DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 198     <-- 198 -->        PDF

S. Perić, M. Tijardović, A. Jazbec: REZULTATI ISTRAŽIVANJAPROVENIJENCIJAZELENE DUGLAZIJE U ... Posebni broj Šumarskog lista, (2011), 1-3


Volumen (m
3
)
Figure 295 % confidence intervals for volume (in 45. year after trial establishment) on Mikleuška locality


Slika 2. 95 % interval pouzdanosti za drvni volumen u 45. godini na lokalitetu Mikleuška.


RASPRAVA– Discussion


S obzirom da analizirane provenijencije pokrivaju
velik dio prirodnog areala zelene duglazije (42°36´–
50°50´ sjeverne zemljopisne širine, 119°10´–123°30´
zapadne zemljopisne duljine, 0–1350 m n. v.), te obuhvaćaju
provenijencije iz Europe i Hrvatske gdje je ona
alohtona vrsta, ne čudi što je raspon proizvodnje dr


33


vnog volumena velik (od 43,8 m/ha do 807,8 m/ha).
Ukoliko se u obzir uzmu ekološke karakteristike lokaliteta
na kojima su osnovane pokusne plohe može se zaključiti
kako one nisu imale značajniji utjecaj prilikom
izdvajanja najuspješnijih i najlošijih provenijencija.
Naime, općenito se za sve analizirane lokalitete može
reći kako su najuspješnije europske provenijencije
(Danska Hvidilde i Bugarska Šipka), te provenijencije
s nižih nadmorskih visina Savezne državeWashington.
Ovakvi rezultati samo potvrđuju prethodna istraživanja
u kontinentalnom dijelu Hrvatske (Orlić iOcvirek
1996, Orlić i Ocvirek 1994, Orlić i Ocvirek
1991).


PremaOrlićuiOcvireku(1994) nadmorske vi-
si ne ispitivanih lokaliteta kreću se od 110 m n. v. (Durgu
tovica) do 145 m n. v. (Slatki Potok). Razlika na d


mo r skih visina je 45 m, a logično je da su se najbolje


provenijencije pokazale upravo s odgovarajućih nad


morskih visina prirodnog areala.


PremaKlepcu (1962) zelenu duglaziju se preporučuje
saditi na duboka, rahla, svježa i topla tla,što je
preduvjet za njezino dobro uspijevanje. PremaOrliću
iOcvireku (1996, 1991) tla na lokalitetima su definirana
kao rigolano lesivirano tlo na karbonatnom lesu
za lokalitet Durgutovica, tlo rigolano lesivirano do rigolano
lesivirano slabo pseudoglejno za lokalitet Slatki
Potok, te lesivirano pseudoglejno tlo, kisele do jako kisele
reakcije za lokalitet Mikleušku. Klima prema
istom izvoru je subhumidna vlažna s manjkom oborina
uVII,VIII I IX mjesecu na Durgutovici, te humidna s
manjkom oborina uVIII i IX mjesecu za Slatki Potok.


Na lokalitetu Durgutovica drvni volumen kreće se od


3


277 m/ha (provenijencija SalmonArm iz Britanske Ko


3


lumbije) do 691,6 m/ha (provenijencija Hvidilde iz Danske).
Najslabiji uspjeh pokazala je uz provenijenciju Sal


monArm i provenijencija Skrad iz Delnica (413,5 m/ha),
što ukazuje kako se ove provenijencije trebaju izbaciti iz
planova osnivanja kultura u ovome dijelu RH (navedene
provenijencije su uglavnom s viših predjela). Iako druga
po proizvodnji volumena, provenijencija Skrad bi se trebala
i dalje pratiti s obzirom da njezin volumen ima pro


sječan iznos,ako se uspoređuje s kulturama u prirodnom


rasprostranjenju, a mogla bi imati veću otpornost na neke


štetnike,što ovim istraživanjem nije obuhvaćeno. Prove