DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 269     <-- 269 -->        PDF

D. Matošević, M. Pernek: STRANE I INVAZIVNE VRSTE FITOFAGNIH KUKACAU ŠUMAMA... Šumarski list – Posebni broj (2011), 264-271


njihov intenzitet pojave u novom staništu nije mnogo
odudaralo od uzorka rasprostranjenja i intenziteta pojava
u drugim europskim zemljama (Csoka 2001;
Šefrova 2003;DAISIE 2009). Novija istraživanja
invazivnih vrsta pokazuju da se unos i širenje novih
vrsta štetnika dramatično ubrzalo u drugoj polovici 20.
stoljeća (Roquesi sur.2009). Od 1950. do 1974. go-
dine prosječno je u Europi otkriveno 8,1 vrsta kukaca
godišnje, dok se ta vrijednost za razdoblje od 2000. do
2007. povećala na čak 17,5 novih vrsta kukaca godišnje
(Roques i sur.2009). SjevernaAmerika iAzija
glavni su izvori novih invazivnih vrsta koje dolaze u
Europu (Mattson i sur.2007,Smithi sur.2007).


Svaka od vrsta nađenih ovim istraživanjem imala je
svoje specifične načine unosa i daljnjeg rasprostranjenja
u novom arealu.


Bagremovim lisnim minerima iz porodice Gracillariidae
(Parectopa robiniella Clemens, Phyllonorycter
robiniella Clemens) uspješne preduvjete za širenje daje
njihova biologija (Matošević 2007a) i kontinuirano
rasprostranjena biljka domaćin, obični bagrem (Robinia
pseudoacaciaL.). Mine ovih štetnika mogu se naći
u svim šumama, ali se značenje ovih vrsta kao šumskog
štetnika ne može usporediti primjerice s onime u Mađarskoj,
gdje je obični bagrem sa 20% učešća u šumskom
pokrovu najzastupljenija šumska vrsta (Csoka
2001). Ph. robiniella je prisutna u kontinentalnom, a
Pa. robiniella i u submedteranskom dijelu Hrvatske.
Ne očekuje se ekspolozija njihovih populacija i intenzivnije
štete,jer su dosadašnja istraživanja pokazala su
da su se autohtoni polifagni parazitoidi dobro prilagodili
na ove invazivne vrste štetnika (Matošević
2007a, Csoka i sur. 2009). Lisni mineri imaju vrlo
bogatu faunu parazitoida koji su najvažniji čimbenici
regulacije njihove populacije (Hawkins i Lawton
1987;Hawkins 1994). Uzimajući u obzir štetnost na
biljci domaćinu, značenje domaćina u šumskim ekosustavima
Hrvatske i gustoću populacije na istraživanim
lokalitetima,Ph. robinella i Pa. robiniella mogu se u
Hrvatskoj smatrati stranim vrstama koje su uspješno
kolonizirale nova područja.


Phyllonorycter issikiKumata prvi puta je u Hrvatskoj
zabilježen 2005. godine (Matošević 2007a) te
se do 2010. godine proširio na lipama u urbanim sredinama
i šumama središnjeg kontinentalnog dijela Hrvatske.
Nađen je na tri vrste lipa (Tilia cordataMill.,Tilia
platyphyllos Scop., Tilia tomentosa Moench). Iako se
očekivalo da će prvih godina nakon unosa,populacija
ovog štetnika naglo povećati svoju gustoću, to se nije
dogodilo, jer su se vjerojatno, zbog svojih bioekoloških
karakteristika sličnih autohtonim vrstama lisnih minera,
na njega prilagodili autohtoni parazitoidi (Matošević
2007b). Ne očekuju se veće estetske štete u
urbanim prostorima,jer vrsta preferira stabla u zasjeni,
u sastojinama i to donje grane i izbojke iz debla. Mine
su šatoraste i male i nekoliko mina na listu ne dovodi
do deformacije i propadanja listova. Sljedećih godina
prognozira se njegovo širenje u svim ekosustavima i
urbanim područjima gdje raste lipa, ali se ne očekuju
štete koje bi mogle imati utjecaja na zdravstveno stanje
stabala. Zbog svih ovih navedenih činjenica vrsta se u
Hrvatskoj može smatrati stranom.


Obolodiplosis robiniae Haldeman (Diptera: Cecidomyiidae),
bagremova muha šiškarica u Hrvatskoj je
prvi puta zabilježena 2008. godine (Pernek iMatošević
2009) u kontinentalnom, submediteranskom i
mediteranskom području (Tablica 1). Od prvog nalaza
do danas štetnik seproširiona svim lokalitetima gdje
se nalazi i njezina biljka domaćin. Zanimljivo je da je
zajedno s ovim štetnikom unesen i parazitoidPlatygaster
robiniae Buhl & Duso (Hymenoptera: Platigastridae)
(Pernek i Matošević 2009) koji je tijekom
istraživanja redovito nalažen u šiškama.Važnost ovog
štetnika za šumske ekosustave u Hrvatskoj nije velik
zbog relativno malog značenja njegove biljke domaći na,
običnog bagrema. Prognozira se širenje i udomać i vanje
ovog štetnika u svim područjima ras prostranjenja
biljke domaćina, ali i uspješno reguliranjenjegove populacije
unešenim monofagnim parazitoidom P. robiniaepa
se štetnik, unatoč vrlo brzom širenju na svim
područjima rasprostranjenja njegovog domaćna može
smatrati stranom vrstom.


Leptoglossus occidentalisHeidemann(Hemiptera:
Coreidae) je štetnik sjemena četinjača koji siše hranjive
tvari iz sjemenki, a tijekom zime na bazi iglica
(Kment iBanar2008). Uzrokuje zastoj razvoja sjemena
i otpadanje mladih češera,pa je time značajan
štetnik u sjemenskim sastojinama i plantažama četinjača.
U Hrvatskoj je prvi puta registriran2004. (Tescari
2004) na Cresu, a 2007. nađen je na Rabu,
Braču i Hvaru (Kment iBanar 2008) što ukazuje
na njezino brzo širenje u novom arealu.Ovim istraživanjem
vrsta je prvi puta zabilježena u kontinentalnom
području Hrvatske (područje Zagreba i Jastrebarskog)
na crnom boru (Pinus nigraArnold). Budući da je ovaj
štetnik zabilježen na 40 različitih vrsta četinjača
(Kment iBanar 2008)može se očekivati njegovo
brzo širenje na cijelo područje Hrvatske.Trenutačno
nisu zabilježene značajnije štete na četinjačama koje
čini ova vrsta stjenice te se vrsta može smatrati stranom,
ali ukoliko bi došlo do eksplozije populacije
ovog štetnika i većih šteta vrsta bi mogla preći u kategoriju
invazivnih.


Metcalfa pruinosaSay (Hemiptera: Flatidae), medeći
cvrčak je slučajno unesen iz SjeverneAmerike u
Italiju 1979. g. otkuda se naglo proširio po drugim europskim
zemljama (Strauss 2010). U Hrvatskoj je
prvi puta otkriven 1993 (Gotlin Čuljak i sur.
2007).To je vrlo polifagan štetnik na agrumima, vinovoj
lozi, ukrasnom drvenastom bilju i šumskom dr