DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2012 str. 75     <-- 75 -->        PDF

poboljšanje zaštite šuma EU,
intenziviranje edukacije i informiranosti o okolišu i
stimuliranje uporabe drveta i ostalih proizvoda šuma, kojima se gospodari na održivi način.
 
Šumarska istraživanja na području mediterana su intenzivirana s ciljem rješavanja glavnih izazova u idućih deset godina, jer šume mediterana mogu osigurati zajednici čitav niz dobara i usluga. Istraživanja služe za ustanovljenje ekonomske vrijednosti tih dobara i usluga, te mogućnosti njihovog povećanja.
U sadašnjoj situaciji procjenjuje se sadržaj ekonomske vrijednosti mediteranskih šuma po sljedećoj strukturi:
drvni šumski proizvodi 35%,
pašnjaci 10%,
rekreativne aktivnosti 16%,
sporedni šumski proizvodi 9%,
lovna aktivnost 1%,
vodne funkcije 11%,
uskladištenje ugljika 5%,
izvan upotrebe 13%.
Potrebno je elaborirati nove modele gospodarenja, jer je taj okoliš u kontinuiranoj evoluciji.
Danilo Marandola, Raoul Romano, Giovanni Maiandi: Revitalizacija šumskog sektora u planinskim područjima
Glavni problem planinskih šuma u Italiji je izostanak gospodarenja ili neadekvatno gospodarenje. Uzroci su različiti, a na prvom mjestu je velika rascjepkanost privatnih i državnih šuma, te pomanjkanje kooperacije među vlasnicima. Doprinos poboljšanju je osnivanje Udruženja šumovlasnika. Prva takva Udruženje osnovana su u Piemotu u razdoblju od 2000–2006.g. u okviru ruralnog razvoja. Osnovano je deset različitih Udruženja, koji i danas aktivno surađuju na revitalizaciji šumskog sektora u planinskom području.
Unatoč pozitivnih rezultata postignutih s prvim udruživanjima u Piemontu, nove inicijative nemaju podršku šumovlasnika u drugim područjima.
Cilj ovoga referata je da se istaknu pozitivni rezultati prvih Udruženja i dade poticaj za osnivanje novih u drugim planinskim područjima.
Sonia Marongiu, Luca Cesaro, Diego Florian, Lorenzo Tarasconi: Primjena računarskog programa RICA za izračun prihoda u šumskom sektoru
Iako šume u Italiji pokrivaju oko trećinu kopnene površine, šumski sektor u ekonomiji ima marginalnu ulogu. Strategija EU i Agenda 2000 od šumarstva očekuju velik doprinos u održavanju dobre socijalne strukture i poticaj ekonomskog razvoja ruralnog područja. To će omogućiti povećanje europske kvote sredstava namijenjenih za realizaciju projekta "Plan ruralnog razvoja".
Zbog toga je posljednjih godina registriran povećan interes za monitoring i procjene učinka, koji proizlazi iz poduzetih mjera.
Glavni nositelj te aktivnosti je "Talijanska mreža agrarnog računarstva"(RICA), koja prikuplja podatke na regionalnoj razini.
U ovom referatu autori su prikazali prve rezultate primjene sheme računarske mreže "RICA", za procjenu rentabilnosti šumskog poduzeća iz Veneta. Prezentirali su dvije sheme: jedna tradicionalna i druga "šumarska", koja obuhvaća troškove i prihode koji nisu realizirani, a koji se u tradicionalnom računarstvu ne evidentiraju.
Anna Maria Meori, Paola Imola, Francesco Biondi: Istraživanje rasprostranjenosti tartufa, kao prilog biološke raznolikosti šumskih ekosustava
Istraživanja su vršena u šumskom području "Nocella" (Ficulle, Umbria) na površini namijenjenoj pošumljavanju, a gdje je prethodno postojala tradicionalna šumska kultura i spontana proizvodnja tartufa.
Autori objašnjavaju granične vrijednosti stabala koja omogućuju simbiozu staništa na kojima se vade tartufi. Izrađene su mape "nalazišta" tartufa i analiza zemljišta na kojima se pojavljuju. Šumski proizvodi, poput tartufa, drugih gljiva, te ostali sporedni šumski proizvodi daju velik prilog biološkoj raznolikosti.
Autori posebno ističu problematiku vezanu za štete na nalazištima tartufa i na ostalom ekosustavu koju čine neovlašteni berači tartufa. Iako su tartufi obnovljivi resursi, treba voditi računa da su sastavni dio vrlo osjetljivog i ranjivog šumskog ekosustava.
Potrebno je poboljšati suradnju između sociologije i šumarske znanosti u cilju ispravnog pristupa u gospodarenju svim šumskim resursima.
Valentino Piana: Opcije šumskih mjera za ublažavanje klimatskih promjena
Predviđene klimatske promjene u razdoblju od 2014–2020. vjerojatno će postati jedna od prioritetnih tema u EU, koja će utjecati na energiju, transport, infrastrukturu i općenito na urbani i ruralni razvoj.
Nedavno izdanje "Zelene knjige" EU pod naslovom "Zaštita i informacije o šumama EU-priprema šuma za klimatske promjene, poticaj je za raspravu o mogućim opcijama.
U ovom prilogu se nalazi više pitanja nego odgovora o tome što su glavne mjere za ublaženje promjena koje utječu na ruralni razvoj, u kojemu šume i ostale šumske površine imaju važnu ulogu.
Mišljenja se razilaze. Neki autori su mišljenja da šume predstavljaju važan ekonomski instrument u akciji ublažavanja