DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 54     <-- 54 -->        PDF

M. Ivanković, M. Popović, S. Bogdan: VARIJABILNOST MORFOMETRIJSKIH SVOJSTAVAŽIREVAI ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 46-58


Tablica 3. Tip 3 F-test značajnosti efekta sjemenskih zona (fiksni efekt)za istraživana svojstva žira i jednogodišnjih sadnica


Table 3 Type 3 significance F-test of the seed zone effect (fixed effect)for the studied acorn and one-year seedling traits


Svojstvo –Trait Stupnjevi slobode brojnika
Numerator degress of freedom
Stupnjevi slobode nazivnika
Denumenatot degrees of freedom F p
Duljina žira –Acorn lenght 2 13,9 0,33 0,7245
Širina žira –Acorn widht 2 13,8 0,03 0,9669
Masa žira –Acorn mass 2 14,1 0,14 0,8688
Odnos duljina/širina
The ratio lenght/widt 2 13,9 0,19 0,8274
Volumen žira –Acorn volume 2 13,9 0,06 0,9377
Visina jednogodišnjih sadnica
One-year seedling heights 2 14 0,81 0,4645


Tablica 4. Grupe populacija dobiveneTukey-Kramer-ovim testom za svojstvo volumena žira.


Table 4 Population groupes derived Turkey-Kramer’s test for the properties of acorn volume


Oznaka provenijencije
Mark of the provenance
Šumarija
Forest office
Gospodarska jedinica; odjel/odsjek
Working unit; compartment/subcompartment
Grupa
Group
HR 389 Karlovac Domačaj-Kovačevački lug; 14a,b A
HR 368 Sunja Posavske šume; 123a, 124a,b,c,d A B
HR 58 Darda Haljevo-Kozaračke šume; 52a B C
HR 163 Stara Gradiška Ljeskovača; 18e B C
HR 609 Buzet Mirna; 8d B C
HR 330 Velika Gorica Turopoljski lug; 8a, 9b B C
HR 16 Otok Slavir; 35 d, 48g, 48h B C
HR 627 Repaš Repaš Gabajeva greda; 20a,f, 25a B C
HR 387 Karlovac Rečićki lugovi; 26a,b,c,e, 48a,c,d,e C
HR 160 Trnjani Ilijanska-Jelas; 13a, 14b, 15b, 26a,b C
HR 318 Lipovljani Josip Kozarac; 43a, 54a, 113a C
HR 317 Kutina Kutinske nizinske šume; 30b C
HR 88 Koška Lacić Gložđe; 69a C D
HR 12 Gunja Trizlovi-Rastovo; 9b, 9d C D
HR 577 Požega Poljadijske šume; 48c C D
HR 203 Vrbovec Česma; 72a C D
HR AM Otok Lože;65a D


cm


Analiza visina jednogodišnjih sadnica –Seedling heights analysis


Prosječne vrijednosti za visine sadnica nakon prvog čajnosti za slučajne izvore varijabilnosti koji su u ovom
vegetacijskog perioda kretale su se od najmanje vrijed-slučaju populacije i familije unutar populacija.Analiza
nosti 12,6 cm kod populacije HR
203 (Česma; Šumarija Bjelovar) do
najviše 20,9 cm kod populacije HR
88 (Lacić-Gložđe, Šumarija Koška).


Na slici 3 prikazane su aritmetičke
sredine visina po ispitivanim
sjemenskim sastojinama. Rasponi
iznad i ispod aritmetičke srednje vrijednosti
označavaju standardne devijacije.
Može se vidjeti da su
populacije HR 203 i HR 627 bile
prosječno najniže, dok su najviše
bile HR 88 te HR 387.


Provedena analiza varijance prikazana
je u tablici 2. Cilj analize va-


Slika 3. Prosječne vrijednosti visina jednogodišnjih sadnica hrasta lužnjaka
rijance bio je utvrditi komponente


po istraživanim populacijama.
varijance i njihove statističke zna-Figure 3Average values of one-year seedlings height by studied populations