DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2013 str. 14     <-- 14 -->        PDF

pomoću GIS alata mjerenjem udaljenosti između dvije izohipse, pri čemu ekvidistanca ostaje ista. Karta nagib terena prikazana je na slici 3.
Kriteriji o kojima se vodilo računa prilikom formiranja klasa nagiba terena je tip traktorskih putova koji je moguće uspostaviti na istim, sa svim njihovim njihovim specifičnostima.
Prema Ljubojeviću (2010) razlikujemo nekoliko tipova mre­ža koje se uspostavljaju na različitom nagibu terena:
tereni nagiba do 10 % – primjenjuje se shematski raspored traktorskih putova, obično u obliku pravokutnika i kvadrata,
tereni nagiba do 25 % – traktorski putovi se obično vode okomito na izohipse,
tereni nagiba od 25–35 % – traktorski putovi se vode koso po izohipsama,
tereni nagiba 35–60 % – glavni traktorski put vodi se koso po izohipsama, dok se bočni putovi razvijaju paralelno sa izohipsama,
tereni nagiba iznad 60 % – predstavljaju u određenom smislu gornju granicu izgradnje traktorskih putova.
Na osnovi ovih kriterija, nagib terena u odjelu 94/1 je razvrstan u klase (tab. 2).
Na osnovi slike 3 i tablice 2, može se zaključiti sljedeće:
Svi dijelovi odjela su pogodni za otvaranje mrežom traktorskih putova, izuzev središnjeg dijela odjela u kojemu je koncentriran određen broj zona na kojima nagib prelazi 60 %. Udio površina na kojima je nagib terena manji od 60 % iznosi 94,88 %.
Udio zona u ukupnoj površini odjela na kojima nagib iznosi preko 60 % iznosi 5,12 % površine odjela (3,06 ha), (na slici 3 prikazano crvenom bojom).
Potrebu za uvođenjem drugog sredstva rada (npr. animalna vuča) u fazi privlačenja drva, isključivo zbog nagiba terena, možemo okarakterizirati kao neprihvatljivom.
Položaj doznačenih stabala – Marked trees position
U ovom odjelu nalaze se i doznačene su: bukva, jela i smre­ka. Na najvećem dijelu površine zastupljena su bukova stabla