DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 245     <-- 245 -->        PDF

I. Seletković, N. Potočić, M. Šango: PRIMJENJIVOST PREPARATAZAFOLIJARNU PRIMJENU HUNGAVIT ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 239-247


Slika 2. Biomasa lišća obične bukve


Figure 2Biomass of common beech leaves


Slika 3. Biomasa stabljika hrasta lužnjaka


Figure 3Biomass of pedunculate oak stems


Slika 4. Biomasa lišća hrasta lužnjaka


Figure 4Biomass of pedunculate oak
leaves


Kod hrasta lužnjaka masa lišća i
stabljika kod tretiranih biljaka također
je veća u odnosu na kontrolni
tretman, međutim najveća biomasa
zabilježena je u tretmanu H1, (slika
3., slika 4.), što ses druge strane negativno
odrazilo na smanjenje duljine,
oplošja i volumena korijena te
broja vrhova u tom tretmanu.