DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2013 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Ghaffarian1, M. R., Stampfer1, K., Sessions, J., 2009: Comparison of three methods to determine optimal road spacing for forwarder-type logging operations, Journal of forest science, 55: (9): 423–431
Gurda, S. i dr., 2011: Izvještaj o napretku realizacije konsultantske usluge za izradu studije: "Tehnologije u šumarstvu, standardi šumskih drvnih sortimenata i šumska biomasa", www.fmpvs.gov.ba/text/239_367_s.pdf
Hasmadi, M., at all. (2010) Geographic Information System-Allocation Model for Forest Path,A Case Study in Ayer Hitam Forest Reserve, Malaysia, American Journal of Applied Sciences 7 (3): 376–380, ISSN 1546–9239
Hrvatske šume, 2006: Zakonske odredbe i opće smjernice kod projektiranja i gradnje šumskih prometnica, Hrvatske šume, Zagreb, 2006
Jeličić, V., 1957: Privremeni tehnički propisi za projektovanje šumskih putova, službeni list FNRJ br. 41
Jeličić, V., 1983: Šumske ceste i putevi, skripta, SIZ odgoja i usmje­renog obrazovanja šumarstva i drvne industrije SRH, Zagreb, str. 1–193.
J.P. Sarajevo šume, 2005: "Norme rada u iskorištavanju šuma, šumskouzgojnih radova i tehničkog održavanja mehaniziranih sredstava", JP Sarajevo šume, Sarajevo 2005
J.P. Sarajevo šume, 2005: "Cijene rada u iskorištavanju šuma", JP Sarajevo šume, Sarajevo 2005
J.P. Unsko-sanske šume, 2000: Šumskoprivredna osnova za šumskoprivredno područje "Ključko", JP Unsko-sanske šume, Bosanska Krupa 2000, str. 271.
Jour Gholami, M. (2005), Study of efficiency, production and cost of large and small skidders (Case study of TAF and Optimum road spacing of ground based 112 skidding operations Timberjack 450 C). MSc Thesis, Faculty of Natural Resources, Tehran University
Košir, B., 2000: Where to Place and Build Forest Roads – Experience From the Model, Journal of Forest Engineering, vol. 11, no. 1
Kulušić (1977): Iskorišćavanje šuma, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo.
Lojo, A., i Ponjavić, M., 2004: Geografski informacioni sistem u gazdovanju prirodnim resursima. Gauss, Tuzla.
Lotfalian, M., Kooch, Y., and Sarikhani, N. (2008): Effective Factors in Determination Optimal Density of Forest Road Network, Asian Journal of Scientific Research 1(4): 470–457
Ljubojević, S., 2010: Principi otvaranja šuma u zavisnosti od uslova terena i načina prirodne obnove; www.azsrs.net/wp-content/uploads/2010/11/Seminar-Sistemi-
Matić, V. i dr., 1980: Tablice taksacionih elemenata visokih i izdanačkih šuma u SR Bosni i Hercegovini, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Posebno izdanje br. 13, Sarajevo 1980
Mršić, A., 2012: Izvedbeni projekat za odjel 94/1., JP "Unsko-sanske šume", Bosanska Krupa
Naghdi, R., and Limaei, S.M., (2009): Optimal Forest Road Density Based on Skidding and Road Construction Costs in Iranian Caspian Forests, Caspian J. Env. Sci., Vol. 7 No.2 pp. 79~86
Pentek, T., Pičman, D., Nevečerel, H., 2005: Planiranje šumskih prometnica – postojeće stanje, određivanje problema i smjernice budućeg djelovanja. Nova mehanizacija šumarstva 26 (2005)., str. 55–63.
Pentek, T. i dr., 2005: Analysis o fan existing forest road network. Croatian journal of forest engineering 26 (2005), str. 39–50.
Pentek, T. i dr., 2010: Analiza sekundarne otvorenosti šuma gorskog područja kao podloga za odabir duljine uža vitla. Šumarski list 5–6, CXXXIV (2010), str. 241–248.
Pičman, D. i Pentek, T., 1998: Relativna otvorenost šumskog područja i njena primjena pri izgradnji šumskih protupožarnih, Šumarski list, 1–2, CXXII (1998), 19–30.
Pičman, D., Pentek, T., Nevečerel, H., 2006: Otvaranje šuma šumskim cestama – odabir potencijalnih lokacija trasa budućih šumskih cesta. Glasnik za šumske pokuse, 1 (2006). Posebno izdanje 5, str. 617–633.
Pičman, D., Pentek, T., Nevečerel, H., 2006: Katastar šumskih prometnica – postojeće stanje, metodologija izradbe i polučene koristi. Glasnik za šumske pokuse, 1 (2006). Posebno izdanje 5, str. 635–646.
Pičman, D., 2007: Šumske prometnice, sveučilišni udžbenik. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, str. 405–422.
Sokolović, Dž. i Bajrić, M. (2011): Izvještaj o napretku realizacije konsultantske usluge za izradu studije: "Šumska transportna infrastruktura",
www.fmpvs.gov.ba/texts/239_349_b.pdf
Šikić, D. i dr., 1989: Tehnički uvjeti za gospodarske ceste. Znanstveni savjet za promet JAZU, Zagreb, str. 1–40.
Zakon o šumama FBiH, 2002: http://www.usitfbih.ba/dokumenti/zakoni/Zakon-o-sumama.pdf