DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 62     <-- 62 -->        PDF

D. Matošević: PRVI NALAZ BRIJESTOVE OSE LISTARICE (Aproceros leucopoda), NOVE INVAZIVNE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXVI (2012), 57-61


Slika 6. Lokaliteti prvih nalaza brijestove ose listarice (Aproceros leucopoda) 2011. godine u Hrvatskoj
Figure 6Sites of first record of elm sawly (Aproceros leucopoda) 2011 in Croatia


2010).A. leucopodaima i do četiri generacije godišnje
(Zandigiacomo i sur. 2011), razmnožava se partenogenetski
i ima vrlo kratko vrijeme razvoja od jaja do
imaga,što ovoj novoj invazivnoj vrstiosigurava visoki
biotički potencijal razvojem velikog broja ličinki, a time
posljedično i značajnih šteta.


U Italiji je defolijacija brijestovih stabala zamijećena
na parkiralištima uz autoputA23 Udine-Tarvisio, i na
drugim lokalitetima uz ceste (parkirališta)prema austrijskoj
granici (Zandigiacomo i sur. 2011). To ukazuje
na brzo širenje uz pomoć čovjeka,što će i biti glavni
način širenja ovog štetnika u sljedećim godinama.


Prema svim dostupnim podacima (Timus i sur.
2008;Blank i sur.2010, Vetek i sur.2010;Zandigiacomo
i sur. 2011) može se prognozirati širenje
brijestove ose listarice u Hrvatskoj i u šumama i u urbanim
područjima te lokalno povećanje gustoće populacije
i defolijacija brijestovih stabala.


ZAHVALA – Acknowledgment


Autorica zahvaljuje dr. sc. Gyuri Csoki izŠumarskog
instituta u Matrafüredu, Mađarska na pomoći oko


LITERATURA
Blank, S.M., H.Hara, J.Mikulás, Gy.Csóka,


C. Ciornei,R. Constantineanu, I. Constantineanu,
L. Roller,E. Altenhofer,
T. Huflejt, G. Vétek,2010: Aproceros leucopoda(
Hymenoptera: Argidae): An East Asian
pest of elms (Ulmusspp.) invading Europe. European
Journal of Entomology, 107: 357–367.


prikupljanja literature i prof. dr. sc. Marileni Idžojtić na
pomoći oko razjašnjavanja klasifikacije brijestova.


– References
DAISIE, 2009:Handbook ofAlien Species in Europe.
Springer, Dordrecht.
Matošević,D., M.Pernek, B.Hrašovec,2010:
Prvi nalaz kestenove ose šiškarice (Dryocosmus


kuriphilus) u Hrvatskoj. Šumarski list 9–10,
CXXXIV, 497–502., Zagreb.