DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 109     <-- 109 -->        PDF

A. P. B. Krpan, Ž. Tomašić, P. Bašić Palković :BIOPOTENCIJALAMORFE (Amorpha fruticosa L.) – DRUGA... Šumarski list – Posebni broj (2011), 103-113
107
sastava drva i kore amorfe. Obrada se mjernih podataka
izvodi na računalu uz uporabu programa Excel i Stati-
stika. Kako amorfa iz panja počinje cvasti i plodonositi
tek u drugoj godini starosti, na plohama 2, 3, 4, 5 i 6 će se,
prije pristupa izmjerama, sakupljati sjeme amorfe i slati u
spomenuti laboratorij na daljnju obradu.
REZULTATI – Results
Nakon druge su vegetacije izvedene izmjere i saku-
plje ni uzorci na plohama 1 i 2 u svim pokusnim polji -
ma.Za plohe su na svakom pokusnom polju predočeni
numerirani tlocrtni položaji panjeva amorfe, a u odno-
snoj tablici dati su podaci o ukupnom broju panjeva i
izdanaka, srednjoj visini i srednjem promjeru izdanaka
te masi izdanaka (slike 1–4). Broj i masa izdanaka pre-
računana je na hektar.
Mjerenja na pokusnim plohama – Measurements on experimental Plots
Slika 2. Podaci izmjere na plohama 1 i 2 u pokusnome polju 1
Figure 2 Measuring Data for Plots 1 and 2 within Experimental
Field 1
Slika 4. Podaci izmjere na plohama 1 i 2 u pokusnome polju 3
Figure 4 Measuring data for Plots 1 and 2 within Experimental
Field 3
Slika 3. Podaci izmjere na plohama 1 i 2 u pokusnome polju 2
Figure3 Measuring data for Plots 1 and 2 within Experimental
Field 2
Usporedivši međusobno podatke za plohe 1 na sli-
kama, uočljivo je da je najveći broj panjeva u polju 3, u
kojemu se bilježi i najveći broj izdanaka. Srednje vi-
sine izdanaka na plohama su dosta ujednačene s vrijed-
nostima od 2,13 m u polju 1 do 2,25 m u polju 2.
Srednji su promjeri izdanaka u rasponu od 7,0 mm u
polju 1 do 7,6 mm u polju 2. U proporciji s brojem i
dimenzijama izdanaka ploha u polju 3 prednjači
po biomasi drvne tvari s 38,14 kg/plohi, odnosno
15256 kg/ha. Najmanja je vrijednost biomase zabilje-
žena na plohi u polju 4 i to 23,29 kg/plohi, odnosno
9 316 kg/ha. Najveći je zabilježeni promjer izdanka
14 mm i nalazi se na plohi u polju 1, a najveća visina
3,4 m također u polju 1.
Iz podataka za plohe 2 na slikama 1–4, vidimo da je
naj veći broj panjeva u polju 4, a najmanji u poljima
1 i 2. Broj izdanaka prednjači u polju 3, a najmanji je
u polju 2. Srednje visine izdanaka na plohama su s
vrijednostima od 2,28 m u polju 1 do 2,58 m u poljima
2 i 4. Srednji promjer izdanaka je u rasponu od 9,1 mm
u polju 1 do 10,5 mm u polju 2. Ploha u polju 3 pred-
njači po masi drvne tvari sa 78,55 kg/plohi, odnosno
31 418 kg/ha. Najmanja je vrijednost biomase drvne
tvari zabilježena na plohi u polju 4 i to 54,34 kg/plohi,
odnosno 21 734 kg/ha. Najveći zabilježeni promjer iz-
danka od 20 mm izmjeren je u polju 4, u kojemu se na-
lazi i najveća visina od 3,7 m.