DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 61     <-- 61 -->        PDF

D. Matošević: PRVI NALAZ BRIJESTOVE OSE LISTARICE (Aproceros leucopoda), NOVE INVAZIVNE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 57-61


ŠTETNOST– Damage


Ličinke brijestove ose listarice (slika 5) mogu potpuno
obrstiti brijestova stabla. Ovaj tip štete posebno je
značajan u urbanim područjima, gdje se turkestanski
brijest sadi kao ukrasno stablo. Obrštena stabla redovito
potjeraju novi list, ali su sljedeće godine zabilježena
i sušenja grana na tim stablima (Blank i sur.
2010). Do danas ne postoje podaci o dugoročnim učincima
defolijacije na brijestova stabla.


Prvi primjer jake defolijacije je onaj iz Japana 1991–
1993. godine, gdje su ličinke potpuno obrstile brije


stova stabla koja su se kasnije posušila. Iako je
brijestova osa listarica lokalno često prisutna,u Japanu
je ovo bio prvi slučaj golobrsta (Blank i sur.2010). U
Kini su 2006. godine zabilježene štete na brijestovima.
U Budimpešti jeosa obrstila stabla turkestanskog brijesta
2008. godine, a štete su zabilježene uz rubove šuma,
uz ceste, u urbanim područjima, a defolijacija je iznosila
preko 70%.UAustriji je 2009.na nekoliko lokaliteta


Slika 5. Karakteristični položaj ličinke brijestove ose listarice,


11. 5. 2011


Figure 5 Larvae of A. leucopoda with typical posture, 11 May 2011


zabilježena defolijacija, a u Poljskoj su 2008. i 2009.
zabilježene štete na stablima uz rubove šuma. U Rumunjskoj
je prosječna defolijacija iznosila od 74–98 %
(Blank i sur.2010; Vetek i sur.2010).


PRVI NALAZ U HRVATSKOJ– First record in Croatia


Brijestova osa listarica prvi puta je u Hrvatskoj nađena
30. 4. 2011. godine na lokalitetu Maksimir-sjever
(Tablica 1). Na listovima nizinskog brijesta koji raste u
podstojnoj etaži park šume u Maksimiru zamijećeni su
tipični cik-cak znakovi žderanja (slika 1). Na listovima
su pronađene ličinke (slika 5). Sljedeći nalaz je bio 11.
5.2011.kada su na listovima pronađeni prozračni kokoni
(slika 3). U entomološkom laboratoriju Hrvatskog


Tablica 1.Lokaliteti prvog nalaza brijestove ose listarice
(Aproceros leucopoda) u Hrvatskoj
Table 1 Localities of first record of Aproceros leucopoda
in Croatia


Datum
Date
Lokalitet
Locality
Koordinate
Coordinates
30. 4. 2011. Maksimir-sjever 45,8304N; 16,01848E
11. 5. 2011. Maksimir-jezero 45,8237N; 16,0216E
12. 6. 2011. Repišće-Gonjeva 45,7333N; 15,6948E
14. 8. 2011. Zagreb-Zavrtnica 45,8081N; 16,0004E


šumarskog instituta su nakon 2 dana(13. 5. 2011) iz
kokona su izašla imaga ose listarice (slika 4) i determinacija
je potvrđena na temelju ključa uBlank i sur.
(2010). Prisutnost brijestove ose listarice je na temelju
šteta na listovima potvrđeno i na lokalitetima Zagreb-
Zavrtnica (na turkestanskom brijestu) i Repišće-Gonjeva
(na nizinskom brijestu). Ovo je vjerojatno bila
prva generacija ose listarice.Tijekom ljeta i jeseni na
istim lokalitetima nađeni su svježi tragovi žderanja gusjenica,
ali nisu nađeni kokoni. Ovim se nalazom potvrđuje
prisutnost nove, invazivne vrste u Hrvatskoj, ali
nije utvrđen broj generacija godišnje.


Štete na listovima nisu bile velike, samo su pojedinačni
listovi bili potpuno obršteni (slika 2), dok su na
dijelu napadnutih listova bili prisutni samo karakteristični
cik-cak tragovi. Niti na jednom lokalitetu nije
došlo do djelomične ili potpune defolijacije brijestovih
stabala.


PROGNOZAŠIRENJA BRIJESTOVE OSE LISTARICE U HRVATSKOJ
Forecast of A. leucopoda dispersal in Croatia


Brijestova osa listarica je u Europu vjerojatno unesena
hortikulturnim materijalom izAzije (mali kokoni s
donje strane lista lagano se prenose i teško se primijećuju),
a razmnožavanje partenogenezom (dovoljna je
samo jedna ženka za daljnje širenje štetnika) pogoduje
širenju u novom staništu. Sličan način unosa i širenja
imale su i druge invazivne vrste nedavno unesene u Hrvatsku
(Matošević i sur.2010;Matošević iPernek
2011). Ova osa listarica može se smatrati
invazivnom vrstom u Europi i Hrvatskoj, jer zadovoljava
sve uvjete iz definicije te kategorije štetnika (Matošević
iPernek 2011). U Hrvatskoj još nije došlo
do jače defolijacije,što se u sljedećim godinama nikako
ne može isključiti.


U sljedećim godinama predviđa se širenje brijestove
ose listarice na područje cijele Hrvatske. Najizgledniji
način širenja je pasivnim putem (ukrasne sadnice brijesta,
pomoću čovjeka) i aktivnim letom ženki koje su vrlo
dobri letači. Većina osa listarica ima jednu generaciju
godišnje, a one koje imaju više generacija (kao što je to
u slučaju ove ose) sklonije su stvaranju vrlo gustih populacija
i šteta na biljkama domaćinima (Blank i sur.