DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 279     <-- 279 -->        PDF

M. Benko, I. Balenović: PROŠLOST, SADAŠNJOST I BUDUĆNOST PRIMJENE METODADALJINSKIH ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 272-281


2004,Nasset iGobakken 2005,Goodwin i dr.
2006,Hollaus i dr.2006,Maltamo i dr.2006, Lee
i Lucas 2007,Yu 2007), mogućnosti procjene broja
stabala (Nasset iBjerknes2001), mogućnosti delineacije
i izmjere dimenzija krošanja (Nasset i
Okland 2002, Pouliot i dr.2002, Popescu i dr.
2003, Andersen i dr.2004, Goodwin i dr.2006),
mogućnosti procjene omjera smjese vrsta drveća (Donoghue
i dr.2007), mogućnosti procjene gustoće sastojina
(Nasset 1997, 2001, 2002a, Nasset i


ZAKLJUČCI –
Uslijed napretka tehnologije i sve većih mogućnosti
primjene metoda daljinskih istraživanja, iste imaju sve
veću uporabu prilikom provođenja inventura šuma. Na
tom tragu, i u Hrvatskoj je proteklih tridesetak godina
proveden značajan broj istraživanja o različitim mogućnostima
primjene daljinskih istraživanja u inventuri šuma.
U svim dosadašnjim istraživanjima (Pernar 1994,
Pernari dr.2007a, 2007b, 2008) metoda procjene oštećenosti
šuma fotointerpretacijom na ICK aerosnimkama
pokazala se ravnopravna terenskom načinu procjene rada
po svojoj točnosti, a mnogo učinkovitija s obzirom na
ostvarenu brzinu i objektivnost. Kroz dosadašnja istraživanja
izrađena je metodologija prikladna za operativnu
primjenu pri inventarizaciji oštećenosti šuma.Pri periodičkoj
inventarizaciji zdravstvenog stanja šuma metodama
daljinskih istraživanja omogućeno je jednostavno
praćenje promjena stanja šuma između dviju inventura,
uočavanje novih žarišta sušenja stabala ili drugih oštećenja,
što je posebno važno u današnjim izmijenjenim i poremećenim
ekološkim uvjetima.Također,Klobučar i
dr. (2010) utvrdili su mogućnost korištenja digitalne
analize slike u utvrđivanju oštećenosti sastojina.
Pojedina istraživanja (Seletko vić i dr. 2008,
Klobučar i dr. 2008) ukazala su


na mogućnost operativne primjene
satelitskih snimaka za potrebe šumarstva,
ponajprije prilikom kartiranja
zemljišta i procjene sastojinskih
parametra kada se ne traži velika
točnost dobivenih podataka. Upravo
su prilikom provođenja Nacionalne
inventure šuma Hrvatske primijenjene
IRS satelitske snimke visoke
prostorne rezolucije. Neprestanim
razvojem tehnologije i lansiranjem
novih satelita koji omogućavaju pridobivanje
snimaka sve većih prostornih
rezolucija proširit će se i
poboljšati mogućnosti primjene satelitskih
snimaka.


Gobakken 2005, Lee i Lucas 2007), mogućnosti
procjene temeljnice (Holmgren 2004), mogućnosti
procjene volumena sastojina (Nasset 1997b, 2002a,
Holmgren 2004,Maltamo i dr.2006,Hollaus i
dr. 2007), mogućnosti procjena biomase i zaliha ugljika
u sastojinama(Nasset 2004,Popescu 2007,Zhao
i dr. 2009, García i dr. 2010), mogućnosti procjene
rasta sastojina (Nasset iGobakken2005, Yu2007,
Woodget i dr.2007)i dr.


Conclusions


rezolucija tu imaju značajniju primjenu u odnosu na satelitske
snimke. Pojedina istraživanja primjene aerosnimaka
pri fotogrametrijskoj izmjeri sastojina i
sastojinskih veličina te izlučivanja sastojina, prikazana
u ovome radu, polučila su dobre rezultate.


Unatoč tome, daljinska istraživanja nisu našla svoju
širu praktičnu primjenu u uređajnoj inventuri šuma,ali
ni u ostalim segmentima praktičnog šumarstva Hrvatske.
Postoji niz razloga za to, a među glavnima su svakako
novac (visoka cijena opreme i aerosnimaka),
zahtjevan uredski rad koje zahtijevaju klasične fotogrametrijske
metode, nedovoljno stručnih kadrova, ali i
nepovjerenje u nove metode.


Kratki prikaz manjeg dijela trenutno aktualnih metoda
i tehnologija (digitalna fotogrametrija, LiDAR) i
provedenih istraživanja njihove primjene u šumarstvu
u svijetu imao je za cilj, osim upoznavanja čitatelja,
dati smjernice za eventualna buduća istraživanja u Hrvatskoj.
U tu svrhu namjerno je prikazana LiDAR tehnologija.
Naime, hrvatska tvrtka Geofoto d.o.o. svoju
je modernu tehnologiju upotpunila kupnjom LiDAR
Sustava – IGI LiteMapper 6800-400 (slika 4). Na taj
način hrvatskim istraživačima i hrvatskom šumarstvu,


U uređajnoj inventuri šuma po-


Slika 4. LiDAR Sustav – IGI LiteMapper 6800-400
trebni su podaci veće točnosti, Figure 4 LiDAR system – IGI LiteMapper 6800-400
stoga aerosnimke većih prostornih
(izvor –sourceGeofoto)