DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2012 str. 62     <-- 62 -->        PDF

U stvarnim je uvjetima praktički nemoguće obaviti mjerenja razina vibracija za svaku pojedinu aktivnost. Stoga takva mjerenja treba napraviti na testnom poligonu, u kontroliranim uvjetima. Snimka s poligona na kojemu su simulirani uvjeti rada pri uzgojnim radovima, za potrebe mjerenja razina vibracija za sve aktivnosti tijekom kojih dolazi do izlaganja vibracijama, prikazan je na sl. 4.
Po obavljenim mjerenjima treba napraviti kompleksnu analiza mjernih rezultata za sve aktivnosti. Preporuča se utvrđivanje frekvencijskih karakteristika vibracija po srednjim frekvencijama terci, izračunavanje vrijednosti vrednovanih ubrzanja u tri međusobno okomita smjera kako to nalažu međunarodne norme ISO 5349, odnosno ISO 7505 te na kraju izračunavanje vrijednosti 8-satnog energetskog ekvivalenta ukupne dnevne doze izlaganja vibracijama. Frekven­cij­ske karakteristike vibracija pri pojedinim zahvatima neophodne su kod nastojanja da se ukupna doza izloženosti smanji primjenom prigušnih sredstava, kakve su primjerice antivibracijske rukavice. Prigušna svojstva takvih rukavica moraju biti u skladu s frekvencijskom karakteristikom vibracija čiji se utjecaj nastoji smanjiti.
Zaključak
Conclusion
Stupanje na snagu odredbi i ograničenja koja proističu iz DIRECTIVE 2002/44/EC, kao i nacionalnog ´´Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na ra­du´´ nametnut će potrebu utvrđivanja izloženosti radnika vibracijama uz primjenu važećih radnih normi. Biti će to za­sigurno zahtjevan i dugotrajan zadatak. Moguće je, da će se neke norme morati mijenjati, kako bi se izloženost radni­ka vi­bracijama dovelo u okvire postavljenih ograničenja. Naš će se odnos prema obvezama koja proističu iz niza aka­ta iz područja zaštite na radu, zasigurno morati postupno mijenjati i usklađivati s ustaljenim navikama u uređenim sredinama.
Literatura
References
Goglia, V. 1996: Neki utjecajni parametri na razinu vibracija mo­tornih pila lančanica. Šumarski list 120, 3–4
Goglia, V. 1997: Ergonomic parameters of forest mechanisation – measuring and evaluation problems. Mehanizacija šumarstva 22(4), 209–217
Goglia, V., Beljo-Lučić, R., 1998: Some problems of measuring and evaluation whole body and hand-arm transmitted vibrations. Proceedings of the 26th International Symposium on Agricultural Engineering, Actual Tasks on Agricultural Engineering, Opatija, 61–68
Goglia, V., Gospodarić, Z., Košutić, S., Filipović, D., 2003: Hand-transmitted vibration from the steering wheel to drivers of small four-wheel drive tractor. Applied Ergonomics, 34(1), 45–49
Goglia, V., Žgela, J., Đukić, I. 2008: Učinkovitost antivibracijskih rukavica: I dio. Šumarski list CXXXII(3–4), 115–119
Goglia, V., Žgela, J., Suchomel, J., Đukić, I., 2011: Exposure to hang-arm Transmitted vibration at forest nursery and thinning. Human Resources Management and Ergonomics V(1), 45–55
Grifin, M. J., 1990: Handbook of human vibration. Academic Press, London.
Grifin, M. J., 1997: Measurement, evaluation and assessment of occupational exposure to hand-transmitted vibration. Occupational and Enviromental Medicine, 54(2), 73–89
Kacian, N., 1999: Occupational diseases in Croatia, Work and Safety 3(1), 83–89.
Suchomel, J., N. Slancik, 2005: Influence of some ergonomic cri­terions on modeling and optimization technology in forestry. Proceedings of the Internaional Conference ´´Management of human potential in enterprises´´, Zilina, 354–359.
... Directive 2002/44/EC Of the European Parliament and of the Council: The minimum health requirement regarding the exposure of workers to the risks arising from phy­sical agents (vibration). Official Journal of the European Communities, 177. 13–19
... Pravilnik o zaštiti od rizika izloženosti vibracijama na radu. Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva Republike Hrvatske. (NN 155/2008).
... ISO 5349-1-2001. Mechanical vibration – Measurement and evaluation of human exposure to hand transmitted vi­bration. Part 1: General requirements. International Stan­dard Organization, Geneva. s. 1–26
... ISO 7505-1986. Forestry machinery – Chain saws – Mea­surement of hand-transmitted vibration. International Standard Organization, Geneva. s. 1–8
... Health and safety statistics in UK 2006/07. Health and Safety Executive, Suffolk. s. 1–31