DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 110     <-- 110 -->        PDF

A. P. B. Krpan, Ž. Tomašić, P. Bašić Palković :BIOPOTENCIJALAMORFE (Amorpha fruticosa L.) – DRUGA... Šumarski list – Posebni broj (2011), 103-113


Pri izmjeri za vegetacijsku godinu 2009., slično kao
i pri prvoj koja je provedena 2008., zapaža da amorfa
nakon sječe snažno iz panja potjera šibolike izdanke
trošeći svu energiju za visinski rast. U gornjoj trećini
debalca lateralnim listovim formira krošnjicu. Nikakvo
se granjanje, kao ni cvatnja i pridonošenje ploda u
prvoj vegetaciji nakon sječe ne događa. Nalazimo (vidi
podatke na slikama 1–4) da su srednje visine izdanaka
u prvoj vegetaciji na plohama od 2,13 m do 2,25 m, a u
dvogodišnjoj amorfi od 2,38 m do 2,58 m. Razlika je
najmanjih i najvećih vrijednosti srednjih visina na plohama
1 i 2 svega 25 cm, odnosno 33 cm. U drugoj se
vegetaciji bitno smanjuje visinski prirast amorfe, plošni
debljinski prirast je od 2 do 3 mm, stabljika se
grana, počinje cvasti i plodonositi.


S obzirom na ujednačenost visinskog i debljinskog
rasta i prirasta nalazimo da je proizvodnja biomase
amorfe (drvne tvari) u izravnoj korelaciji s brojem
izdanaka na jedinici površine. Ova su zapažanja važna
za podizanje energetskih nasada ili pridobivanju biomase
iz zakorijenjene amorfe, što bi trebao biti najčešći


Slika 5. Podaci izmjere na plohama 1 i 2 u pokusnome polju 4


Figure 5Measuring data for Plots 1 and 2 within Experimental
Field 4


slučaj na našim amorfom obraslim šumskim i napuštenim
poljoprivrednim površinama.


Proizvodnja biomase amorfe – Production of Biomass of Indigobush


U tablici 1 prikazana je za plohe 1 i 2 u pokusnim
poljima zelena masa na plohi, zelena masa preračunana
na hektar, udio mokrine odnosno suhe tvari u zelenoj
masi te proizvedena suha drvna tvar na plohi i po hektaru.
Moramo upozoriti čitatelje da se pod zelenom
masom ne podrazumijeva ukupna zelena masa nadzemnog
dijela amorfe (drvo, kora, lisna masa i masa
sjemena) već zapravo masa drvne tvari s korom.
Naime, istraživanje lisne mase moguće je provesti
samo u vegetacijskom razdoblju ili pri samom njenom
kraju, jer lišće potpuno otpada s prvim mrazom. Masa
lišća će nas zanimati pretežito iz teorijskih razloga. Slično
je i sa zrelom sjemenom, koje se doduše može
dugo zadržavati na stabljici (više mjeseci), ali se trešnjom
relativno lako trusi i na taj način gubi.


Podaci u tablici 1 navode nas na mišljenje kako je
prosječna zelena masa jednogodišnjih izdanaka dvostruko
manja od zelene mase dvogodišnje amorfe. Međutim,
nije održiva teza kako je prirast dvogodišnje
amorfe jednak dvostrukom prirastu jednogodišnjih izdanaka.
Radi pojašnjenja moramo ući u podatke prve
godine istraživanja koje prinose Krpan i Tomašić


Tablica 1.Proizvedena biomasa amorfe te udjeli mokrine i suhe tvari


Table 1 Production of Biomass of Indigobush and Rate of Moisture and Dry Mass


Pokusno Pokusna
Zelena masa
Green Mass
Udio
Rate of
Suha tvar
Dry Mass
polje
Experimental
Field
ploha
Experimental
Plot
po plohi
per plot
po hektaru
per hectare
mokrine
moisture
suhe tvari
dry mass
po plohi
per plot
po hektaru
per hectare
kg t/ha % kg t/ha
1 33,13 13,25 33,84 66,16 21,92 8,77
1
2 56,19 22,47 33,17 66,83 37,55 15,02
1 25,09 10,04 34,12 65,88 16,53 6,61
2
2 56,08 22,43 33,17 66,83 37,48 14,99
1 38,14 15,26 34,54 64,46 24,97 9,99
3
2 78,54 31,42 33,42 66,58 52,30 20,92
1 23,29 9,32 34,42 65,58 15,27 6,11
4
2 54,34 21,73 32,89 67,11 36,46 14,59
Prosječno 1 29,91 11,96 34,23 65,77 19,67 7,87
Average 2 61,29 24,52 33,12 66,88 40,99 16,39