DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2013 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Hrdlička, P., E. Kula, 2001: Obsah prvků v listech břízy v transektu Litvínov v průběhu vegetačního období. In: Sb. semináře "Výsledky a postupy výzkumu v imisní oblasti SV Krušnohoří", Phare program, 63–38., Teplice
Joseph, G., R.G. Kelsey, A.F. Moldenke, J.C. Miller, R.E. Berry, J.G. Wernz, 1993: Effects of nitrogen and douglas-fir allelochemicals on development of the gypsy moth, Lymantria dispar. Journal of Chemical Ecology, 19: 1245–1263, New York
Kaňová, D., E. Kula, 2004: The effect of stress factors on birch Betula pendula Roth. Journal of Forest Science, 50: 399–404, Praha
Karowe, D.N., M.M. Martin, 1989: The effects of quantity and quality of diet nitrogen on the growth, efficiency of food utilization, nitrogen budget, and metabolic rate of fifth-instar Spodoptera eridania larvae (Lepidoptera: Noctuidae). Journal of Insect Physiology, 35: 699–708, Kidlington
Katzel, R., S. Loffler, 1995: Ecophysiological investigations on the influence of nitrogen damaged pines on Bupalus piniarius and Dendrolimus pini (Lepidoptera). Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft fur Allgemeine und Angewandte Entomologie, 10: 1–6, 63–65, Müncheberg
Kinney, K.K., R.L. Lindroth, S.M. Jung, E.V. Nordheim, 1997: Effects of CO2 and NO3- availability on deciduous trees phytochemistry and insect performance. Ecology, 78: 215–230, Washington
Křístek, J., J. Urban, 2004: Lesnická entomologie. Academia, 445, Praha
Kula, E., 2009: Půdní a epigeická fauna stanovišť ovlivněných vápněním a její dynamika. Edice GS LČR, 06, 438, Hradec Králové
Kula, E., A. Pešlová, P. Martinek: Effects of nitrogen on growth properties and phenology of silver birch (Betula pendula Roth). Journal of Forest Science, 58, 2012 (9): 391–399, Praha
Kula, E., A. Pešlová, P. Martinek, P. Mazal, 2012: Vliv dusíku na vývoj housenek a výbĕr hostitelské rootling nĕkterými fytofagi. Zpráry lesnického výzkumu, 57: 327–336, Zbraslav
Kula, E., A. Pešlová, P. Martinek, P. Mazal: Effects of nitrogen on the bionomics and food consumption of Cabera pusaria L., Entomologioca Fennica, (in press), Turku
Larcher, W. 1988: Fyziologická ekologie rostlin, Academia. nakl­adatelství Československé akademie věd, 1. vydání, 368, Praha
Lechowicz, M.J., Y. Mauffette, 1986: Host preferences of the gypsy moth in eastern North American versus European forests. Revue Entomologique Quebec, 31: 43–51, Montréal
Leonard, D.E., 1966: Diferences in development of strains of the gypsy moth, Porthetria dispar (L.). Conn. Agric. Exp. Stn. Bull., 680: 31, New Haven
Lindquist, O.H., W.J. Miller, 1976: Keys to insect larvae feeding on aspen foliage in Ontario. Canadian Forest Service, Sault Ste. Marie, Ont. Report O-X-247: 32, Sault Ste. Marie
Lindroth, R.L., M.A. Barman, A.V. Weisbrod, 1991: Nutrient deficiencies and the gypsy moth, Lymantria dispar: Effects on larval performance and detoxication enzyme activities. Journal of Insect Physiology, 37: 45–52, Kidlington
Lindroth, R.L., K.A. Klein, J.D.C. Hemming, A.M. Feuker, 1997: Variation in temperature and dietary nitrogen affect performance of the gypsy moth (Lymantria dispar L.). Physiological Entomology, 22: 55–64, London
Mattson, W.J., 1980: Herbivory in relation to plant nitrogen content. Annual Review of Ecology and Systematics, 65, 119–161, Palo Alto
McLeod, J.M., 1970: The epidemiology of the Swaine jack-pine sawfly, Neodiprion swainei Midd. Forestry Chronicle, 46: 126–133, Mattawa
McManus, M., G. Csóka, 2007: History and impact of gypsy moth in North America and comparison to recent outbreaks in Europe. Acta Silv. Lign. Hung., 3: 47–64, Budapest
McNeil, S., T.R.E. Southwood, 1978: The role of nitrogen in the development of insect/plant relationships. In: J. B. Harborne (ed), Biochemical Aspects of Plant and Animal Coevolution, Academic, 77–98, London
Mitchell, E.R., J.H. Tumlinson, 1994: Response of Spodoptera exigua and S. eridania (Lepidoptera: Noctuidae) males to synthetic pheromone and S. exigua females. Florida Entomologist, 77: 237–247, Lutz
Montgomery, M.E., 1982: Life-cycle nitrogen budget for the gypsy moth, Lymantria dispar. reared on artificial diet, Journal of Insect Physiology, 28: 437–442, Hamden
Prentice, R.M., 1955: The life story and some aspects of the ecology of the large aspen tortrix, Choristoneura conflictana (Walker) (Lepidoptera Tortricidae). Can. Entomol. 87: 461–473, Ottawa
Roden, D.B., W.J. Mattson, 2008: Rapid induced resistance and host species effects on gypsy moth Lymantria dispar (L.): Implications for outbreaks on three tree species in the boreal forest. Forest Ecology and Management, 255: 1868–1873, Sault Ste. Marie
Rodin, L.E., N.I. Bazilevich, 1967: Production and Mineral Cycling in Terrestrial Vegetation. Oliver and Boyd: 288, London
Shaw, G.G., C.H.A. Little, 1972: Effect of high urea fertilization of balsam fir trees on spruce budworm development. In: J. G. Rodriguez (ed), Insect and Mite Nutrition, North Holland, 589–597, Amsterdam
Schroeder, L.A., 1976: Energy, Matter and Nitrogen Utilization by the Larvae of the Monarch Butterfly Danaus plexippus. Oikos, 27: 259–264, Copenhagen
Schwenke, W., 1978: Die Forstschädlinge Europas. 3. Band: Schmetterlinge, Paul Parey, 467, Hamburg
Slodičák, M. et al., 2008: Lesnické hospodaření v Krušných hor­ách. Edice grantové služby LČR, číslo 03, 480, Hradec Králové
Smirnoff, W.A., B. Bernier, 1973: Increased mortality of Swaines jack pine sawfly and foliar concentrations after urea fer­tilization. Canadian Journal of Forest Research, 3: 112–121, Ottawa
StatSoft CR s. r.o., 2007: STATISTICA Cz (softwarový systém pro analýzu dat). verze 8.0, www.statsoft.cz
Šrámek, V., R. Novotný, B. Lomský, M. Maxa, L. Neuman, V. Fadrhonsová, 2009: Změny obsahů prvků v porostech smrku, buku, jeřábu a břízy v průběhu roku, Lesy České republiky, 109, Hradec Králové
White, T.C.R., 1984: The abundace of invertebrate herbivores in relation to the availability of nitrogen in stressed food plants. Oecologia, 6: 90–105, Berlin