DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2012 str. 24     <-- 24 -->        PDF

i iz tablice 3, koja prikazuje postotna odstupanja modelima procijenjenih prsnih promjera od terenski izmjerenih prsnih promjera za raspone ±5,0 cm i ±2,5 cm. U rasponu od ±5 cm nalazi se 69,90 %–90,63 % odstupanja, dok se u granicama od ±2,5 cm, dakle u rasponu od 5 cm, što je jednako širini jednog debljinskog stupnja, nalazi 35,92 %–60,16 % svih odstupanja ovisno o modelu i vrsti drveća.
Iz histograma odstupanja modelima procijenjenih prsnih promjera (dM1 i dM2) u odnosu na terenski izmjerene prsne promjere prikazanima na slici 5, vidljivo je kako su odstupanja za oba modela kod svih vrsta drveća normalno distribuirana, što je potvrđeno i Kolmogorov-Smirnovljevim testovima (p > 0,05).