DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 278     <-- 278 -->        PDF

M. Benko, I. Balenović: PROŠLOST, SADAŠNJOST I BUDUĆNOST PRIMJENE METODADALJINSKIH ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 272-281


Na temelju pregleda strane literature, istraživanja
mogućnosti primjene digitalne fotogrametrije na radovima
uređivanja šuma (izlučivanja sastojina i procjene
sastojinskih parametara) primjenom digitalnih aerosnimaka
mogu se podijeliti na:


metode manualne fotogrametrijske izmjere i vizu al ne
interpretacije digitalnih aerosnimaka (Magnussoni
dr.2007),


automatizirane i automatske metode fotogrametrijske
izmjere i interpretacije digitalnih aerosnimaka
(Anttila 2002,Nasset 2002,Korpela iAnttila
2004, Leckie i dr.2005, Zagalikis i dr.
2005,KeiQuackenbush2009).


Ovdje je nabrojan samo mali,neznatni dio radova, ali
je vidljivo da je broj provedenih istraživanja automatizi-


Slika 2. Digitalna fotogrametrijska stanica Photomod


Figure 2Digital photogrammetric workstation
(izvor –sourceRacurs 2011)


ranim ili automatskim metodama
značajno veći od broja provedenih
istraživanja manualnim metoda ma.
Štoviše, dodavanjem ostalih proučenih
znanstvenih radova taj bi se
omjer povećavao u korist automatskih
i automatiziranih metoda.


Jedan od razloga takvoga odnosa
nalazi se u primjenimanualnih metoda
koje zahtijevaju znatno veći
trud interpretatora, dok kod automatskih
metoda najveći dio posla
Nadalje, za pretpostaviti jei da su primijenjeni fotogrametrijski
softveribili u manjoj mjeri prilagođeni korisniku
u usporedbi sa softverima i DFS koji su danas na
raspolaganju. Unatoč određenim prednostima automatizirane
i automatske metode,još uvijek ne mogu dostići
manualne metode u pogledu točnosti dobivenih rezultata
(pri određivanju vrsta drveća i procjeni sastojinskih
parametara u mješovitim sastojinama), pa je njihova
praktična primjena još uvijek upitna. Navedeno,kao i
stalannapredak i razvoj fotogrametrijskih softvera, računala
i DFS dovoljni su razlozi za nova istraživanja primjene
kako automatskih, tako i manualnih metoda
digitalne fotogrametrije u praktičnome šumarstvu.


Potrebno je napomenuti da su ovdje nabrojana samo
određena istraživanja primjenemetoda digitalne fotogrametrije
na aerosnimkama pri procjeni sastojinskih
parametara (uređajna inventura šuma), te da je primjena
metoda istraživana i u drugim tipovima inventura
šuma (inventarizacija oštećenosti, nacionalna
inventura šuma).Također, osim na aerosnimkama metode
digitalne fotogrametrije provode se i na satelitskim
snimkama, posebice danas kada su se satelitske
snimke svojom prostornom rezolucijom približile aerosnimkama,
a današnja računala i DFS omogućuju njihovo
procesiranje i korištenje.


Jedno od područja daljinskih istraživanja koje u posljednjih
15-tak godina zauzima velik interes istraživača
u Europi i svijetu, su istraživanja mogućnosti
primjene LiDAR (eng. Light Detection and Ranging)
tehnologije laserskog skeniranja u šumarstvu (slika 3).
Općenito, LiDAR je potpuno automatizirani, aktivni,
optičko-mehanički postupak prikupljanja prostornih
podataka (Gajski 2007).


Istraživane su mogućnosti procjene sastojinskih parametara
primjenom LiDAR tehnologije, ponajprije
procjene visine stabala (Nasset 1997a, 1997b, 2002,
2002b,Magnussen iBoudewyn 1998,Magnusseni
dr. 1999, NassetiBjerknes2001,Nasseti
Okland 2002, Popescu i dr. 2002, Holmgren


obavlja računalo. Primjenom auto-


Slika 3. Digitalni model vegetacije kao rezultat laserskog skeniranja LiDAR sustavom
matskih metoda nastoji se ukloniti i Figure 3 Digital vegetation model as result of Laser scanning with LiDAR technology
utjecaj subjektivnosti interpretatora.
(izvor –sourceGeofoto)