DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2012 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Statistička analiza je urađena uz pomoć računalnog paketa "SAS macros" (MACGEN, Stauber i Hertel 1997, http://www.mol.schuttle.de/wspc/genetik1. htm).
Rezultati istraživanja
Results of research
Iz dobivenih alelnih frekvencija analiziranih lokusa vidljivo je da svih 16 analiziranih genskih lokusa pokazuju određeni stupanj polimorfnosti, iako u određenim populacijama genski lokus (Pgi) pokazuje monomorfizam, kao što je slučaj s populacijom Posušje i Velež. Za istraživane genske lokuse alelne frekvencije, prikazane su u tablici 3.
Varijabilnost alela – Variability of alleles
Iz dobivenih alelnih frekvencija analiziranih lokusa vidljivo je da svih 16 analiziranih genskih lokusa pokazuju određeni stupanj polimorfnosti, iako u određenim populacijama genski lokus (Pgi) pokazuje monomorfizam, kao što je slučaj s populacijom Posušje i Velež. Za istraživane genske lokuse alelne frekvencije, prikazane su u tablici 3. Primjetno je i pojavljivanje rijetkih alela u populacijama. U populaciji Drvar imamo pojavljivanje rijetkog alela Pgi-B1, dok se alel Aco-A1 pojavljuje samo u toj populaciji. Tako možemo za njega reći da se ova dva rijetka alela mogu povezati sa zapadnim rasprostiranjem bukve u Bosni i Hercegovini. Ovdje se ipak moramo osvrnuti i na alel Aco-A3, koji ima malo učešće pojavljivanja, a pretežito se javlja u populacijama zapadne Bosne uz Hrvatsku granicu, te u sjevernobosanskoj populaciji Tešanj. Uz navedeno, tu je i rijetki aleli Mnr-A2 vezan za populaciju Dinara i Posušje, te Mdh-B2, 6-Pgdh-A1 i Sdh-A1, vezani za populaciju Posušje. Ovdje moramo spomenuti i rijetki alel Sdh-A6 u populaciji Velež. Posebnu sliku učešća pojedinih alela daje genski alel Per-A1 i A2, gdje imamo specifičnost kod populacija Drvar i Posušje, s većim učešćem alela A1 u odnosu na A2, dok je u drugim populacijama situacija obrnuta.
Treba naglasiti i pojavljivanje rijetkih alela u populacijama istočne Bosne, gdje u populaciji Igrište imamo rijetki alel u genskom lokusu Pgm-A1, Mdh-B5 i Sdh-A2. Ovi rijetki aleli mogu se povezati s istočnim rasprostranjenjem obične bukve u Bosni i Hercegovini.
Genetska raznolikost – Genetic variability
Dobivene veličine za unutarpopulacijsku genetsku varijabilnost predstavljene su u tablici 4. Srednji broj alela po lokusu kretao se od 2,3750 kod populacije Velež do 2,7500 kod populacije Dinara. Inače je ova veličina u izravnoj vezi