DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2012 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Inicijator ove manifestacije je Ivan Tomljenović – Mima, Oštarac, načelnik općine Karlobag. On i njegov sin Mile vlasnici su velike "štale" konja, bave se poduzetništvom: radovi u šumi na sječi, izvlačenju i iznošenju šumskih proizvoda, izradi šumskih prometnica, te pilanskom preradom u Pilani Šušanj.
Ovim poslovima Ivan Tomljenović bavio se i prije Domovinskog rata u kojemu je aktivno sudjelovao, a poslije rata je proširio aktivnosti.
U razgovoru s njim obrazložio je motive koji su ga potakli na ovu akciju, a to su ljubav prema konjima, želja za popularizacijom uzgoja konja i ponajprije njegovo shvaćanje, da je uporaba konja u "šlajsu" velika prednost nad mehaniziranom vučom u mnogim predjelima, s ekonomskog i ekološkog stajališta.
Organizator takmičenja je "Udruga kirijaša Oštarija". Takmičenje je otvorio načelnik Tomljenović, blagoslov dao provincijal Fra Ante Logar, a za ugodnu atmosferu zaslužno je Kulturno umjetničko društvo "Sv. Karlo" iz Karlobaga.
Propozicije takmičenja su sljedeće:
laka kategorija – konji (par) teški do 1200 kg,
teška kategorija – konji (par) teži od 1200 kg,
laka kategorija – bukov trupac 1,6 m3,
teška kategorija – bukov trupac 1,8 m3,
konj samac laka kategorija – bukov trupac 0,75 m3,
konj samac teška kategorija – bukov trupac 0,90 m3,
vrijeme vuče 7 minuta,
zabranjena uporaba kandžije (biča),
sudi sudačka ekipa "Udruge",
trasa za vuču trupca je duga 100 m, a prijeđeno vrijeme vuče je 7 minuta,
mjeri se dosegnuta udaljenost i utrošeno vrijeme.
Prvog dana nastupali su konji u lakoj kategoriji. Konji zvučnih imena: Sokol, Jadran, Rubin, Vilan, Kosan, Sargo Mrazonja, Gavran i drugi impresionirali su izgledom i borbenošću. Prevladalo je iskustvo, tako su konji Mile Tomljenovića Sokol i Vilan, koji rade u šumi odnijeli pobjedu, izvukavši trupac svih 100 m za manje od 5 minuta.