DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 275     <-- 275 -->        PDF

M. Benko, I. Balenović: PROŠLOST, SADAŠNJOST I BUDUĆNOST PRIMJENE METODADALJINSKIH ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 272-281


Slika 1. Pojednostavljeni shematski prikaz vrsta snimaka


Figure 1Sinplified scheme of remote sensing images


Od 60-ih godina prošloga stoljeća provode se u europskim
zemljama sustavna istraživanja primjene infracrvenih
kolornih (ICK) aerosnimaka za ustanovljavanje
oštećenosti šumske vegetacije (Murtha 1972). Metodologija
procjene oštećenosti šuma na ICK aerosni m cima
radi inventarizacije oštećenosti šuma je
operacionalizirana i u svjetskim se razmjerima primjenjuje
rutinski u šumarskoj praksi. U Hrvatskoj su se prva
istraživanja iz tog područja provela krajem 80-tih godina
20. stoljeća (Kušan1996).


Za praćenje stanja šuma i određivanje sastojinskih
parametara od šezdesetih godina prošloga stoljeća koriste
se i satelitske snimke. Danas imaju sve veće značenje
i primjenu u šumarstvu, budući da su prostornih
rezolucija manjih i od 1 m (Seletković 2008).


Kontinuirani razvoj novih i suvremenih metoda daljinskih
istraživanja otvara nove mogućnosti njihove
primjene na poslovima inventura šuma, a u cilju bržeg,
lakšeg, jednostavnijeg i jeftinijeg prikupljanja potrebnih
podataka.


U radu je prikazan pregled dosadašnjih istraživanja
te mogućnosti primjene metoda daljinskih istraživanja
u inventuri šuma u Hrvatskoj. U cilju usporedbe Hrvatske
i svijeta prikazan je kratak pregled istraživanja primjene
digitalne fotogrametrije u uređivanju šuma
provedenih u Europi i svijetu u posljednjih desetak godina.
Time se pokušalo odgovoriti na pitanja: ‘što je
učinjeno u prošlosti’, ‘gdje se sada nalazimo’i ‘u kojem
smjeru treba ići u budućnosti’u pogledu istraživanja u
Hrvatskoj. Nadalje, od novijih tehnologija daljinskih
istraživanja prikazana je LiDAR tehnologija i dioprovedenih
istraživanja njene primjene u šumarstvu.


Uvid u dosadašnje i sadašnje stanje primjene daljinskih
istraživanja u hrvatskom šumarstvu i mogućnosti
novih metoda daljinskih istraživanja na primjeru istraživanja
provedenih u svijetu, mogu poslužiti kao smjernice
za buduća istraživanja i primjenu novih metoda
daljinskih istraživanja u inventuri šuma u Hrvatskoj.


DOSADAŠNJAISTRAŽIVANJATE PRAKTIČNAPRIMJENA METODA
DALJINSKIH ISTRAŽIVANJAU INVENTURI ŠUMA U HRVATSKOJ


Past research and practical application of remote sensing
methods in croatian forest inventory


U Hrvatskoj su u posljednjih 30-ak i više godina na aerosnimkama te u novije vrijeme na satelitskim
provedena razna istraživanja primjenjivosti daljinskih snimkama (Balenović i dr.2010).
istraživanja na poslovima inventure šuma, ponajprije