DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 200     <-- 200 -->        PDF

S. Perić, M. Tijardović, A. Jazbec: REZULTATI ISTRAŽIVANJAPROVENIJENCIJAZELENE DUGLAZIJE U ... Posebni broj Šumarskog lista, (2011), 1-3


ZAKLJUČCI – Conclusions


Na temelju istraživanja uspjeha različitih provenijencija
zelene duglazije na tri lokaliteta kontinentalne
Hrvatske donose se sljedeći zaključci:


Visoka produkcija i dobre karakteristike drveta, te
široka ekološka valencija postavljaju zelenu duglaziju
na značajno mjesto prilikom osnivanja novih šumskih
kultura u Hrvatskoj.


Novije europske spoznaje naglašavaju njezino značenje
u okvirima klimatskih promjena,gdje je prepoznata
kao vrsta povoljnih bioloških osobina te se kao
takva preporučuje koristiti prilikom osnivanja novih
šumskih kultura.


Proizvodnja drvnog volumena u kulturama zelene duglazije
na više lokaliteta kontinentalne Hrvatske,ukazuje
na dobru proizvodnju pojedinih provenijencija (Hvidilde


–Danska, Šipka – Bugarska, provenijencije s nižih nadmorskih
visina Savezne države Washington) u usporedbi
s proizvodnjom na području njezinog prirodnog
areala ili s podacima iz kultura s europskog područja.


Prilikom postavljanja smjernica za odabir provenijencija
zelene duglazije za osnivanje šumskih kultura s
ciljem proizvodnje drveta, svakako je potrebno uzeti u
obzir i preživljenje u prvim godinama osnivanja pokusa,
koje ukazuje na osjetljivost pojedine provenijencije
i njezinu prilagodljivost na abiotske i biotske
čimbenike koji imaju odlučujući utjecaj na proizvodnju
drveta. Uzevši u obzir i preživljenje u prva dva desetljeća
starosti biljaka,potvrđuje se dobar odabir već navedenih
provenijencija.


Ekološka amplituda zelene duglazije je velika. Ipak,
potrebno je obratiti pozornost na tip tla s obzirom da
mnoge kulture stradavaju od abiotskih čimbenika (osobito
vjetar). Na istraživanim plohama sa zabilježenim
izuzetno niskim volumenom po hektaru (Castle Rock,
SalmonArm, Shady Cove), preostao je mali broj stabala
uslijed velikih šteta uzrokovane abiotskim čimbenicima,
zbog čega ove provenijencije treba isključiti
prilikom izrade planova gospodarenja i ne koristiti ih
za osnivanje šumskih kultura na području kontinentalnog
dijela RH.


Najproduktivnije provenijencije (Hvidilde– Danska,
Šipka– Bugarska, provenijencije s nižih nadmorskih visina
Savezne državeWashington) preporučuju se koristiti
u kontinentalnom dijelu nižih nadmorskih visina,jer su se
u usporedbi s rezultatima međunarodnih istraživanja pokazale
uspješnim na svim istraživanim lokalitetima.


S obzirom na dobre rezultate i date preporuke za pojedine
provenijencije zelene duglazije,potrebno je povezati
proizvodnju šumskog reprodukcijskog materijala s potencijalnim
površinama za osnivanje novih šumskih kultura.


Postoji potreba daljeg istraživanja proizvodnje drvnog
volumena zelene duglazije u RH,s obzirom da
sadašnji rezultati ukazuju na izuzetno dobru proizvodnju
u usporedbi s proizvodnjom u kulturama na području
prirodnog rasprostranjenja, te područja gdje je
ona introducirana vrsta.Također se istraživanjem trebaju
obuhvatiti i pokusne plohe na višim nadmorskim
visinama kontinentalnog dijela Hrvatske.


ZAHVALA – Acknowledgements


Ovo istraživanje provedeno je u okviru projekta
“Gospodarenje kulturama četinjača”, uz financijsku
potporu poduzeća “Hrvatske šume” d.o.o. Želimo se
osobito zahvaliti na susretljivosti i iskazanoj pomoći


LITERATURA
Ferron, J. L., F. Douglas, 2010: Douglas-fir in
France: history, recent economic development,
overviews for the future. U: H. Spiecker, U.
Kohnle, K. Makkonen-Spiecker, K. von Teuffel,
Opportunities and risks for Douglas fir in a
changing climate, Forstliche Versuchs- und
Forschungsanstalt Baden-Wurttemberg, XI,
Freiburg.
Fischer,S., B.Neuwirth, J.Löffler, M. Winiger,
2010: Tree-ring growth of West-German
Douglas-fir under changing climate conditions.


U: H. Spiecker, U. Kohnle, K. Makkonen-
Spiecker, K.von Teuffel,Opportunities
and risks for Douglas fir in a changing climate,
Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Ba den-
Wurttemberg, 16, Freiburg.


upraviteljima i djelatnicima UŠP Bjelovar (šumarije
Veliki Grđevac), UŠPVinkovci (šumarije Mikanovci) i
UŠPZagreb (šumarije Kutina).


– References
Gračan,J., 1984:Varijabilnost provenijencija obične
smreke (Picea abies /L./ Karst.) u dijelu pri rodnog
rasprostranjenja. Doktorska diser tacija,
str. 1–-43.
Griesbauer, H. P., D. S. Green, 2010: Climatic
and regional patterns in Douglas-fir climate
growth relationship in British Columbia,
Canada. U: H. Spiecker, U. Kohnle, K. Makkonen-
Spiecker, K. von Teuffel, Opportunities and
risks for Douglas fir in a changing climate,
Forstliche Versuchs-und Forschungsanstalt
Baden-Wurttemberg, 9, Freiburg.


Hein,S.,A. R. Weiskittel, U.Kohnle,2008: Effect
of wide spacing on tree growth, branch and
sapwood properties of young Douglas-fir (Pse u do
tsuga menziesii (Mirb.) Franco.) in south