DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 69     <-- 69 -->        PDF

H. Marjanović, M. Z. Ostrogović, G.Alberti, I. Balenović, E. Paladinić, K. Indir1,A. Peressotti, D. Vuletić: DINAMIKA Šumarski list – Posebni broj (2011), 59-73


dnevnih vrijednosti koje nedostaju), odnosno praznine
nastale zbog odbacivanja podataka koji nisu prošli kontrolu
kvalitete (neobjašnjivi skokovi/padovi koncentracije,
snijeg u komori itd.) ili nisu izmjereni (sustav izvan
funkcije zbog problema s napajanjem ili vrlo niskom
temperaturom). Sveukupno 23,3%dnevnih vrijednosti
procijenjeno je modelom. Sumiranjem svih dnevnih vri


-2


jednosti dobivena je ukupna respiracija tla od 876gC m


-1
-2-1


god u2008. godini,odnosno 882gC m god u 2009.
godini. Kao i kod NEE i kod respiracije tla izraženo je sezonsko
kretanje s minimumom tijkom zime i maksimumom
tijekom ljeta (slike 3 i 4). Minimalna prosječna


-2 -1


dnevna respiracija tla iznosila je 0,35 gC m dan ,dok


-2 -1


je maksimalna iznosila 5,83 gC m dan .
Pretpostavljeni udio R je 50%od ukupne SR, pa je


h
-2 -1


prema tome R procijenjena na 438 gC m god u


h
-2 -1


2008. godini, odnosno 441gC m god u 2009. godini.


Slika4.
Respiracija tla mlade sastojine hrasta lužnjaka u razdoblju
od 1. siječnja 2008. do 31. prosinca 2009. godine; SR izmje ra
– rezultati kontinuiranog mjerenja automatskim susta vom
komora; SR model – rezultati modela ovisnosti respiracije
tla o temperaturi i vlažnosti tla (Reichstein i dr. 2003).


Figure 4 Soil respiration of young pedunculate oak stand in the period
of 1 January 2008 to 31 December 2009; SR measured


– results of continuous measurements with automated
chamber system; SR modelled – result obtained using daily
time step model proposed by Reichstein et al. (2003).


Neto primarna produktivnost (biometrijska metoda) i neto
produkcija ekosustava (kombinirana metoda) –


Net primary productivity (biometrical method) and net
ecosystem productivity (combined method)


Tjednim izmjerama pomoću dendrometarskih traka
željela se ustanoviti unutarsezonska dinamika, a konačne
vrijednosti prirasta korištene su za procjenu
ukupne neto produktivnosti sastojina u dohvatu stanice.
Visinski prirast dobiven je na temelju izmjera visina
prije početka i nakon završetka vegetacije za 2008.
godinu, a za 2009. godinu procijenjen je na temelju prirasta
u 2008.g. (pretpostavljen je jednaki visinski prirast
u obje godine). Prirast nadzemnog dijela sastojina
(za drvnu masu > 3 cm na tanjem kraju; taksacijska


3 -1 -1


granica 2 cm) iznosio je 15,64mha god u 2008. go


3 -1 -1


dini, odnosno 17,17mha god u 2009. godini.


Slika5. Neto produkcija (NEP) mlade sastojine hrasta lužnjaka pro cijenjena
koristeći dvije metode izmjere (NEPa – mikro meteorološka
metoda; NEPb – kombinirana metoda), za
razdoblje od 1. siječnja 2008. do 31. prosinca 2009. godine.


Figure 5Net ecosystem production of young pedunculate oak stand
estimated using two methods (NEPa – micrometeorological
method; NEPb – combined method), for period 1 January
2008 – 31 December 2009.