DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 112     <-- 112 -->        PDF

A. P. B. Krpan, Ž. Tomašić, P. Bašić Palković :BIOPOTENCIJALAMORFE (Amorpha fruticosa L.) – DRUGA... Šumarski list – Posebni broj (2011), 103-113


različite sustave skladištenja čipsa dvogodišnjeg hibrida
topole u Saviglianu, Italija, nalaze stupanj mokrine u
svježem stanju od 50,6%do 64,4%i ogrjevnu vrijednost
kod navedenih mokrina od 16,80 MJ/kg.Spinelli
iOradini(2009) navode da su poljoprivrednici na sjeveru
Italije, zahvaljujući subvencioniranju od strane države,
u pet godina podigli 5 000 ha nasada odabranih
klonova topole u jedno ili dvogodišnjim ophodnjama,te
da se uz sve agrotehničke mjere na najboljim tlima po


ZAKLJUČAK
U znanstvenim je krugovima prihvaćeno da je sjevernoamerički
grm amorfa (Amorpha fruticosa L.)
unesen u Europu 1724. Nije potpuno jasno kada je
amorfa dospjela u Hrvatsku i kakav je tijek njenoga inicijalnoga
širenja. Raniji zapisi upućuju na to da je
ponaj prije unošena u urbane sredine kao ukrasna vrsta.
Kasniji zapi si navode njenu uporabu za stabilizaciju
pokosa nasipa željezničkih pruga. Oko 1900. počinje se
širiti u šumske prostore panonske ni zine, posebno u slivna
područja nizinskih vodotoka Posavine. Zahva ljujući
biološkim svojstvima i prilagodbi uvjetima
ekološki narušenih ekosustava nizinskih poplavnih
šuma, njeno je širenje vrlo snažno te je dobila epitet invazivne
vrste i vrlo opasnog korova, koji znat no otežava
i poskupljuje obnovu naših najvrijednijih šuma.
Istraživanjem amorfe željeli smo osnažiti znanja šumarskih
strukovnih i drugih zainteresiranih krugova o


LITERATURA
Anić,M., 1943: O klijavosti amorfina sjemena. Šum.
list, 9. str. 261–263, Zagreb.
Anić,I., 2001: Uspijevanje i pomlađivanje sastojina
poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u
Posavini. Disertacija. Šumarski fakultet Zagreb,
str. 1–197, Zagreb.
Belčić,B., Ž.Sučić,2009: Tehnologije pridobivanja
drvne sječke i opravdanost korištenja amorfe
(Amorpha fruticosa L.)//Technologies for wood
chips production and justification of the use of
Indigobush (Amorpha fruticosa L.). U: A.P.B.
Krpan (ur.) Biological-Ecological and Energetic
Characteristics of Indigobush (Amorpha fruticosaL.)
in Croatia, Book ofAbstracts and CD,


M.Benko, p. 24/50, Zagreb.
Gagić,R., 2009: Štetnici na amorfi (Amorpha fruticosaL.)
s posebnim naglaskom naAcanthoscelides
pallidioennis Motschulsky i njegove
prirodne neprijatelje u Srbiji//Insect pests on Indigobush
(Amorpha fruticosa L.) with special


emphasis on Acanthoscelides pallidipennis Motschulsky
and its natural enemies in Serbia. U:


A.P.B. Krpan (ur.) Biological-Ecological and
Energetic Characteristics of Indigobush (Amo r stiže
ili nešto premašuje produkcija od 30 t/ha zelene
mase.Kajba (2009) bilježi da klonovi stablastih vrba
imaju najveći potencijal u produkciji biomase u kratkim
ophodnjama. U raznim se pokusima proizvedena suha
biomasa kretala od 9,3 t/ha do 19,8 t/ha.


Izneseni podaci ukazuju na konkurentnost amorfe u
proizvodnji biomase u kratkim ophodnjama, tim više
što se produkcija biomase postiže bez ikakvih agrotehničkih
mjera pa onda i pripadnih troškova.


– Conclusion
biološkim i ekološkim značajkama te udomaćene
biljne vrste i mogućem proširenju područja njenoga korištenja,
čime bi se umanjio njen negativan uticaj na
gospodarenje nizinskim šumama. Ponajprije, istraživanjem
biopotencijala skrećemo pozornost na energetsku
vrijednost amorfe iz prirode (ili iz budućih energetskih
nasada kratkih ophodnji), što rezultati prikazani u
ovome radu apsolutno potvrđuju.
Uključivanje biomase amorfe u alternativne energetske
tokove donosi višestruke koristi i razvojne
šanse. Mišljenja smo da bi se time značajno povećala
količina raspoložive šumske biomase u Hrvatskoj, šumarstvo
bi proširilo asortiman proizvoda, smanjili bi se
troškovi obnove nizinskih šuma, a žiteljima ruralnih i
urbanih sredina u području rasprostranjenja amorfe ot


vara se mogućnost stjecanja prihoda vezano za uzgoj i
pridobivanje biomase amorfe i rad energetskih pogona.


– References
pha fruticosaL.) in Croatia, Book ofAbstracts
and CD, M. Benko, p. 33/59, Zagreb.
Glavaš, M., 1990: Upoznajmo amorfu. Pčela, 8
(109): str. 223–227, Zagreb.
Glavaš, M. 2009: Ekonomski značaj amorfe
(Amorpha fruticosa L.)//Economic importance
of Indigobush (Amorpha fruticosa L.).U: A.P.B.
Krpan (ur.) Biological-Ecological and Energetic


Characteristics of Indigobush (Amorpha fruticosaL.)
in Croatia, Book ofAbstracts and CD,


M.Benko, p. 16/42, Zagreb.
Gradečki-Poštenjak, M., Liović, B., S. Novak
Agbaba, 2009: Kvalitativne osobitosti sjemena
čivitnjače (Amorpha fruticosa L.)//Qualitative
properties of Indigobush seed (Amorpha fruticosa
L.).U:A.P.B. Krpan (ur.) Biological-Ecological
and Energetic Characteristics of Indigobush
(Amorpha fruticosa L.) in Croatia, Book ofAbstracts
and CD, M. Benko, p. 31/57, Zagreb.
Idžojtić, M., Poljak, I., M. Zebec, S. Perić,
2009: Biološka svojstva, morfološka obilježja i
ekološki zahtjevi čivitnjače (Amorpha fruticosa


L.)//Biological, morphological and ecological
characteristics of Indigobush (Amorpha fruticosa