DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 284     <-- 284 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI – PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list – Posebni broj (2011), 282-292


UDK 630* 569


ISTRAŽIVANJE STRUKTURE STARIJIH I STARIH SASTOJINAOBIČNE
BUKVE U GOSPODARSKOJ JEDINICI “ĐURĐEVAČKABILOGORA”


RESEARCH ON STRUCTURE OF OLDERAND OLD COMMON BEECH
STANDS IN MANAGEMENT UNIT “ĐURĐEVAČKABILOGORA”


11 2


Vladimir NOVOTNY , Ivan BALENOVIĆ, Nikolina MEDENJAK,


Dalibor ŠTORGA
3, Damir POŠTA
3


SAŽETAK: Obična bukva (Fagus sylvatica L) je najrasprostranjenija vrsta
drveća u Hrvatskoj. Zbog svojih fizioloških i ekoloških karakteristika (vrsta
sjene, sposobnost rasta na širokom rasponu različitih tala, topografskih pozicija
i klimatskih uvjeta) obična bukva u Hrvatskoj tvori različite sastojine, od
čistih do mješovitih zajedno s različitim vrstama drveća i različitih strukturnih
karakteristika. Svojstvo bukve da pridolazi u širokom opsegu različitih ekološko-
gospodarskih uvjeta, te da tvori sastojine različitih strukturnih karakteristika,
uzrokuje sve veća odstupanja vrijednosti elemenata strukture
gospodarskih sastojina od vrijednosti tih elemenata u prirasno prihodnim tablicama,
kako za bukvu, tako i za ostale vrste koje s njom pridolaze.


Na temelju toga, nameće se potreba istraživanja strukture bukovih sastojina
i primjenjivosti prirasno prihodnih tablica istraživanih vrsta na lokalnoj razini.


Cilj ovoga rada predstavlja istraživanje osnovnih strukturnih elemenata
gospodarenih bukovih sastojina i usporedba istih s tabličnim vrijednostima
postojećih prirasno prihodnih tablica domaćih autora.


Terenska izmjera provedena je na 449 kružnih ploha smještenih u 18 odabranih
odsjeka u IV i V dobnom razredu na području gospodarke jedinice
Đurđevačka Bilogora. Intenzitet uzorkovanja bio je 5 % ukupne površine odabranih
odsjeka.


Rezultati istraživanja prema očekivanjima pokazuju odstupanja od tabličnih
vrijednosti postojećih prirasno prihodnih tablica domaćih autora. Kao
takvi ukazuju na kompleksnost problematike i potrebu za ‘lokalnim pristupom’
u gospodarenju bukovim sastojinama, a u svrhu poboljšanja rasporeda dobne
strukture, kvalitete proizvodnje i potrajnosti prihoda, kako na lokalnoj, tako
na globalnoj razini, uzimajući u obzir namjenu, način i oblik gospodarenja
bukovim sastojinama.


Ključne riječi:Obična bukva, struktura sastojine, prirasno prihodne
tablice, dobna struktura, potrajnost prihoda


1


Mr. sc. Vladimir Novotny, dipl. ing. šum., Trnjanska cesta 35, 10000 Zagreb
Tel: ++38516311580; Fax: ++38516311588; E-mail: vladon@sumins.hr


1


Ivan Balenović, dipl. ing. šum.,Trnjanska cesta 35, 10000 Zagreb
Tel: ++38516311580; Fax: ++38516311588; E-mail: ivanb@sumins.hr


2


Nikolina Medenjak, dipl. ing. šum.,Vilka Novaka 50c, 42000 Varaždin
GSM: ++385992281682; E-mail: medenjak@sumins.hr


3


Dr. sc. Dalibor Štorga, dipl. ing. šum., Ivana Meštrovića 28, 48000 Koprivnica
GSM: ++38598451641; E-mail: dalibor.storga@hrsume.hr


3


Damir Pošta, dipl. ing. šum., Ivana Meštrovića 28, 48000 Koprivnica
GSM: ++38598450151; E-mail: damir.posta@hrsume.hr