DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 244     <-- 244 -->        PDF

I. Seletković, N. Potočić, M. Šango: PRIMJENJIVOST PREPARATAZAFOLIJARNU PRIMJENU HUNGAVIT ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 239-247


venu (Bergmann 1992). Novija istraživanja doprinose
afirmacijiuloge kalcija u kontroliranju vodnog statusa
drveća (Marigo i Peltier 1996.). Kao i kod
kalija, koncentracije kalcija u lišću rastu s primijenjenom
dozom Hungavita. Postignute vrijednosti u okviru
su normalnih vrijednosti (3,0–15 mg/g suhe tvari,
Bergmann1992 premaFiedleriHohne1985).


Magnezijima svoju najpoznatiju ulogu u molekuli
klorofila. Osim uloge u fotosintezi, magnezij također
utječe na volumen koloida plazme i time na reguliranje


Visine biljaka i promjer vrata korijena –
Rast sadnica bukve u prvoj godini je od posebne
važnosti za kasnije preživljenje i razvoj biljaka (Larsen
2007). Dokazano je kako visina sadnica najbolje
predviđa rast, a promjer vrata korijena preživljenje sadnica
nakon presadnje (Walker iHuntt,1999, prema


vodnog potencijala, to jest gospodarenje biljke vodom.
Smanjenje rasta korijena kod deficijencije magnezija
ima značajan utjecaj ne samo na usvajanje hraniva i
vode i time na otpornost biljaka na sušu i adaptaciju na
hranivima siromašna tla (Marschner 2002 prema
Roberts i dr.1989).Koncentracije magnezija rastu s
dozom primijenjenog preparata, što je izraženije u lišću
sadnica bukve. Sve se vrijednosti nalaze u granicama
normalnih koncentracija (1,5–3,0 mg/g suhe tvari,
Bergmann1992 premaFiedleriHohne1985).


Height of plants and root collar diameter


Mexal iLandis,1990). Prema istraživanjimaStilinovića
(1987) promjer korijenovog vrata jedan je
od najvažnijih kriterija kvalitete sadnica listača. Međutim,
utjecaj Hungavita na promjer korijenovog vrata ili
rast sadnica u visinu nije utvrđen.


Tablica 3. Visine i promjeri vrata korijena sadnica obične bukve, srednje vrijednosti po tretmanima


Table 3 Height of plants and root collar diameter of common beech seedlings, mean values by treatments


Tretman-Treatment
d(mm), početak pokusa
diameter (mm),
start of experiment¸¸
h (cm), početak pokusa
height (cm),
start of experiment
d(mm), kraj pokusa
diameter (mm),
end of experiment
h (cm), kraj pokusa
height (cm),
end of experiment
B0 4,8 32,6 5,4 35,4
B1 5,1 32,8 5,1 32,8
B2 5,2 35,9 5,6 37,4


Tablica 4. Visine i promjeri vrata korijena sadnica hrasta lužnjaka


Table 4 Height of plants and root collar diameter of pedunculate oak seedlings


Tretman-Treatment
d(mm), početak pokusa
diameter (mm),
start of experiment¸¸
h (cm), početak pokusa
height (cm),
start of experiment
d(mm), kraj pokusa
diameter (mm),
end of experiment
h (cm), kraj pokusa
height (cm),
end of experiment
H0 2,9 17,5 5,4 34,7
H1 2,8 16,9 5,3 32,8
H2 2,8 17,2 5,2 34,6


Biomasa nadzemnog dijela sadnica – Biomass of above-ground part of seedlings


Pri većim dozama gnojiva, pove
ćan je rast nadzemnog u odnosu
na podzemni dio biljaka(Cannell
i Dewer 1994). Biomasa (masa
suhe tvari) lišća i stabljika sadnica
bukve rasla je s dozom Hungavita,
(slika 1., slika 2.) a negativan utjecaj
doze na parametre korijena nije
utvrđen, dapače, razvoj korijena
bio je usklađen s rastom nadzemnog
dijela sadnica.


Slika 1. Biomasa stabljika obične bukve


Figure 1Biomass of common beech stems