DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2012 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Krpan, A. P. B.:
World Bioenergy 2012, Jönköping, Sweden
Konferencija i izložba o biomasi za energiju, 29–31. svibnja 2012. g.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Krpan, A. P. B.:
16. Dani kuratorija za šumski rad i šumsku tehniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Priznanja – Recognitions and reward
Glavaš, M.:
Brončana plaketa Mandici Dasović . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Novi doktori znanosti – New doctors of science
Grubešić, M.:
Dr. sc. Josip Malnar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Novi magistri znanosti – New masters of science
Margaletić, J.:
Mr. sc. Željko Kauzlarić. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Knjige i časopisi – Books and journals
Franjić, J.:
Šume Kalnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Frković, A.:
Priče i anegdote šumarnika Cvetka Štanfelja posvećene Gerovčanima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Grospić, F.:
L´Italia forestale e montana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Izložbe – Exibitions
Jakovac, H.:
Kralj europskog neba – izložba Željka Gubijana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Iz Hrvatskog šumarskog društva – Forestry Society of Croatia
Jakovac, H., J. Dundović
44. EFNS
Todtnau, Schwarzwald (Njemačka) – 27.02. do 4.03.2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Delač, D.:
ZAPISNIK
1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, održane 22. ožujka 2012. god. u prostorijamaŠumarskoga doma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218