DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2013 str. 119     <-- 119 -->        PDF

ODBOR ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE
Zagreb, 5.2.2013.
 
IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE HKIŠDT U 2012. GODINI
Ostvarenje programa stručnoga usavršavanja – sažeti pregled
PROGRAMSKI DIO:
stručno usavršavanje članova Komore započelo je prvim predavanjem 25. studenoga 2008. godine; sada se stiglo do pete godine stručnog usavršavanja za 753 ovlaštenih inženjera šumarstva (minus 22 sa statusom mirovanja; 10 koji su u međuvremenu preminuli i 1 koji je ispisan na zahtjev) te 50 ovlaštenih inženjera drvne tehnologije (minus 2 sa statusom mirovanja, 2 preminula i jedan ispisan na zahtjev).
tijekom 2012. godine održana je 51 aktivnost stručnog usavršavanja, od kojih 42 u organizaciji Komore te 9 u organizaciji i prema prijedlogu drugih organizatora (odluke Odbora), za koje je od Odbora za SU odobreno bodovanje;
u 42 aktivnosti stručnog usavršavanja u organizaciji Komore bilo je 2.264 sudionika, a na seminarima drugih organizatora 330 sudionika; svim sudionicima seminara izdane su potvrde o sudjelovanju s pripadajućim bodovima primjenom odgovarajućih odredbi Pravilnika o SU;
Odbor za stručno usavršavanje održao je tijekom 2012. godine četiri sjednice; i u 2012. godini nastavljena je praksa bodovanja seminara i predavanja drugih organizatora odlučivanjem članova Odbora putem elektroničke pošte; promjene u članstvu Odbora: odlazak prof. dr. sc. Radovana Despota, a krajem godine molbu za zamjenu u Odboru uputio Željko Bedeković
informiranje članova Komore o programu stručnog usavršavanja, uz pregled i najave predavanja na webu HKIŠDT i objavom u "Šumarskom listu";
model stručnoga usavršavanja unaprijeđen je uvođenjem obveze definiranja ishoda učenja za svaku od tema u okviru stručnog usavršavanja;
Šumarskom fakultetu, Hrvatskom šumarskom institutu, Akademiji šumarskih znanosti i "Hrvatskim šumama" d.o.o. upućeni su pozivi na predlaganje tema za Program stručnoga usavršavanja članova Komore u 2013. godini.
Osnovna statistika ostvarenja bodova
Ova statistika razvrstava sve ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije (1.078), prema sakupljenim bodovima u cjelokupnom dosadašnjem razdoblju stručnoga usavršavanja, u četiri razreda. Rezultati su prikazani u tablici 2.,
NAPOMENA: u pregled nisu uvršteni bodovi koji traže dodatno odobravanje, po izvještajima dostavljenima zaključno s 31. siječnja 2013. za prethodnu godinu.