DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2012 str. 3     <-- 3 -->        PDF

RIJEČ UREDNIŠTVA


HRVATSKO ŠUMARSTVO NA RASKRIŽJU


Prema definiciji: "Šumu čini šumsko tlo suvislo obraslo šumskim
drvećem, grmljem i prizemnim rašćem, gdje se trajno
proizvodi drvna tvar i općekorisna dobra izražena u ekološkim
(zaštitnim), društvenim (socijalnim) i socijalno-ekofi ziološkim
funkcijama šume, u kojoj vlada ravnoteža i uzajamni odnosi
između životne zajednice ili biocenoze (biljke, životinje,
mikroorganizmi) i staništa (tlo, klima, reljef)". Dakle, kada govorimo
o šumi, govorimo o zraku, vodi, klimi, tlu, krajoliku,
biljnom i životinjskom svijetu. Šumarstvo je pak znanost,
struka i umijeće gospodarenja u tom najsloženijem ekosustavu
na dobrobit čovjeka i prirode. Hrvatsko šumarstvo ponosi se
ponajprije 250-godišnjom tradicijom gospodarenja šumama
po načelu potrajnosti, te do nedavno s pravom isticanim jedinstvom
obrazovanja, znanosti, prakse pa i šumarske politike
(resornog ministarstva), objedinjenih u Hrvatskom šumarskom
društvu, što je rezultiralo očuvanošću naših šuma.


U zadnjih 10-tak godina, kada se politika umiješala gotovo u
sve pore šumarstva, zapostavlja se stručnost i znanstvena saznanja
(a odnedavna se čak iz naziva ministarstva briše riječ
"šumarstvo"!). Desetljećima podržavano jedinstvo ozbiljno je
načeto. Tako primjerice izostaje suglasnost: glede izgradnje
Kanala Dunav-Sava, gdje se dovodi u pitanje obstojnost Spačvanskih
šuma (o čemu su šutile i rukovodeće garniture šumarske
operative), potom glede uvođenja koncepta zaštite Natura
2000 kojom su obuhvaćene znatne površine šuma, posebice
gospodarski najproduktivnije kontinentalne sastojine. Po dru giputa politika odlučuje smanjiti sredstva OKFŠ-a, unatoč saznanju
da ona služe za ulaganja i održanje općekorisnih funkcija
šume, pa i u šumarsku znanost, te da su za tu svrhu dužni
izdvajati svi gospodarski subjekti, svi redom i korisnici tih
funkcija. I nadalje nemamo Strategiju šumarstva, a govori se i


o novom Zakonu o šumama, pa povremeno i koncesijama našume, o čemu je HŠD također dalo svoje mišljenje. Rasprave
o problemima šumarstva na stručnoj razini, kojom bi se zacrtale
određene smjernice, prestala nagađanja pa i opravdana
bojazan za šume i šumarstvo, još uvijek nema niti na vidiku!
Činjenica, da je približno 80 % šuma po površini (a gotovo 90 %
po vrijednosti) u državnom vlasništvu i da je gospodarenje
njima povjereno trgovačkom društvu Hrvatske šume d.o.o.,
koje zapošljavaju oko 8000 zaposlenika i velik broj visoko stručnih
šumarskih kadrova, opravdava zanimanje struke za politiku
nove Uprave. Još uvijek, naime, stječe se dojam da je sve
obavijeno velom tajne, povremeno nešto saznamo iz intervjua
u tisku ili pak "procure neke upute". Profit je neizostavna riječ,
samo nismo sigurni da mjerodavni pravilno vrednuju profi t u
šumarstvu, odnosno da li u početnoj definiciji šume uvažavaju
samo drvnu tvar (naravno poštujući osnovu gospodarenja, a
ne stvarajući dobit na neizvršavanju npr. uzgojnih radova, kako
se to ponekad u zadnje vrijeme znalo događati), umjesto da
uvaže sve ostalo što šuma daje, a što je puno važnije i vrijednije.
Slušamo o višku zaposlenih, a "nešumarske djelatnosti"
išle bi u zakup (jer valjda šumarski djelatnici nisu sposobni za
prekvalifikaciju, a privatni poduzetnici imaju odnosnih stručnih
kadrova u izobilju?!). Dijelu viška zaposlenih dokupio bi
se radni staž, pretpostavimo, kako bi "poboljšali strukturu zaposlenih
u odnosu na umirovljenike". Ima inženjera koji su
zaposleni na određeno vrijeme, primjerice već 3. godinu uzastpce,
sada im se ugovori neće produžavati, iako su po sistematizaciji
potrebni u proizvodnji, što je oprečno proklamiranoj
brizi za mlade stručnjake. Ako je pak istina da u "uputama"
stoji da će se u buduće zalaganje u poslu vrednovati sa 65 %, a
znanje sa 35 %, onda dobro došli u "Hrvatsku – zemlju znanja"!.
Ovo su samo neka od pitanja za razmišljanje, ima ih dakako
još i nije za zamjeriti ako na njih tražimo i očekujemo
odgovore, no stječe se dojam da nas sada politika još većom
politizacijom pokušava spasiti valjda same od sebe.


Na kraju, spomenimo i malu "preobrazbu" našeg glasila,
na koju smo se odlučili kako bismo osuvremenili vizualni
profil časopisa i još bolje ga pozicionirali u okružju
europskih i svjetskih znanstvenih i strukovnih izdanja,
u kojemu se danas nalazimo. Nadamo se da će ove promjene
biti pozdravljene, a bit će i mogućnosti za daljnje
dotjerivanje. Uredništvo Šumarskog lista želi svakako
očuvati što čvršći kontakt sa svojim čitateljima, posebno
u bremenitim vremenima u kakvima danas živimo.


Uredništvo