) –
SECOND YEAR OF INVESTIGATION


Ante P. B. KRPAN, Željko TOMAŠIĆ, Pavao BAŠIĆ PALKOVIĆ


SAŽETAK: U radu se prinose rezultati druge godine istraživanja biopotencijala
amorfe (Amorpha fruticosaL.) u šestgodišnjem pokusu postavljenom u
prirodnoj amorfi u odjelu 126a, u gospodarskoj jedinici Posavske šume, šumarija
Sunja, UŠP Sisak. Na posječenoj su površini 2008. osnovana četiri pokusna
polja sa po šest ploha dimenzija 5 x 5 m svaka. Plohe broj 1 su mjerene
drugi put, a plohe broj 2 prvi put. Srednje su visine izdanaka u drugoj jednogodišnjoj
vegetaciji na plohama 1 od 2,13 m do 2,25 m. Najveća izmjerena visina
je 3,4 m. Srednji je promjer izdanaka u prsnoj visini u rasponu od 7,0 mm
do7,6 mm, a najveći 14 mm. U proporciji s brojem i dimenzijama izdanaka na
plohama 1, proizvedena je zelena biomasa od 23,29 kg (9 316 kg/ha) do
38,14 kg (15 256 kg/ha). Visinski se prirast na plohama 2 u drugoj vegetaciji
znatno smanjuje u odnosu na prvu godinu. Srednje vrijednosti visina su od
2,28 m do 2,58 m, a najveća je 3,7 m. Srednji promjer izdanaka je u rasponu od
9,1 mm do 10,5 mm, uz najveći izmjereni od 20,0 mm. Proizvedena je zelena
biomasa na plohama 2 od 54,34 kg (21 734 kg/ha) do 78,55 kg (31 418 kg/ha).
K tome je sakupljeno od 3,20 kg (1 280 kg/ha) do 4,94 kg (1 976 kg/ha) ili prosječno
3,97 kg (1 589 kg/ha) sjemena. Udjeli mokrine drva u plohama 1 i 2 u
trenutku sječe su niski i iznose 34,23 %, odnosno 33,12 %. Mokrina sjemena je
14,3 %. Prosječna jednogodišnja produkcija suhe biomase je 7,87 t/ha, a u dvogodišnjoj
amorfi s pridodanim sjemenom 17,73 t/ha. Energetski ekvivalent zelene
biomase jednogodišnje amorfe je 152,2 GJ/ha, a suhe 159,4 GJ/ha. U
dvogodišnjoj amorfi energetski ekvivalent zelene biomase je 332,2 GJ/ha, a
suhe 359,1 GJ/ha.


K l j u č n e r i j e č i: amorfa, bioproizvodnja, energetska vrijednost, nizinski
šumski ekosustavi, Hrvatska


UVOD – Introduction
Dosadašnja su istraživanja biomase u Hrvatskoj bila
je da će, zbog sve veće tržišne tražnje, uz biomasu stausmjerena
prema komercijalnim šumskim vrstama.
bala i poneke od drugih sastavnica šumske biomase u
Osim stabala, gradbeni su elementi naših prirodnih
dogledno vrijeme biti komercijalno zanimljive, ponajšuma
raznoliko grmlje i prizemno rašće. Pretpostavka
prije u energetskom smislu. Jedna od njih je amorfa,
sjevernoamerička vrsta, koja je na našim prostorima


Prof. dr. sc. Ante P. B. Krpan, Hrvatski šumarski institut, Cvjetno


poznata pod nazivljem:čivitnjača, grmasta čivitnjača,


naselje 41, 10 450 Jastrebarsko, antek@sumins.hr
Dr. sc. Željko Tomašić, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb,


divlji bagrem, bagremac i kineski bagrem.Amorfa je


Ljudevita FarkašaVukotinovića 2, 10 000 Zagreb,
listopadna vrsta latinskog nazivaAmorpha fruticosaL.
zeljko.tomasic@hrsume.hr


Sistematizirana je u rodAmorphaL. i familijuFaba-


Pavao Bašić Palković, dipl. ing. šum., Hrvatski šumarski institut


ceae L. Rodu Amorpha L. pripada oko petnaest vrlo


Centar za nizinske šumeVinkovci, Trg J. Runjanina 10, Vinkovci
pavaobp@sumins.hr srodnih grmova, polugrmova i zeljanica koje dolaze u