DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 76     <-- 76 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list – Posebni broj (2011), 74-89


UDK 630* 425 + 531 (001)


DINAMIKAOŠTEĆENOSTI I STRUKTURAKROŠANJA STABALA
HRASTALUŽNJAKAU ŠUMSKIM ZAJEDNICAMANAGREDI I U NIZI –
REZULTATI MOTRENJANATRAJNIM POKUSNIM PLOHAMA


DAMAGE DYNAMICSAND STRUCTURE OF THE PEDUNCULATE OAK TREE
CROWNS IN STANDS IN MICROELEVATIONSAND MICRODEPRESSIONS –
RESULTS FROM THE MONITORING ON PERMANENT EXPERIMENTAL PLOTS


Tomislav DUBRAVAC, Stjepan DEKANIĆ, Valentin ROTH*


SAŽETAK: Među širokim rasponom čimbenika koji definiraju odumiranje
stabala hrasta lužnjaka, najznačajniju ulogu zauzima upravo oštećenost krošanja
koja predstavlja prvi vidljivi simptom slabljenja vitalnosti stabla. Osim
toga, u šumarskoj je praksi oštećenost krošnje ključni kriterij pri doznaci stabala
u redovnim i sanitarnim sječama. Cilj je ovoga rada bio istražiti dinamiku
oštećenosti krošanja stabala hrasta lužnjaka i utjecaja oštećenosti krošnje na
prirast temeljnice tijekom duljeg razdoblja u dvije najvažnije šumske zajednice
hrasta lužnjaka u Hrvatskoj. Istraživanja su obavljena na trajnim pokusnim
plohama u zajednici hrasta lužnjaka i običnoga graba na gredi (II-G-10) i u zajednici
hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom u nizi (II-G-20). Obuhvaćeno je
ukupno 38 pokusnih ploha od kojih je na 13 obavljena ponovna izmjera i procjena
oštećenosti krošanja s intervalima izmjere od 9 do 17 godina. Udio stabala
sa značajno oštećenom krošnjom naglo se povećava nakon starosti
sastojine od oko 70 godina. Najveći intenzitet odumiranja (70 % u II-G-10 i
50 % u II-G-20) zabilježen je kod stabala s oštećenošću krošnje preko 60 %. U
sastojinama V. i VI. dobnog razreda, stabla sa značajno oštećenom krošnjom
imala su i značajno manji prirast temeljnice u usporedbi s vitalnim stablima
sličnih prsnih promjera i širina krošnje. Udio značajno oštećenih stabala, kao i
utjecaj oštećenja krošnje na prirast temeljnice, vrlo su slični u obje istraživane
zajednice. Međutim, zabrinjava činjenica da je u sastojinama II-G-20 u samo
jednom desetljeću evidentirano značajno povećanje sa 26 % na 70 % udjela
značajno oštećenih lužnjakovih stabala, pa se postavlja pitanje u kojem će se
smjeru dalje razvijati ove sastojine. Samo se nastavkom motrenja i daljnjim
istraživanjima može razlučiti radi li se o velikim oscilacijama u toj šumskoj zajednici
ili ipak o početku nepovratnoga procesa propadanja sastojina.


Ključne riječi:hrast lužnjak, oštećenost krošanja, struktura sastojine,
struktura krošanja, značajna oštećenost krošanja, prirast temeljnice, II-G-10,
II-G-20


UVOD– Introduction
Odumiranje stabala hrasta lužnjaka već je dugo vre-da je tijekom važenja zadnje gospodarske osnove podrumena
aktualna tema u stručnoj i znanstvenoj šumarskoj čja, od 1996. do 2005. g.posječeno oko 2,7mil. msluliteraturi,
kako u Hrvatskoj, tako i u Europi (Harapin i čajnoga prihoda hrasta lužnjaka,što je iznosilooko
Androić,1996;Thomasi dr.2002). O razmjerima 34 % ukupnoga lužnjakovog etata (Anon.2006B).
problema u današnje vrijeme dovoljno govori činjenica


S prvim pojavama intenzivnijega odumiranja stabala


i sastojina, pojavile su se i prve pretpostavke o čimbeni


* Dr. sc. Tomislav Dubravac, Stjepan Dekanić, dipl. ing. šum.


cima koji ga uzrokuju. Uglavnom se radilo o razmatra-


Dr. sc. Valentin Roth


njima u kojima se odumiranje lužnjakovih stabala


Hrvatski šumarski institut