DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2013 str. 112     <-- 112 -->        PDF

Cijeli je događaj upriličen za završetak projekta SOŽITJE ili SUŽIVOT.
Nekoliko crtica o projektu "Sožitje"
U travnju 2011. Godine Javna ustanova "Priroda" započela je provedbu projekta SOŽITJE koji se sufinancira sredstvima Europske unije i međunarodnog programa IPA Slovenija–Hrvatska 2007–2013. U projektu sudjeluje ukupno četiri partnera, iz Slovenije Ljudska univerza Kočevje, koji je ujedno vodeći partner te Zavod za gozdove Slovenije, a iz Hrvatske Javna ustanova Nacionalni park "Risnjak" i Javna ustanova "Priroda". Projekt traje do 31. Ožujka 2013. Godine.
Osnovni ciljevi prekograničnog projekta SOŽITJE je povećanje svijesti o potrebi očuvanja biološke raznolikosti za buduće naraštaje te zaštita prirode i okoliša u regiji bogatoj očuvanim šumama, čistim vodama te biljnim i životinjskim vrstama, a koja se rasprostire na širem pograničnom području između Slovenije i Hrvatske.
Javna ustanova "Priroda", kao hrvatski partner, za razdoblje od 2011. do 2013. godine, ima osigurano 55.727,53 € za provođenje predviđenih aktivnosti u projektu SOŽITJE. Osnovne aktivnosti obuhvaćaju: osmišljavanje i oblikovanje didaktičke opreme na hrvatskoj strani "Medvjeđe staze"; prirodoslovna istraživanja flore i vegetacije na širem pograničnom području, izradu brošure u kojoj su prikazani rezultati inventarizacije flore i vegetacije, a povezani su sa životom medvjeda te osmišljavanje, izrada i postavljanje šest "instalacija" didaktičke opreme i šest poučnih ploča na "Putu medvjeda".
Hrvatsko Šumarsko društvo ogranak Delnice sudjelovalo u projektu kao partner JU Priroda, izradivši Studiju pod nazivom: "Šumske zajednice i specifičnosti o životu medvjeda Gorskog kotara". Iz te su studije korišteni materijali za izradu brošura i edukativnih ploča.
 
 
 
 
17. AUSTRIJSKI DANI BIOMASE
Josip Dundović
Klagenfurt, 22–24. listopada 2012.
17. Austrijski dani biomase,održani su u Klagenfurtu od 22. do 24. 10. 2012. Po pozivu DI Dr. Horst Jauschnegga, predsjednika Austrijske udruge za biomasu, i odobrenju UO HŠD-a, skupu su nazočili mr. sc. Josip Dundović i mr. sc. Dragomir Pfeifer. 17. Austrijski dani biomase održani su pod motom: "Samoopskrba energije u poljoprivredi i općinama" – moja općina kao energana; nafta van, biomasa naprijed – s težištem na potrajnost i sigurnost opskrbe bioenergijom, toplinsku i električnu energiju, pogonsko gorivo iz poljoprivrede i šumarstva, gospodarska razmatranja te stručne ekskurzije u bioenergetska postrojenja u Koruškoj.
Za načelnike općina i gradonačelnike gradova te donositelje odluka o ruralnom prostoru određen je vlastiti Općinski dan!
Prema Programu 22. 10. 2012. sudjelovali smo na poludnevnoj ekskurziji u Villachu – Energetski preokret u gradu sa 57.000 stanovnika. Od 9,30–10.30 posjetili smo uz vodstvo Adolfa Melcherla Bioenerganu u St. Agathen/Villach (Slika 1.) jednu od 10 najvećih centraliziranih toplinskih sustava u Austriji u vlasništvu KELAG Wärme GmbH (KELAG Toplina d.o.o.). KELAG Toplina d.o.o. je jedna od najvećih tvrtki za opskrbu topline u Austriji i vodeća na području korištenja bioenergije i otpadne topline iz industrije. Instalirani kapacitet Bioenergane je 16 MWtop. (2 kotla tip

ŠUMARSKI LIST 3-4/2013 str. 113     <-- 113 -->        PDF

URBAS po 8 MWtop.) sa 800 priključaka ili 10000 kupaca u Villachu, koristi 100.000 nasipnih prm šumske sječke (1 m3 = 2,5 Nprm – cijena šumske sječke od 17–23 €/Nprm) puštena je u pogon 2009. godine. Ukupna vrijednost investicije je 14 milijuna EUR-a, s novoizgrađenih 15 km mreže toplovoda i skladištem za 7000 Nprm šumske sječke, a godišnje isporučuje preko 70.000 MW sati toplinske energije u gotovo 90 km duge mreže toplovoda. Udio obnovljive energije (50 % iz šumske sječke) i otpadne topline (50 % iz prirodnog plina instaliranog kotla 43 MWtop.) iz industrije tvornica celuloze u St. Magdalena 2 km od Villacha iznosi čak 80 % od ukupne potrošnje toplinske energije. Time godišnje uštedi peko 40.000 tona emisije CO2. Cijena toplinske energije iznosi od 7,5–8,5 €/MWh.
Nastavno smo posjetili i Mikromrežu Landskron, kojom se grije 5 stambenih zgrada sa 171 stanom i SPAR trgovina od 2009. godine novim kotlom, tip HERZ snage 440 kWtop., ukupne investicije 210.000 EUR-a (od čega su sa 30 % sufinancirali EU fondovi) sa 150 m3 skladišta za šumsku sječku, koja se doprema traktorom po cijeni 20 €/Nprm + 10 % PDV. Iz ranije ugrađenog kotla na lož ulje snage 500 kWtop. dobije se svega 20 % toplinske energije od ukupno potrebnih 800.000 kW sati/godišnje. Cijena toplinske energije iznosi 5,8 Cent/kWh
Poslije podne u dvorcu Krastowitz kod Klagenfurta nakon ručka, sudjelovali smo od 13.00 do 18.00 sati u sklopu Općinskog dana na 10 vrlo zanimljivih predavanja na temu: Moje općine kao energane. U uvodnom dijelu skup je pozdravio DI Christoph Pfemeter, tajnik Austrijske udruge za biomasu i predstavio videofilm "Općina kao energana".
Ovdje bih izdvojio slijedeća četiri predavanja:
Od ideje do projekta – Nit vodilja za uspješno ostvarenje komunalnih projekata, Mag. Christian Husak… Dobar projekt u 10 koraka,
Nafta van – Biomasa naprijed, gospodarska razmatranja Ing. Armin Themeβel… Ekonomičnost grijanja na biomasu. Danas je grijanje zgrada sa lož uljem više nego duplo skuplje u odnosu na pelete (Slika 2. Usporedba goriva u Cent/kWsatu) i Slika 3. Tijek razvoja energetskih

ŠUMARSKI LIST 3-4/2013 str. 114     <-- 114 -->        PDF

cijena u razdoblju od 2008.–2012.) pokazuje enormne razlike u indexu cijena goriva, dok je cijena lož ulja rasla prosječno godišnje za oko 10 %, rast cijena ogrjevnog drva, šumske sječke i peleta bio je manji od 3 % godišnje.
Biomasa i otpadna toplina iz industrije na primjeru Villach, Adolf Melcher, što je već rečeno u prijepodnevnim ekskurzijama;
Moj život u energetski autarkičnoj Općini Mureck, Ök.-Rat Karl Totter… Učinkovitost zaštite klime, sigurnost i zaposlenost kroz decentraliziranu proizvodnju i opskrbu energijom (više o tome na 8. Hrvatskim danima biomase, Našice, 6. 09. 2013. godine.
Drugi dan prije početka predavanja uručio sam DI Dr. Horst Jauschneggu, predsjedniku Austrijske udruge za biomasu monografiju "ŠUME HRVATSKOG SREDOZEMLJA" (Slika 4.).
U dvorcu Krastowitz na Danu biomase – Samoopskrba energijom u poljoprivredi i općinama u vremenu od 9.00 do 18.20 sati održana su predavanja u 4 cjeline.
U 1. dijelu – Dan biomase – Blok I, nakon pozdravnih govora DI Dr. Horst Jauschnegga i Ök.-Rat Ing. Johanna Möβera, poljoprivredna komora Koruška, podnesena su tri ključna referata iz područja energetski autarkičnih općina, i to:
Iz starih vremena obilja ulazimo u novu eru oskudu resursima? Mag. Michael Cerveny, Austrijsko društvo za okoliš i tehniku, Beč.
Više na www.biomasseverband.at/uploads/txosfopage/Praesentation1Cerveny.pdf
Potrajnost, kružni tok CO2 i sigurnost opskrbe – Bioenergija u dilemi između istih, DI Dr. Horst Jauschnegg… U EU do 2020. trebalo biti oko 60 % energetskog tržišta obnovljivih izvora energije od biomase.
Više na www.biomasseverband.at/uploads/txosfopage/Praesentation2Jauschnegg.pdf, ali i na 8. Hrvatskim danima biomase, Našice. 6. 09. 2013.;
Budućnost opskrbe energijom – Izazovi za poljoprivredu, Univ.-Prof. DI Dr. Andreas Gronauer, Universität für Bodenkultur, Beč.
Više na www.biomassseverband.at/uploads/txosfopage/Praesentation3Gronauer01.pdf.
Zatim su u raspravi: Ruralni prostor kao samoopskrba energijom, osim trojice izlagatelja nastupili i gradonačelnik Villacha Ing. Florian Tschinderle i Ök.-Rat Ing. Johann Möβler iz Poljoprivredne komore Koruške.
U 2. dijelu – Struja iz poljoprivrede i šumarstva održana su tri predavanja na temu: Bioplin – Mogućnosti za poljoprivrednike, Aktualne procjene u tehnologiji rasplinjavanja drva i Fotovoltaik u poljoprivredi – Potencijali i prepreke.
U 3. dijelu – Pogonska biogoriva održana su tri predavanja o proizvodnji i uporabi pogonskog biogoriva u poljoprivredi na temu: Biogoriva u poljoprivredi, Biljno ulje – Traktori i Bioplin – Traktori test u praksi.
U 4. dijelu – Dan biomase – Blok II. bilo je pet predavanja, od kojih bih izdvojio: Europska bioenergija – Tržište na testu, DI Christoph Pfemeter (više na 8. Hrvatskim danima biomase, Našice, 6. 09. 2013.)
Svečanom večerom s tradicionalnim primanjem za sve sudionike, uz muzički nastup LK – kvintet Koruška, završen je drugi dan.
U dvorcu Krastowitz zadnjeg dana 17. Austrijskih dana biomase bilo je više od 400 sudionika teme (Slika 5.) iz područja: Toplane – Dan postrojenja – Uspješni čimbenici za ekonomičnost postrojenja od 9.10 do 17.00 sati, i to u tri dijela:
U 1. dijelu: Toplane – Dan postrojenja, blok I, održana su 4 izlaganja, u kojima je posvećena pozornost najvažnijim temama