DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 250     <-- 250 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI – PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list – Posebni broj (2011), 248-263
UDK 630* 49 : 562 (Abies alba Mill.)


SUŠENJE OBIČNE JELE (Abies alba Mill.) S PROIZVODNOG STAJALIŠTA
NA PRIMJERU NEKOLICINE BUKOVO-JELOVIH SASTOJINA


PRODUCTIONASPECT OF SILVER FIR (Abies alba Mill.) DIEBACK ON
EXAMPLE OFAFEW BEECH-FIR STANDS


Elvis PALADINIĆ, Denis ŠTIMAC, Hrvoje MARJANOVIĆ,
Ivan BALENOVIĆ, M. Zorana OSTROGOVIĆ*


SAŽETAK: Problematika koju rad istražuje je sušenje obične jele u bukovo-
jelovim šumama s proizvodnog stajališta. Proizvodnjom šumskih drvnih
sortimenata jele u sastojinama različitih kategorija zdravstvenog stanja,
ostvaruje se sortimentna struktura koja vrlo često značajno odstupa od planirane
strukture, a time i od planiranih prihoda proizvodnje. Navedene razlike
između planirane i ostvarene proizvodnje, koje su značajne za sastojine u kojima
je jela umjereno do izrazito narušenog zdravstvenog stanja, ponajprije
promatrajući osutost krošanja, glavna su tema ovoga rada.


Područje istraživanja određeno je granicama Uprave šuma Podružnice
Delnice, s naglaskom na one gospodarske jedinice, odnosno odjele zahvaćene
intenzivnim sušenjem stabala jele. U skladu s tim, te uz stručnu pomoć Ekološkog
i Proizvodnog odjela navedene Podružnice, prikupljanje podatka obavljeno
je na području gospodarskih jedinica “Brloško” i “Široka Draga”.
Osnovna razlika na temelju koje su te jedinice odabrane je u kategoriji općeg
zdravstvenog stanja stabala jele.


Terensko istraživanje provođeno je u skladu s operativnim proizvodnim
planom Podružnice za svaku godinu istraživanja, na način da je odabrano nekoliko
odjela/odsjeka predviđenih za prebornu sječu tijekom godine. Na terenu
su prikupljani podaci o oborenim jelovim stablima i to osnovne mjerne
veličine prsni promjer i ukupna visina stabla, te mjere svakog izrađenog i klasiranog
sortimenta iz stabala uzorka. Prikupljeni terenski podaci obrađivani
suMicrosoft Excel 2007, te SPSS programom za statističku obradu podataka.


Analizom su potvrđene statistički značajne razlike između planirane i
ostvarene proizvodnje drvnih sortimenata jele u odjelima sa značajnim sušenjem
jele, a dokazane su značajne razlike između proizvodnje istovrsnih sortimentnih
klasa pridobivenih iz jelovih sastojina različitih kategorija
zdravstvenoga stanja.


Ključne riječi: kategorija zdravstvenoga stanja sastojine, obična
jela, sušenje, šumski drvni sortimenti, planirana proizvodnja, ostvarena proizvodnja


*


Dr. sc. Elvis Paladinić, Hrvatski šumarski institut, e-mail: elvisp@sumins.hr
Denis Štimac, dipl. ing. šum., Uprava šuma Podružnica Delnice,
e-mail: denis.stimac@hrsume.hr
Dr. sc. Hrvoje Marjanović, Hrvatski šumarski institut, e-mail: hrvojem@sumins.hr
Ivan Balenović, dipl. ing. šum., Hrvatski šumarski institut, e-mail: ivanb@sumins.hr


M.Zorana Ostrogović, dipl. ing. šum., Hrvatski šumarski institut,
e-mail: masao@sumins.hr