DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 204     <-- 204 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE – PRELIMINARYCOMMUNICATION Šumarski list – Posebni broj (2011), 202-210


UDK 630* 442


ZAŠTITAŠUMA PITOMOG KESTENA


PROTECTION OF SWEET CHESTNUT STANDS


11 2


Sanja NOVAKAGBABA, Nevenka ĆELEPIROVIĆ, Mirna ĆURKOVIĆ PERICA


SAŽETAK: Istraživan je utjecaj načina gospodarenja (njege, čišćenja i
prorede) na zdravstveno stanje pitomog kestena tj. na pojavu bolesti raka kore
i različitih tipova rakastih formacija. Cilj rada je zaštita pitomog kestena i podizanje
kvalitete kestenovih sastojina i stabala te utvrditi kako gospodariti pitomim
kestenom u cilju njegovog očuvanja. U tu svrhu osnovane su 2007.
dvije pokusne i kontrolna ploha na području UŠP Sisak, Šumarija HrvatskaKostajnica u gospodarskoj jedinici Šamarica I u odjelu 91a. Na pokusnim
plohama u jesen iste.godine provedena su dva intenziteta prorede: na pokusnoj
plohi I: ostavljeno je 1–2 stabla pitomog kestena na panju i na pokusnoj
plohi II: ostavljana su 3–5 stabala na panju. Odstranjivana su stabla nepravilna
rasta, stabla zaražena aktivnim rakom, a ostavljana su stabla pravna,
zdrava, s kalusirajućim rakom i površinskim rakom. Veličina ploha je 50 x 100


m.Na pokusnim plohama praćeno je zdravstveno stanje i razvoj tipova rakastih
formacija nakon provedenog zahvata prorede i čišćenja. Evidentirani su i
prsni promjeri kestenovih stabala. Izmjera je obavljena 2010. godine u jesen
na kraju vegetacije, tri godine nakon provedenog zahvata. U odjelu 92a sakupljeni
su uzorci kore zaražene rakom i izolirana je gljiva Cryphonectria parasiticate
je osnovana kolekcija bijelih hipovirulentnih sojeva ove gljive, koji će
se upotrijebiti u nastavku istraživanja s ciljem biološke kontrole bolesti. Na
pokusnoj plohi s jačim intenzitetom prorede, stabla su postigla veće promjere i
veći postotak zdravih stabala i stabala s kalusirajućim rakom te manji postotak
stabala s aktivnim rakom. Na kontrolnoj plohi su debljinski promjeri stabala
manji, postotak zdravih stabala i stabala s kalusirajućim rakom je manji
nego na pokusnim plohama, dok je broj površinskih nekroza malo viši. Pokusna
ploha II ima pravilniju strukturu sastojine od pokusne plohe I i kontrole.
Rezultati ukazuju na potrebu nastavljanja praćenja pokusa i proširivanja
istraživanja osnivanjem novih pokusnih ploha.


Ključne riječi:pitomi kesten, zaštita kestenovih sastojina, rak kestenove
kore, Cryphonectria parasitica, gospodarenje, zdravstveno stanje


UVOD– Introduction


Najveće površine kestenovih šuma u Hrvatskoj na-stenza sisačko-moslavačku županiju ima ekonomsku,
laze se na području Uprave šuma podružnica Sisak. Od ekološku, socijalnu i turističku važnost posebice za
ukupno 15 000 ha kestenovih sastojina kojima gospo-proizvodnju ploda i drva, za zaštitu tla, očuvanje biodidare
Hrvatske šume d.o.o., 50% nalazi se na području verziteta, kao element pejzaža te za odmor i rekreaciju.
UŠP Sisak (Novak Agbaba et al.2000). Pitomi ke-Problematika zaštite kestena u Hrvatskoj sagledava se s


različitih gledišta: zaštite, uzgoja, uređivanja, fitoceno


1


Dr. sc. Sanja Novak Agbaba (sanjan@sumins.hr)


1


logije i genetike, u cilju zaštitite pitomog kestena i pro-
Hrvatski šumarski institut, Cvjetno naselje 41, Jastrebarsko


Dr. sc. Nevenka Ćelepirović (nevenkac@sumins.hr),


moviranja njegove važnosti kao šumske vrste(Novak


2


Dr. sc. Mirna Ćurković Perica (mirna@botanic.hr),


Agbaba et al.2005). Bolest rak kore narušava zdrav


Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet,
Marulićev trg 4, Zagreb


stveno stanje pitomog kestena i ograničavajući je čim